většinou vytrvalé byliny, často vodní, bažinné,či epifytické,
rostliny bez kořenů, krom tučnic,
přisedlé či řapíkaté listy střídavé či v přízemní růžici, někdy přeměněné v lapací orgány, čepele porostlé slizovými a trávícími žlázkami, oboupohlavné květy jednotlivé či v krátkých hroznech,
plod tobolka,
5 rodů, asi 275 druhů po celé zeměkouli

 
bublinatka jižní
Utricularia australis (R.) BR.
bublinatka jižní
bublinatka jižní
bublinatka jižní

kvete: červen–září
délka: 20–150 cm plovoucí

zatopené lomy, pískovny, rybníky, drenážní příkopy

lapací měchýřky slouží k lapání drobného hmyzu této bezkořenné rostlinky, řazena k druhům vyžadujícím pozornost – C4

<<seznam čeledí<<
tučnice obecná
Pinquicula vulgaris L.
tučnice obecná
tučnice obecná
tučnice obecná

kvete:květen–červen
výška: (2–)6–16(–25) cm vysoký


rašelinné louky, prameniště, slatiny, louky s vysokou hladinou vody, břehy potoků a rybníků

lapá hmyz na lepkavé listy, řazena k silně ohroženým druhům – C2, ze zákona je chráněna jako
druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia