opadavé byliny, dřeviny; nikdy ve vodním prostředí, listy nejčastěji složené (jednoduše zpeřené či dlanitě složené),
květenství hroznovitá (řidčeji květy jednotlivě), květy oboupohlavné, souměrné, kalich srostlý z 5 lístků,
koruna z 5 lístků volných, nehetnatých, rozdělených na pavézu, dvě křídla, člunek, plod lusk,
asi 480–500rodů, asi 12000 druhů
> > > bobovité dřeviny > > >
bílojetel bylinný
Dorycnium herbaceum VILL.
bílojetel bylinný
bílojetel bylinný
bílojetel bylinný

kvete: červen–červenec (–srpen)
výška: 30–70 cm

suché travnaté stráně, křovinaté porosty, stráně, pastviny, okraje vinic, lesů, doubrav, a borů

listy odstále chloupkaté,
řazen k ohroženým druhům – C3

 

<<seznam čeledí<<
bílojetel německý
Dorycnium germanicum (GREMLI) RIKLI
bílojetel německý
bílojetel německý
bílojetel německý

kvete: červen–červenec
výška: 25–50 cm

suché kamenité, travnaté svah pahorků, okraje vinic, pastviny na vápnitých podkladech

listy přitiskle chlupaté, rostliny vypadají stříbřitě,
řazen k ohroženým druhům – C3

 

<<seznam čeledí<<
bob obecný
Faba vulgaris MOENCH
bob obecný
bob obecný
bob obecný

kvete: květen–srpen
výška: 40–80(–100) cm

velmi stará kulturní rostlina, pěstovaná již v době bronzové

pěstovaná jako píce, zelené hnojení, medonosná rostlina, jedlá semena

 

<<seznam čeledí<<
čičorka pestrá
Coronilla varia L.
čičorka pestrá
čičorka pestrá
čičorka pestrá

kvete: květen–září
výška: 30–100(–200) cm dlouhé poléhavé výhony

poloha: travnaté stráně, okraje polních cest
a mezí, úhory, náspy komunikací, lesní okraje a mýtiny, jedovatá pouze slabě

<<seznam čeledí<<
čičorka pochvatá
Coronilla vaginalis L AM.
čičorka pochvatá
čičorka pochvatá
čičorka pochvatá

kvete: červenec–srpen
výška: 15–30 (–40)cm

poloha: travnaté a křovinaté stráně, vzácněji mýtiny a světlé dubové a borové lesy

 <<seznam čeledí<<
fazol obecný
Phaseolus vulgaris L.
fazol obecný
fazol obecný

kvete: červen–srpen
výška: 20–300 cm

poloha: jednoletá, levotočivá bylina pěstována ve velkém množství kultivarů na polích a zahradách

používán jako zelenina a luštěnina, jen vzácně přechodně zplaňuje

<<seznam čeledí<<
hrách setý
Pisum sativum L.
hrách setý
hrách setý
hrách setý

kvete: červen–srpen
výška: (15–)30–120(–200)cm

poloha: jednoletá bylina pěstována na polích a zahradách

používán jako zelenina, luštěnina a pícnina či zelené hnojení, přechodně zplaňuje, stará kulturní rostlina, nejstarší nálezy pocházejí z mladší doby kamenné

<<seznam čeledí<<
hrachor benátský
Lathyrus venetus (MILL.) WOHLF.
hrachor benátský
hrachor benátský
 

kvete: květen–červenec
výška: 20–60 cm

poloha: nejbližší výskyt je na Slovensku

na Slovensku je chráněn

<<seznam čeledí<<
hrachor černý – lecha černá
Lathyrus niger (L.) BERNH.
hrachor černý
hrachor černý
hrachor černý

kvete: květen–červenec
výška: (20–)40–100cm

poloha: listnaté lesy a jejich lemy, křovinaté stráně teplejších oblastí

<<seznam čeledí<<
hrachor hlíznatý
Lathyrus tuberosus L.
hrachor hlíznatý
hrachor hlíznatý
hrachor hlíznatý

kvete: květen–srpen
délka: 20–50(–110) cm poléhavé nebo popínavé lodyhy

poloha: louky, pole, meze, polní cesty, okraje lesů, náspy komunikací

plevel především v obilninách,
méně v okopaninách

<<seznam čeledí<<
hrachor hrachovitý
Lathyrus pisiformis L.
hrachor hrachovitý
hrachor hrachovitý
hrachor hrachovitý

kvete: květen–červen
délka: 50–100 cm poléhavé nebo popínavé lodyhy

poloha: listnaté lesy, křovinaté lesní pláště

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1

<<seznam čeledí<<
hrachor jarní – lecha jarní
Lathyrus vernus (L.) BERNH.
hrachor jarní
hrachor jarní
hrachor jarní

kvete: duben–květen
výška: 15–40(–50) cm

poloha: světlé listnaté a smíšené lesy (vzácně i lužní lesy), mýtiny, lesní cesty, paseky, křoviny, na vlhkých půdách s dostatkem humusu

 

<<seznam čeledí<<
hrachor lesní
Lathyrus sylvestris L.
hrachor lesní
hrachor lesní
hrachor lesní

kvete: červenec–srpen
délka: 60–200(–400) cm poléhavé nebo popínavé lodyhy

poloha: světlé lesy, křoviny, okraje lesů a komunikací, paseky, sutě

<<seznam čeledí<<
hrachor luční
Lathyrus pratensis L.
hrachor luční
hrachor luční
hrachor luční

kvete: červen–srpen(–září)
délka: (20–)40–100 cm poléhavé nebo popínavé lodyhy

poloha: vlhké louky, příkopy, břrehy vodních toků, světlé lesy, křoviny, okraje vlhčích, světlých lesů, paseky, na vlhkých půdách až zamokřených půdách s dostatkem živin

<<seznam čeledí<<
hrachor pačokový
Lathyrus alphaca L.
hrachor pačokový
hrachor pačokový
hrachor pačokový

kvete: květen–srpen
délka: 20–50(–90) cm popínavé lodyhy

poloha: křovinaté stráně, suché trávníky, sady, úhory, okraje komunikací

u nás pouze druhotný výskyt

<<seznam čeledí<<
hrachor panonský chlumní
Lathyrus pannonicus (JACQ.) GARCKE subsp. collinus (ORTMAN) S
hrachor panonský chlumní
hrachor panonský chlumní
hrachor panonský chlumní

kvete: duben–červen
výška: 20–50 cm

poloha: světlé listnaté lesy, výslunné, křovinaté či travnaté stráně většinou na vápenci

 

řazen k silně ohroženým druhům – C2,
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §1

<<seznam čeledí<<
hrachor různolistý
Lathyrus heterophyllus L.
hrachor různolistý
hrachor různolistý
hrachor různolistý

kvete: duben–červen
výška: 60–150 (–200) cm

poloha: skály, opuštěné lomy, sutě, křovinaté, okraje lesů, mýtiny, většinou na vápenci

řazen k silně ohroženým druhům – C2,
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §1

<<seznam čeledí<<
hrachor širolistý
Lathyrus latifolius L.
hrachor širolistý
hrachor širolistý
hrachor širolistý

kvete: (květen–) červen–srpen
výška: 50–220 cm

poloha: světlé listnaté lesy, křovinaté či travnaté stráně, květnaté louky, okraje sadů a vinic, většinou na vápenci

řazen k ohroženým druhům – C3

 

<<seznam čeledí<<
hrachor žlutý
Lathyrus luteus (L.) PETERM.
hrachor žlutý
hrachor žlutý

kvete: květen–červen
výška: 20–80 cm

poloha: rostlina pěstovaná botanická zahrada Na Slupi

<<seznam čeledí<<
jestřabina lékařská
Galega officinalis L.
jestřabina lékařská
jestřabina lékařská
jestřabina lékařská

kvete: duben–říjen
výška: 40–100 cm

poloha: zasolené louky, břehy rybníků a řek, náplavy, podél cest, rumiště, skládky, okraje křovin a lesů

 

<<seznam čeledí<<
jetel alpínský
Trifolium alpestre L.
jetel alpínský
jetel alpínský
jetel alpínský

kvete: červen–červenec
výška: 20–50 cm

poloha: výslunné, křovinaté či travnaté stráně, meze, světlé listnaté lesy a jejich lemy

 

<<seznam čeledí<<
jetel bledožlutý
Trifolium ochroleucon HUDSON
jetel bledožlutý
jetel bledožlutý

kvete: červen–červenec
výška: 20–40(–60) cm

poloha: mírně suché až mírně vlhké louky

řazen k ohroženým druhům – C3

 

<<seznam čeledí<<
jetel horský
Trifolium montanum L.
jetel horský
jetel horský
jetel horský

kvete: květen–srpen
výška: 15–60(–70) cm

poloha: louky, pastviny, křoviny, světlé lesy a jejich lemy, většinou na vápenci

 

<<seznam čeledí<<
jetel inkarnát - růžák
Trifolium incarnatum L.
jetel inkarnát
jetel inkarnát
jetel inkarnát

kvete: květen–srpen
výška: 20–50 cm

poloha: okraje polí, luk, vytrvává na svém místě vyjimečně jen více let, špatně snáší jarní a podzimní mrazíky a déletrvající sucho

kulturní rostlina

 

<<seznam čeledí<<
jetel kaštanový – dětel kaštanový
Trifolium spadicea (L.) GREENE
jetel kaštanový
jetel kaštanový
jetel kaštanový

kvete: květen–srpen
výška: (15–) 25–30(–40) cm

poloha: vlhké, rašelinné louky, pastviny, příkopy, prameniště, často mechanicky narušená místa na chdých kyselých půdách

 

<<seznam čeledí<<
jetel ladní – dětel ladní
Trifolium campestre SCHREBERChrysaspis campestris (SCHREB.)DESV.
jetel ladní
jetel ladní
jetel ladní

kvete: červen–srpen
výška: (12–)15–30 cm

poloha: úhory, okraje polních cest, louky, písčitá pole, písčiny, sušší místa

 

<<seznam čeledí<<
jetel luční
Trifolium pratense L.
jetel luční
jetel luční
jetel luční

kvete: květen–září
výška: (10–)15–100 cm

poloha: louky, pastviny, okraje polních cest a lesů

léčivka,v v hlávkách květenství jsou obsaženy léčivé glykosidy, silice, třísloviny, organické kyseliny a další látky

 

<<seznam čeledí<<
jetel otevřený – dětel otevřený
Trifolium patens L.
jetel otevřený
jetel otevřený
jetel otevřený

kvete: červen–srpen
výška: (15–)30–45 cm

poloha: lužní louky, trávníky, pastviny, okraje polních cest a lesů

 

 

<<seznam čeledí<<
jetel plazivý
Trifolium repens L.
jetel plazivý
jetel plazivý
jetel plazivý

kvete: květen–září
výška: 10–30 cm

poloha: louky, pastviny, trávníky, okraje polních cest, lesů

pěstován ve směskách jako pícnina, medonosná rostlina (udává se, že z 1 ha můžou včely nasbírat až 100 kg medu), léčivka – sbírají se květenství

 

<<seznam čeledí<<
jetel rolní
Trifolium arvense L.
jetel rolní
jetel rolní
jetel rolní

kvete: červen–září
výška: (5–)10–30(–40) cm

poloha: suché, slunné stráně, meze, úhory, pastviny, většinou na chudých půdách

 

<<seznam čeledí<<
jetel prostřední
Trifolium medium L.
jetel prostřední
jetel prostřední
jetel střední

kvete: (červen–)červenec–srpen
výška: 20–50 cm

poloha: louky, pastviny, křovinaté či travnaté stráně, okraje lesů, meze

 

<<seznam čeledí<<
jetel panonský
Trifolium pannonicum L.
jetel panonský
jetel panonský

kvete: červen––srpen
výška: 20–50 cm

poloha: kulturni rostlina, kdysi pěstovaný, může i dlouhodobě zplanět

původní v Karpatech a na Balkáně

 

<<seznam čeledí<<
jetel zlatý – dětel zlatý
Trifolium aurea (POLLICH) GREENE
jetel zlatý
jetel zlatý
jetel zlatý

kvete: červen–srpen(–září)
výška: 20–50 cm

poloha: okraje lesů a jejich cest, pastviny, křovinaté či travnaté stráně, náspy komunikací

<<seznam čeledí<<
jetel zvrhlý
Trifolium hybridum L.
jetel zvrhlý
jetel zvrhlý
jetel zvrhlý

kvete: červenec–září
výška: (10–)20–50(–80) cm

poloha: vlhké louky a pastviny, lesní a luční cesty, lužní lesy, letněná dna rybníků, prameniště

<<seznam čeledí<<
komonice bílá
Melilotus albus MED.
komonice bílá
komonice bílá
komonice bílá

kvete: květen–červenec
výška: 30–150(–250) cm

poloha: suché, slunné stráně, meze, náspy komunikací, úhory, pastviny

obsahuje vonný kumarin

<<seznam čeledí<<
komonice lékařská
Melilotus officinalis (L.) PALLAS
komonice lékařská
komonice lékařská
komonice lékařská

kvete: květen–září
výška: 30–100(–150) cm

poloha: suché, slunné stráně, meze, náspy komunikací, nádraží, skládky, rumiště, úhory, pastviny

obsahuje vonný kumarin, léčivka

<<seznam čeledí<<
kozinec bezlodyžný
Astragalus exscapus L.
kozinec bezlodyžný
kozinec bezlodyžný
kozinec bezlodyžný

kvete: květen–červen
délka: 3–10 cm

poloha: výslunné stráně, skalky, písčiny

řazen k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněn jako druh
silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
kozinec cizrnovitý
Astragalus cicer L.
kozinec cizrnovitý
kozinec cizrnovitý
kozinec cizrnovitý

kvete: červen–červenec
výška: (20–)40–80 cm

poloha: suché, slunné stráně, louky, pastviny, meze, náspy komunikací, úhory

plod

<<seznam čeledí<<
kozinec sladkolistý
Astragalus glycyphyllos L.
kozinec sladkolistý
kozinec sladkolistý
kozinec sladkolistý

kvete: červen–srpen
délka: (40–)60–150(–200) cm poléhavé nebo popínavé lodyhy

poloha: lesní lemy a mýtiny, opuštěné lomy, zarostlé sutě, meze, náspy komunikací, úhory

<<seznam čeledí<<
kozinec vičencový
Astragalus onobrychis L.
kozinec vičencový
kozinec vičencový
kozinec vičencový

kvete: červen–srpen(–září)
výška: (10–)30–60(–90) cm

poloha: výslunné, křovinaté či travnaté stráně, okraje a světliny borů a doubrav

<<seznam čeledí<<
kručinka barvířská
Genista tinctoria L.
kručinka barvířská
kručinka barvířská
kručinka barvířská

kvete: červen–srpen
výška: 10–100(–200) cm

poloha: pastviny, křovinaté svahy, okraje lesů, podél cest, lomy

v minulosti se používalo větví, listů a květů na barvení llněných a vlněných látek, obsahuje žluté barvivo genistein a luteolin

<<seznam čeledí<<
kručinka křídlatá – kručinečka křídlatá
Genista sagittalis L.
kručinka křídlatá
kručinka křídlatá

kvete: červen–srpen
výška: (5–)10–25(–35) cm

poloha: v původním prostředí na suchých, slunných stráních, loukách, pastvinách, skalnatých svazích

pěstovaná dekorativní rostlina, občas zplaní
v oblasti pěstování, kde působí přirozeným dojmem, řazena k ohroženým druhům – C3

<<seznam čeledí<<
ledenec přímořský
Tetragonolobus maritimus (L.) ROTH
ledenec přímořský
ledenec přímořský
ledenec přímořský

kvete: květen–červen
výška: (10–)25–40(–80) cm

poloha: vlhké, až zamokřené louky, pastviny, luční strouhy, občas i podél polních cest

řazen k ohroženým druhům – C3

<<seznam čeledí<<
lékořice lysá
Glycyrrhiza glabra L.
lékořice lysá
lékořice lysá

kvete: (duben–) květen
výška: (10–)15–35(–40) cm

poloha: vlhké, květnaté dubohabrové či dubolipové háje, suťové a roklinové lesy, křoviny, přistíněné okraje toků

 

<<seznam čeledí<<
lupina mnoholistá – vlčí bob mnoholistý
Lupinus polyphyllus LINDL.
lupina mnoholistá
lupina mnoholistá
lupina mnoholistá

kvete: červen–srpen (–září)
výška: 50–100(–160) cm

poloha: okraje lesů, cest, mýtiny, světlé, lesní porosty, louky

dříve vysévána jako krmivo pro lesní zvěř

 

<<seznam čeledí<<
štírovník růžkatý
Lotus corniculatus L.
štírovník růžkatý
štírovník růžkatý
štírovník růžkatý

kvete: červen–srpen (–září)
výška: 10–40(–60) cm

poloha: výslunné meze, travnaté a křovinaté stráně, louky a pastviny, okraje cest, příkopy, náspy komunikací

medonosná rostlina a pícnina, ve větším množství může být jedovatý pro obsah kyanidů,
lusk

 

<<seznam čeledí<<
tolice dětelová
Medicago lupulina L.
tolice dětelová
tolice dětelová
tolice dětelová

kvete: květen–říjen
délka: 10–60(–80) cm poléhavé nebo vystoupavé lodyhy

poloha: výslunné meze, trávníky, travnaté a křovinaté stráně, louky a pastviny, okraje cest, příkopy, náspy komunikací
plod

<<seznam čeledí<<
tolice srpovitá
Medicago falcata L.
tolice srpovitá
tolice srpovitá
tolice srpovitá

kvete: květen–říjen
délka: 25–80 cm poléhavé nebo vystoupavé lodyhy

poloha: výslunné meze, trávníky, travnaté a křovinaté stráně, louky a pastviny, okraje cest, příkopy, náspy komunikací

<<seznam čeledí<<
tolice vojtěška – vojtěška
Medicago sativa L.
tolice vojtěška
tolice vojtěška
tolice vojtěška

kvete: květen–říjen
výška: 30–100 cm

poloha: okraje polních cest a mezí, úhory, neudržované louky, náspy, rumiště

nejvýznamější pícnina, často zplaňující,
od 16. století se pěstuje v Jižní Americe a jižní Africe, v Severní Americe se rozšířilo pěstování
v polovině 19. století, pomocí symbiotických bakterii může vázat 200 až 300 kg vzdušného dusíku na hektar porostu

<<seznam čeledí<<
úročník bolhoj
Anthyllis vulneraria L.
úročník bolhoj
úročník bolhoj
úročník bolhoj

kvete: červen–červenec
délka: (15–)20–40(–55) cm poléhavé nebo vystoupavé lodyhy

poloha: výslunné meze, trávníky, travnaté a křovinaté stráně, louky a pastviny, okraje cest, příkopy, náspy komunikací

pěstován jako pícnina, vhodný pro málo úrodné, kamenité půdy v bramborářských a horských oblastech

<<seznam čeledí<<
vičenec ligrus
Onobrychis viciifolia SCOP.
vičenec ligrus
vičenec ligrus
vičenec ligrus

kvete: květen–červenec (–září)
výška: (15–)30–60(–100) cm

poloha: výslunné meze, travnaté a křovinaté stráně, sušší louky a pastviny

v 18. a 19. století pěstován jako pícnina, která se rozšířila a zdomácněla

 

<<seznam čeledí<<
vikev čtyřsemenná
Vicia tetrasperma (L.) SCHREBER
vikev čtyřsemenná
vikev čtyřsemenná
vikev čtyřsemenná

kvete: květen–červenec (–září)
délka: 30–60(–100) cm poléhavé nebo popínavé lodyhy

poloha: výslunné meze, travnaté a křovinaté stráně, sušší louky a pastviny, okraje cest, příkopy, náspy komunikací, opuštěné lomy

 

<<seznam čeledí<<
vikev huňatá
Vicia villosa ROTH
vikev huňatá
vikev huňatá
vikev huňatá

kvete: červen–srpen
délka: 30–130 cm poléhavé, popínavé nebo vystoupavé lodyhy

poloha: louky, meze, travnaté a křovinaté stráně, pastviny, okraje cest, příkopy, náspy komunikací

často se pěstuje na polích ve směskách


 

<<seznam čeledí<<
vikev chlupatá
Vicia hirsuta L.
vikev chlupatá
vikev chlupatá
vikev chlupatá

kvete: červenec–srpen (–říjen)
délka: (15–)30–60(–80) cm popínavé lodyhy

poloha: křoviny, travnaté a křovinaté stráně, meze, sušší louky a pastviny, okraje cest, příkopy, náspy komunikací, okraje a světliny lesů

<<seznam čeledí<<
vikev lesní
Vicia sylvatica L.
vikev lesní
vikev lesní
vikev lesní

kvete: červen–srpen
délka: 40–100 cm poléhavé nebo popínavé lodyhy

poloha: světlé lesy a jejich okraje, lesní cesty, paseky, křoviny, skalky v leích, většinou na vápenci


 

<<seznam čeledí<<
vikev panonská pravá
Vicia pannonica CRANTZ subsp. pannonica
vikev panonská
vikev panonská
vikev panonská

kvete: duben–červen (–červenec)
délka: 30–70 (–90)cm přímé, vystoupavé nebo popínavé lodyhy

poloha: pole, meze, okraje cest, teplomilné trávníky, úhory, křoviny, náspy komunikací


 

<<seznam čeledí<<
vikev plotní
Vicia sepium L.
vikev plotní
vikev plotní
vikev plotní

kvete: červen–srpen
délka: 40–100 cm vystoupavé nebo popínavé lodyhy

poloha: louky, světlé lesy, příkopy, okraje lesů a cest, paseky, podél plotů, zahrady


 

<<seznam čeledí<<
vikev ptačí
Vicia cracca L.
vikev ptačí
vikev ptačí
vikev ptačí

kvete: červen–září
délka: (10–)20–150 cm poléhavé, popínavé nebo vystoupavé lodyhy

poloha: pastviny, okraje lesů, paseky, louky, písčiny, vinice, pole, zahrady, rumiště, náspy komunikací, rašeliniště, mokřady

na loukách zhodnocuje píci a seno

<<seznam čeledí<<
vikev setá
Vicia sativa L.
vikev setá
vikev setá
vikev setá

kvete: duben–červenec (–září)
délka: 30–60(–90) cm poléhavé, popínavé nebo vystoupavé lodyhy

poloha: okraje lesů, pole, úhory, paseky, louky, pastviny, náspy komunikací, rumiště


 

<<seznam čeledí<<
vikev tenkolistá
Vicia tenuifolia ROTH
vikev tenkolistá
vikev tenkolistá
vikev tenkolistá

kvete: květen–červenec
délka: 60–150 cm přímé, popínavé nebo vystoupavé lodyhy

poloha: výslunné, travnaté či křovinaté stráně, světlé listnaté lesy, či většinou na vápenci

 

<<seznam čeledí<<
vikev úzkolistá
Vicia angustifolia L.
vikev úzkolistá
vikev úzkolistá
vikev úzkolistá

kvete: duben–červenec (–září)
délka: (7–)35–55(–80) cm poléhavé, popínavé nebo vystoupavé lodyhy

poloha: okraje lesů, pole, písčiny, lomy, úhory, paseky, louky, pastviny, náspy komunikací, rumiště

na loukách zhodnocuje píci a seno

 

<<seznam čeledí<<
vikev žlutá
Vicia lutea L.
vikev žlutá
vikev žlutá
vikev žlutá

kvete: květen–červenec
délka: 30–50 cm popínavé nebo přímé lodyhy

poloha: okraje lesů, pole, křoviny, úhory, paseky, louky, vrbiny, podél cest

 

<<seznam čeledí<<
vlnice chlupatá
Oxytropis pilosa (L.) DC.
vlnice chlupatá
vlnice chlupatá
vlnice chlupatá

kvete: květen–červenec
délka: 20–40 cm popínavé nebo přímé lodyhy

poloha: výslunné stráně, skalky, písčiny

řazena k ohroženým druhům – C3


 

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia