vytrvalé, jednoleté či dvouleté rostliny s vřetenovitým, často vícehlavým kořenem a plazivými výběžky (v tropech stromy, keře i liány),
lodyhy přímé či vystoupavé s hojnými tuhými chupy různého druhu, listy v přízemní růžici, na lodyze střídavé (vzácněji vstřícné), bez palistů, jednoduché, řapíkaté až přisedlé, celokrajné, snadno vadnoucí, s chlupy často štětinovytými či ostnitými,
oboupohlavné květy jednotlivé, ve vrcholových či úžlabních květenstvích, nejčastěji ve vijanech, pravidelné, 5četné, kalich vytrvalý, korunní cípy srostlé v rúzně dlouhou kališní trubku, koruna kolovitá, trubkovitá, nálevkovitá či řepicovitá, plody tvrdky,
asi 100 rodů s 2000 druhy především v subtopech a mírném pásmu

 

brutnák lékařský
Borago officinalis L.

brutnák lékařský
brutnák lékařský
brutnák lékařský

kvete: květen–září
výška: (10–)20–40(–60) cm

poloha: zplaňuje na rumištích a zavážkách

původem ze Středozemí, pěstován jako nektarodárná rostlina či jako zelenina


<<seznam čeledí<<

hadinec obecný
Echium vulgare L.

hadinec obecný
hadinec obecný
hadinec obecný

kvete: červen–září
výška: (20–)30–90(–120) cm

poloha: okraje cest, polí, trávníky, lesní lemy, rumiště, železniční náspy a sušší mista

koření do značných hloubek až 2 m<<seznam čeledí<<
kamejka modronachová
Lithospermum purpurocaeruleum L.
kamejka modronachová
kamejka modronachová
kamejka modronachová

kvete: duben–červen
výška: 30–50(–60) cm

poloha: světlé lesy, výslunné, křovinaté stráně, lesostepy, teplejší polohy

již od starověku používaná léčivka (Herba lithospermi repentis)

 

<<seznam čeledí<<
kamejka rolní
Lithospermum arvense L.
kamejka rolní
kamejka rolní
kamejka rolní

kvete: květen–červenec
výška: 10–50(–70) cm

poloha: úhory, meze, plevel v obilí a okopaninách

<<seznam čeledí<<
kostival český
Symphytum bohemicum F.W.SCHMIDT
kostival český
kostival český
kostival český

kvete: květen–červen
výška: (30–)40–70(–80) cm

lužní louky a lesy a vlhká a zamokřená místa nížin

jedovatý, řazen k silně ohroženým druhům – C2,
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3,
má pod listy křídlatou lodyhu

 

<<seznam čeledí<<
kostival hlíznatý
Symphytum tuberosum L.
kostival hlíznatý
kostival hlíznatý
kostival hlíznatý

kvete: květen–červen
výška: (10–)20–40(–50) cm

háje, světlé lesy a vlhká místa podél lesních potoků

v Německu a Švýcarsku dříve pěstován pro vysoký obsah škrobu, nemá křídlatou lodyhu

<<seznam čeledí<<
kostival lékařský
Symphytum officinale L.
kostival lékařský
kostival lékařský
kostival lékařský

kvete: květen–červenec
výška:40–80(–140) cm


vlhké louky, příkopy, břehy potoků, řek a vlhká místa

jedovatý, již od středověku používán v léčitelství na zlomeniny (zmiňován ve 12. století sv. Hildegardou pod názvemConsolida)

<<seznam čeledí<<
kostival srdčitý
Symphytum cordatum W. K.
kostival srdčitý
kostival srdčitý
kostival srdčitý

kvete: duben–červen
výška: 20–50 cm

háje, světlé lesy a vlhká místa podél lesních potoků

nejbližší výskyt je na Slovensku

 

<<seznam čeledí<<
pilát lékařský
Anchusa officinalis L.
pilát lékařský
pilát lékařský
pilát lékařský

kvete: květen–červenec
výška: (20–)40–70(–100) cm


poloha: travnaté stráně a úvozové cesty, opuštěné kamenolomy, vesnické hřbitovy, rumiště, železniční náspy a sušší mista

jedovatý, léčivka

<<seznam čeledí<<
pipla osmahlá
Nonea pulla (L.) DC.
pipla osmahlá
pipla osmahlá
pipla osmahlá

kvete: květen–srpen
výška:30–50 cm

teplá, slunná místa, křoviny, trávníky, okraje lesů, luk, polí, mezí

 

<<seznam čeledí<<
plicník lékařský
Pulmonaria officinalis L.
plicník lékařský
plicník lékařský
plicník lékařský

kvete: březen–duben
výška: 10–20 cm

poloha: světlé lesy, stráně, křoviny, suťové a lužní lesy

léčivka

<<seznam čeledí<<
plicník měkký
Pulmonaria mollis HORNEM.
plicník měkký
plicník měkký
plicník měkký

kvete: duben–květen
výška: (15–)20–40(–50) cm

poloha: světlé, suché lesy, výslunné, šípákové stráně a mýtiny, křoviny

řazen k ohroženým druhům – C3

 

<<seznam čeledí<<
plicník tmavý
Pulmonaria obscura DURMONT.
plicník tmavý
plicník tmavý
plicník tmavý

kvete: březen–květen
výška: (15–)20–40(–50) cm

poloha: vlhké lesní okraje a paseky, světlé dubohabřiny a bučiny

<<seznam čeledí<<
pomněnka bahenní
Myosotis palustris (L.) L.
pomněnka bahenní
pomněnka bahenní
pomněnka bahenní

kvete: květen–srpen(–září)
výška: (30–)50–80(–120) cm

poloha: bahnité břehy stojatých i tekoucích vod, zaplavované a zamokřené louky, příkopy, lužní lesy, mokřadní olšiny na méně zastíněných místech

kališní cípy 1/3 délky kalicha

 

<<seznam čeledí<<
pomněnka chlumní
Myosotis ramosissima SCHULTES
pomněnka chlumní
pomněnka chlumní

kvete: (duben–)květen
výška: (10–)20–30(–45) cm


poloha: travnaté, slunné stráně, úhory, meze

plodní stopky nanejvýš zdéli kalicha, kališní cípy dlouhé více než polovina kalicha

<<seznam čeledí<<
pomněnka lesní
Myosotis sylvatica HOFFM.
pomněnka lesní
pomněnka lesní
pomněnka lesní

kvete: květen–červen(–červenec)
výška: 20–40(–60) cm

poloha: světlé, teplomilné doubravy, květnaté dubohabřiny, křovinaté stráně, lesostepy, paseky

 

 

<<seznam čeledí<<
pomněnka rolní
Myosotis arvensis (L.) HILL
pomněnka rolní
pomněnka rolní
pomněnka rolní

kvete: květen–červenec
výška: (15–)30–40(–60) cm


poloha: hlinité půdy, okraje polních cest, úvozy, pole, úhory, meze, plevel v obilí a okopaninách

nejspodnější, plodní stopky 2x delší než kalich, kališní cípy dlouhé více než polovina kalicha

<<seznam čeledí<<
prlina rolní
Lycopsis arvensis L.
prlina rolní
prlina rolní
prlina rolní

kvete: květen–září
výška: (10–)20–35(–50) cm

poloha: polní cesty, trávníky, okraje cest a příkopů, sady, vinice, rumiště, navážky

 

<<seznam čeledí<<
pupkovec jarní
Omphalodes vera MOENCH
pupkovec jarní
pupkovec jarní
pupkovec jarní

kvete: duben–květen
výška: 5–20 cm

poloha: pěstovaný na humozních půdách, na skalkách, v zahradách a parcích, vyjimečně zplaňuje

původní v severní Italii a Chorvatsku

<<seznam čeledí<<
strošek pomněnkový
Lappula squarrosa (RETZ.) DUMORT.
strošek pomněnkový
strošek pomněnkový

kvete: duben–červen
výška: (10–)20–50(–70) cm

poloha: kamenité, výslunné, křovinaté stráně, skály, písčiny, opuštěné zdivo, kolikrát i hradní zříceniny, lomy, úhory

v některých státech Severní Ameriky patří mezi obtížný plevel

<<seznam čeledí<<
užanka lékařská
Cynoglossum officinale L.
užanka uherská
užanka uherská
užanka uherská

kvete: květen–červenec
výška: 10–50(–70) cm

poloha: kamenité, výslunné, křovinaté stráně, skály, písčiny, opuštěné zdivo, kolikrát i hradní zříceniny, lomy, úhory

<<seznam čeledí<<
voskovka menší
Cerinthe minor L.
voskovka menší
voskovka menší

kvete: květen–červenec
výška: 15–65 cm

poloha: výslunné stráně, okraje lesů, polí a cest, většinou na vápencích a opukách

 

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia