keře, vzácně stromy, vstřícné, lichospeřené listy, mnohokvětá květenství vrcholičnatá,
plody peckovice se 3–5 peckami
1 rod
 

poloha:
vlhké na humus bohaté půdy, okraje lesů, podél cest, zdí, rumiště

bez černý
Sambucus nigra L.

keř 1,5–5 m vysoký,
kvete v červnu až červenci
listy jsou jedovaté
vysazován:
dříve u horských bud a chalup

využití:
v lidovém léčitelství, potravinářském
a farmaceutickém průmyslu, a samozřejmě v domácnostech na výrobu šťáv, zavařenin, vín aj.
bez černý bez černý bez černý bez černý    
<<seznam čeledí<<

poloha:
vlhké na humus bohaté půdy, okraje lesů, podél cest, zdí, rumiště

bez červený
Sambucus racemosa L.

keř 1–3(–4) m vysoký,
kvete (v březnu) dubnu až květnu

semena plodů jsou jedovatá

vysazován:
listnaté i jehličnaté lesy a jejich okraje, křovinaté stráně, rokle, paseky, v okolí zbořenišť

využití:
pěstován parcích v několika kultivarech s různým tvarem či barvou listů, omezeně v lidovém léčitelství, někdy v domácnostech na výrobu marmelád
bez červený
bez červený
bez červený bez červený bez červený
bez červený
<<seznam čeledí<<

poloha:
vlhké na humus bohaté půdy, okraje lesů, podél cest, zdí, rumiště

bez chebdí
Sambucus ebulus L.

nepříjemně páchoucí byliny 0,5–2m vysoké,
kvete v červnu až srpnu
celá rostlina je jedovatá
vysazován:
okraje lesů, paseky, podél cest, rumiště, úhory

využití:
dříve ojediněle v lidovém léčitelství, také jako plevel na polích a vinicích
bez chebdí bez chebdí bez chebdí      
<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia