jednoleté až vytrvalé rostliny, vyjiměčně keříky,
střídavé či pouze přízemní listy jednoduché celistvé či různě členěné až složené, bez palistů,
květenství hrozen, někdy chocholičnatě zkrácený, často skládající složené latovité květenství, za plodu se prodlužující,
bez listénců, s listeny či bez nich, květy oboupohlavné, bisymetrické, zřídka slabě souměrné,
většinou se 4 kališními a 4 korunními lístky, semeník svrchní,
plod šešule, šešulka
asi 380 rodů, 3200 druhů po celém světě

 
barborka obloučnatá
Barbarea arcuata (OPIZ ex J. et PRESL) REICHENB.
barborka obloučnatá
barborka obloučnatá
barborka obloučnatá

kvete: duben – červen
20–50 (–65)cm vysoká

poloha: okraje lesů, paseky, skalnaté stráně, náspy, říční náplavy

plevel ve víceletých pícninách, medonosná rostlina, barvivem z květů se v Asii barvilo hedvábí

<<seznam čeledí<<
boryt barvířský
Isatis tinctoria L.
boryt barvířský
boryt barvířský
boryt barvířský

kvete: květen – červenec
(35–)50–80 (–120cm vysoký

poloha:náspy komunikací,kamenité svahy v okolí cest, nádraží, dříve také vinice

obsahuje isatan – indoxylový glykosid,

dříve se rostlina používala jako barvířská rostlina, modrá či purpurová barviva podobná indigu

<<seznam čeledí<<
brukev řepka olejka
Brassica napus subsp. napus L.
brukev řepka olejka
brukev řepka olejka

kvete: květen – říjen
(50–)60–120 (–200)cm vysoká

poloha: pěstovaná na polích, často zplaňuje

stará kulturní rostlina, pěstuje se jako ozimá či jarní olejnina

<<seznam čeledí<<
česnáček lékařský
Alliaria petiolata (BIEB.) CAVARA et GRANDE
česnáček lékařský
česnáček lékařský
česnáček lékařský

kvete: duben – červen
(15–)20–80 (–100)cm vysoký

poloha: světlé, listnaté lesy, podél toků, rumiště, okraje lesů a cest, zahrady, na vhčích místech

listy se používaly na salát, v zahraničí dodnes,
léčivka, v čerstvém stavu používaná k obkladům


<<seznam čeledí<<
dvojštítek hladkoplodý
Biscutella laevigata L.
dvojštítek hladkoplodý
dvojštítek hladkoplodý
dvojštítek hladkoplodý

kvete: duben – července
(15–)20–40 (–45)cm vysoký

poloha: skaliska, sutě, kamenité svahy

řazen k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3


<<seznam čeledí<<
hulevník Loeselův
Sisymbrium loeselii L.
hulevník Loeselův
hulevník Loeselův
hulevník Loeselův

kvete: květen – září (– prosinec)
(10–)30–60 (–230)cm vysoký

poloha: rumiště, náspy, úhory, pískovny, haldy, vinice, slunná místa většinou na sypkých substrátech<<seznam čeledí<<
hulevník východní
Sisymbrium orientale L.
hulevník východní
hulevník východní

kvete: červen – červenec (– říjen)
(7–)40–80 (–140)cm vysoký

poloha: rumiště, náspy, úhory, vinice, slunná místa většinou na sypkých, vápenatých substrátech<<seznam čeledí<<
huseník lysý
Arabis glabra (L.) BERNH.
huseník lysý
huseník lysý
huseník lysý

kvete: červen – červenec (– srpen)
50–110 (–140)cm vysoký

poloha: okraje cest, křovinaté stráně, náspy, světlé listnaté lesy a jejich okraje

list<<seznam čeledí<<
huseník převislý
Arabis turrita L.
huseník převislý
huseník převislý

kvete: duben – květen (– červen)
(25–)40–95 cm vysoký

poloha: světlé listnaté lesy a jejich okraje, suťové lesy, křoviny, teplomilný<<seznam čeledí<<
chudina drsnoplodá
Draba lasiocarpa ROCHEL
chudina drsnoplodá
chudina drsnoplodá

kvete: březen – duben
5–20 cm vysoká

poloha: skaliska, skalní štěrbiny, suťové pole

nejblíže roste na Slovensku


<<seznam čeledí<<
kokoška pastuší tobolka
Capsella bursa-pastoris (L.) MED.
kokoška pastuší tobolka
kokoška pastuší tobolka

kvete: březen – říjen
(2–)20–30 cm vysoká lodyha

poloha: rumiště, navážky, náspy, úhory, pískovny, haldy, vinice, louky

plevel na polích a zahradách, léčivka

<<seznam čeledí<<
křen selský
Armoracia rusticana G.,M.etSCH.) G. M. et SCH
křen selský
křen selský
křen selský

kvete: květen – červen (–červenec)
(30–)50–100(–120) cm vysoký

poloha: břehy toků, příkopy, rumiště, opuštěná lidská sídla
vlhčí místa

kořenová zelenina, působí příznivě na trávení
plod

<<seznam čeledí<<
kyčelnice cibulkonosná
Dentaria bulbifera L.
kyčelnice cibulkonosná
kyčelnice cibulkonosná
kyčelnice cibulkonosná

kvete: duben – květen (červen)
30–60 cm vysoká

poloha: květnaté bučiny a smíšené, stinné lesy
s bukem,dubem a habrem

<<seznam čeledí<<
kyčelnice devítilistá
Dentaria enneaphyllos L.
kyčelnice devítilistá
kyčelnice devítilistá
kyčelnice devítilistá

kvete: duben – květen (červen)
20–30 cm vysoká

poloha: květnaté bučiny, jedlobučiny, smíšené lesy, většinou na vápenci<<seznam čeledí<<
kyčelnice žláznatá
Dentaria glandulosa W. et K.
kyčelnice devítilistá
kyčelnice devítilistá
kyčelnice devítilistá

kvete: duben – květen (červen)
(12–)18–30(–33) cm vysoká

poloha: horské, květnaté bučiny, jedlobučiny, smíšené lesy


<<seznam čeledí<<
měsíčnice roční
Lunaria annua L.
měsíčnice roční
měsíčnice roční
měsíčnice roční

kvete: duben – červenec
(10–)30–100cm vysoká

poloha: pěstovaná, zplaňuje na skládkách a v okolí pěstování

od pradávna pěstována pro velké květy a dekorativní šešule

<<seznam čeledí<<
měsíčnice vytrvalá
Lunaria rediviva L.
měsíčnice vytrvalá
měsíčnice vytrvalá
měsíčnice vytrvalá

kvete: květen – červenec
(10–)30–100(–140) cm vysoká

poloha: stinné, vlhké lesy, většinou na horách

řazena k druhům vzžadující pozornost – C4,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
osívka jarní (chudina jarní)
Erophila verna (L.) DC.
osívka jarní

kvete: březen – květen
3–20 cm vysoká

poloha: okraje trávníků, cest, polí, náspy, lomy, ruderární místa na půdách s nízkým obsahem živin

plod

 

<<seznam čeledí<<
penízek horský
Thlaspi montanum L.
penízek horský
penízek horský

kvete: duben – květen
10–20(–25) cm vysoký

poloha: skalnaté a křovinaté stráně, světlé bory, většinou na vápenci

řazen k ohroženým druhům – C3

<<seznam čeledí<<
penízek modravý
Thlaspi caerulescens J. PRESL et C.PRESL
penízek modravý
penízek modravý
penízek modravý

kvete: (březen –) duben – květen
(15–)20–35 cm vysoký

poloha: křovinaté stráně, podhorské louky, pastviny, světlé lesy a jejich okraje, podél cest a komunikací

<<seznam čeledí<<
penízek prorostlý
Thlaspi perfoliatum L.
penízek prorostlý
penízek prorostlý
penízek prorostlý

kvete: březen – květen
7–20(–30) cm vysoký

poloha: sušší místa, výslunné, travnaté a křovinaté stráně, světlé lesy a jejich okraje, podél cest a komunikací, většinou na vápenci

<<seznam čeledí<<
penízek rolní
Thlaspi arvense L.
penízek rolní
penízek rolní
penízek rolní

kvete: duben – červenec (–říjen)
10–40(–60) cm vysoký

poloha: pole, okraje cest a komunikací, úhory, rumiště

hojný plevel

<<seznam čeledí<<
rukev bažinná
Rorippa palustris (L.) BESSER
rukev bažinná
rukev bažinná

kvete: červen – červenec (–srpen)
(5 –)15–60) cm vysoká

poloha: břehy řek a vodních nádrží, obnažená dna toků a nádrží, vlhká stanoviště,skládky a pod.

 

<<seznam čeledí<<
rukev rakouská
Rorippa austriaca (CRANTZ) BESSER
rukev rakouská
rukev rakouská
rukev rakouská

kvete: červen – červenec
30–80(–100) cm vysoká

poloha: poříčí velkých řek, zaplavované louky, okraje lesů, křovin, polí

 

<<seznam čeledí<<
rukevník východní
Bunias orientalis L.
rukevník východní
rukevník východní
rukevník východní

kvete: květen – srpen
25–120(–170) cm vysoký

poloha: okraje cest a komunikací, náspy, kolejiště, dlažby, podél zdí, úhory, opuštěné lomy, rumiště

 

<<seznam čeledí<<
řepovník vytrvalý
Rapistrum perenne (L.) ALL.
řepovník vytrvalý
řepovník vytrvalý

kvete: červen – srpen
30–80(–100) cm vysoký

poloha: suché výslunné stráně, travnaté pahorky, okraje vinic a cest

řazen k ohroženým druhům – C3

 

 

<<seznam čeledí<<
řeřicha chlumní
Lepidium campestre (L.) R. BR.
řeřicha chlumní
řeřicha chlumní
řeřicha chlumní

kvete: květen – červen
7–20(–30) cm vysoká

poloha: pole, okraje cest a komunikací, úhory, opuštěné lomy, rumiště

<<seznam čeledí<<
řeřicha rumní
Lepidium ruderale L.
řeřicha rumní
řeřicha rumní
řeřicha rumní

kvete: květen – červenec
10–20(–30) cm vysoká

poloha: okraje cest a komunikací, náspy, kolejiště, dlažby, podél zdí, úhory, opuštěné lomy, rumiště

<<seznam čeledí<<
řeřicha setá
Lepidium sativa L.
řeřicha setá
řeřicha setá
řeřicha setá

kvete: červen – červenec
20–60 cm vysoká

poloha: kulturní rostlina, zřídka zplaňuje

původem v jihozápadní Asii a severovýchodní Africe

<<seznam čeledí<<
řeřicha virginská
Lepidium virginicum L.
řeřicha virginská
řeřicha virginská
řeřicha virginská

kvete: květen – srpen
20–50 cm vysoká

poloha: pole, okraje cest a komunikací, úhory, opuštěné lomy, rumiště

<<seznam čeledí<<
řeřišnice hořká
Cardamine amara L. subsp. amara
řeřišnice hořká
řeřišnice hořká

kvete: květen – červenec
10–60 cm vysoká

poloha: olšiny, břehy menších toků, příkopy, lesní pramemiště

<<seznam čeledí<<
řeřišnice luční
Cardamine pratensis L. subsp. pratensis
řeřišnice luční
řeřišnice luční
řeřišnice luční

kvete: květen – červenec
10–60 cm vysoká

poloha: vlhké louky

<<seznam čeledí<<
řeřišnice luční velkokvětá
Cardamine pratensis L. subsp. major TOMŠOVIC
řeřišnice luční velkokvětá
řeřišnice luční velkokvětá

kvete: duben – červen
10–60 cm vysoká

poloha: olšiny, břehy menších toků, lužní lesy

<<seznam čeledí<<
řeřišnice nedůtklivá
Cardamine impatiens L.
řeřišnice nedůtklivá
řeřišnice nedůtklivá
řeřišnice nedůtklivá

kvete: květen – červenec
10–80 cm vysoká

poloha: bučiny, habřiny, lesní paseky, lesní cesty

<<seznam čeledí<<
šedivka šedá
Berteroa incana (L.) DC.
šedivka šedá
šedivka šedá
šedivka šedá

kvete: červen – září (–říjen)
20–60(–70) cm vysoká

poloha:
rumiště, podél cest, úhory, pustá místa, náspy komunikací, pískovny, lomy, slunná místa

<<seznam čeledí<<
tařice skalní Arduiniho
Aurinia saxatilis (L.) DESV. subsp. arduini (FRITSCH.) DOSTÁL
tařice skalní Arduiniho
tařice skalní Arduiniho
tařice skalní Arduiniho

kvete: duben – květen
10–30(–40) cm vysoká

poloha:
slunná, skalnatá místa obrácená k jihu

plod

<<seznam čeledí<<
tařinka horská pravá
Alyssum montanum L. subsp. montanum
tařinka horská pravá
tařinka horská pravá
tařinka horská pravá

kvete: (březen –) duben – červen (–červenec)
5–25(–35) cm vysoká

poloha:
slunné skalnaté stráně většinou v říčních, kaňonovitých údolí

<<seznam čeledí<<
úhorník mnohodílný
Descurainia sophia (L.) WEBB ex PRANTL
úhorník mnohodílný
úhorník mnohodílný
úhorník mnohodílný

kvete: (duben –) květen – červenec (–říjen)
(10–)20–50(–120) cm vysoký

poloha:
pole, úhory, skládky, rumiště, podél komunikací, světlomilný druh

<<seznam čeledí<<
večernice vonná
Hesperis matronalis L.
večernice vonná
večernice vonná
večernice vonná

kvete: (březen –) duben – červen (–červenec)
5–25(–35) cm vysoká

poloha:
světlé háje, křoviny, mýtiny, podél cest a toků

v Čechách pouze zplanělá pěstována pro intenzivní vůni

<<seznam čeledí<<
vesnovka obecná
Cardaria draba (L.) DESV.
vesnovka obecná
vesnovka obecná

kvete:květen – červenec
(20–) 30–50(–70) cm vysoká

poloha: pole, okraje cest a komunikací, nádraží, úhory, opuštěné lomy, rumiště

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia