jednoleté, dvouleté či vytrvalé byliny či polokeře (mimo naše území i keře či stromy), často aromatické, lodyhy obvykle čtyřhranné,
listy vstřícné, většinou křížmostojné, bez palistů, jednoduché, celistvé, měně časté pěřeněčleněné, řapíkaté až přisedlé,
oboupohlavné květy ve stažených vrcholících vytvářející zdánlivé přesleny či lichopřesleny, někdy skládající latovitá či vidlanovitá květenství, někdy redukované do jednotlivých květů, květy souměrné, oboupohlavné či druhotně oboupohlavné, kalich 5četný, trubkovitý až zvonkovitý, za plodu vytrvávající, koruna srostlolupenná z původních 5 lístků, zřetelně dvoupyská, horní pysk většinou celokrajný, často vyklenutý, dolní pysk 3laločný s prostředním lalokem největším, plod tvrdka,
asi 220 rodů s 4000 druhy po celém světě

zapnutí posuvné lišty
 
agastaché mexická
Agastache mexicana (KUNTH.) LINK. & EPLING
Agastaché mexická
Agastaché mexická
Agastaché mexická

kvete: červenec
výška: 30–80 cm

rostlina pěstovaná pro okrasu či mladé lístky do čajů a salátů

původem ze Severní Ameriky

<<seznam čeledí<<
bazalka vonná
Ocimum basalicum L.
bazalka vonná
bazalka vonná
bazalka vonná

kvete: červen–září
výška: 20–40 cm

pěstovaná na zahrádkách, vyžaduje kypré, vlhké, na živiny bohaté půdy, vyjimečně zplaňuje

vyšlechtěno mnoho kultivarů i fialově zbarvené, použití jako koření do salátů, omáček a k masům, původní pravděpodobně v Indii, pěstovaná již od starověku a do Evropy se dostala v 16. století

<<seznam čeledí<<
bukvice lékařská
Betonica officinalis L.
bukvice lékařská
bukvice lékařská
bukvice lékařská

kvete: červenec–srpen
výška: 20–80 cm

výslunné meze, křovinaté stráně, pastviny, písčitá a hlinitá místa, světlé listnaté a smíšené lesy, mýtiny

odedávna jako léčivá rostlina, vzácně i v čistě bílé barvě

<<seznam čeledí<<
černohlávek obecný
Prunella vulgaris L.
černohlávek obecný
černohlávek obecný
černohlávek obecný

kvete: červen–září (–říjen)
výška: 5–25(–30) cm

výslunné meze, křovinaté stráně, pastviny, písčitá a hlinitá místa, světlé listnaté a smíšené lesy, mýtiny, lesní cesty

<<seznam čeledí<<
černohlávek velkokvětý
Prunella grandiflora (L.)SCHOLLER
černohlávek velkokvětý
černohlávek velkokvětý
černohlávek velkokvětý

kvete: červen–červenec (–srpen)
výška: 20–40 cm

výslunné meze, travnaté a křovinaté stráně, sušší louky a pastviny, písčitá a hlinitá místa, světlé dubové lesy, výhradně na vápenci či alespoň na bazických podkladech

<<seznam čeledí<<
čistec bahenní
Stachys palustris L.
čistec bahenní
čistec bahenní
čistec bahenní

kvete: červen–září
výška: 30–100 cm

vlhké okraje polí, úhorů, lužních lesů ,bažinné olšiny, rákosiny, mýtiny, příkopy, vlhké, lesní cesty, půdy slabě kyselé až neutrální

často se množí vegetativně dlouhými oddenky

<<seznam čeledí<<
čistec lesní
Stachys sylvatica L.
čistec lesní
čistec lesní
čistec lesní

kvete: červen–září
výška: 30–120 cm

světlé listnaté a smíšené lesy, mýtiny, lesní cesty, paseky, křoviny, na vlhkých až mokrých půdách

často se množí vegetativně dlouhými oddenky, byly nalezeny rostliny s klestogamickými (samoopylení květu bez otevření) květy, léčivá rostlina

<<seznam čeledí<<
čistec německý
Stachys germanica L.
čistec německý
čistec německý
čistec německý

kvete: červen–srpen
výška: 30–100(–120) cm

výslunné, křovinaté stráně, kamenito-hlinitá místa, často ve vápencových krasech, světlé listnaté lesy a mýtiny

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1

<<seznam čeledí<<
čistec přímý
Stachys recta L.
čistec přímý
čistec přímý
čistec přímý

kvete: červen–říjen
výška: (15–)30–70(–100) cm

výslunné meze, travnaté a křovinaté stráně, sušší louky a pastviny, písčitá a hlinitá místa, světlé dubové lesy, často na vápenci či alespoň na bazických podkladech, často ve vápencových krasech

léčivá rostlina

<<seznam čeledí<<
čistec vlnatý
Stachys byzantina C. KOCH
čistec vlnatý
čistec vlnatý
čistec vlnatý

kvete: červenec–srpen
výška: 20–80 cm

často pěstován v zahradách, parcích či hřbitovech, občas zplaní

původní v severní části Malé Asie přes jihovýchodní Kavkaz severního a severozápadního Iránu

<<seznam čeledí<<
dobromysl obecná
Origanum vulgare L.
dobromysl obecná
dobromysl obecná
dobromysl obecná

kvete: červen–září
výška: 25–60(–90) cm

výslunné meze, křovinaté stráně, pastviny, lesní okraje, lesostepy, náspy komunikací, písčitá a hlinitá místa, světlomilný druh

nať se odedávna používá k výrobě čajů, jako léčivka, ve farmaceutickém průmyslu a sušená, drcená jako koření

<<seznam čeledí<<
hluchavka bílá
Lamium album L.
hluchavka bílá
hluchavka bílá
hluchavka bílá

kvete: duben–září
výška: 20–40(–60) cm

rumiště, pole, zahrady, skládky, okraje křovin a lesů, hnojiště a komposty

léčivá rostlina, je používána do směsí léčivých čajů

<<seznam čeledí<<
hluchavka nachová
Lamium purpureum L.
hluchavka nachová
hluchavka nachová
hluchavka nachová

kvete: duben–říjen
výška: 10–20(–30) cm

rumiště, pole, zahrady, skládky, okraje křovin
a lesů, hnojiště a komposty, na polích jako plevel

 

<<seznam čeledí<<
hluchavka objímavá
Lamium amplexicaule L.
hluchavka objímavá
hluchavka objímavá
hluchavka objímavá

kvete: březen–listopad
výška: (5–)10–20(–30) cm

rumiště, pole, zahrady, skládky, okraje křovin
a lesů, hnojiště a komposty, na polích jako plevel, dává přednost vápnitým substrátům

 

<<seznam čeledí<<
hluchavka skvrnitá
Lamium maculatum (L.) L.
hluchavka skvrnitá
hluchavka skvrnitá
hluchavka skvrnitá

kvete: (duben–) květen–listopad
výška: 20–50(–60) cm

lužní lesy, rumiště, pole, zahrady, skládky, okraje křovin a lesů

 

<<seznam čeledí<<
Horminum pyrenaicum (KUNTH.) LINK. & EPLING
Horminum pyrenaicum
Horminum pyrenaicum
Horminum pyrenaicum

kvete: červen–srpen
výška: 10–45 cm

na horské loukách a pastviny, na kamenité svahy, většinou na vápenci

původem z horských oblastí Pyrenejí a Alp, občas pěstován jako skalnička, ne většině států, kde roste je chráněn

<<seznam čeledí<<
jablečník cizí
Marrubium peregrinum L.
jablečník cizí
jablečník cizí
jablečník cizí

kvete: červenec–září
výška: 30–70 cm

rumiště, náspy, podél komunikací, vinice

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1,
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §1

 

<<seznam čeledí<<
karbinec evropský
Lycopus europaeus L.
karbinec evropský
karbinec evropský
karbinec evropský

kvete: červenec–září
výška: 15–80 cm

břehy vod, rákosiny, mokřady, lužní lesy, mokřadní olšiny, obnažená dna letněných rybníků

 

<<seznam čeledí<<
klinopád obecný – marulka klinopád
Clinopodium vulgare L.
klinopád obecný
klinopád obecný
klinopád obecný

kvete: (červen–) červenec–srpen
výška: (10–)15–45(–80) cm

křovinaté stráně, náspy komunikací, světlé doubravy a bory a jejich okraje či paseky

<<seznam čeledí<<
konopice dvouklanná
Galeopsis bifida BOENN.
konopice dvouklanná
konopice dvouklanná
konopice dvouklanná

kvete: červenec–září
výška: 10–60(–75) cm

světlé, travnaté lesy a jejich okraje, mýtiny, paseky, příkopy, křoviny, spíše sušší, nevápenné stanoviště

 

 

<<seznam čeledí<<
konopice polní
Galeopsis tetrahit L.
konopice polní
konopice polní
konopice polní

kvete: červenec–září
výška: 50–90(–120) cm

okraje polí, cest, příkopy, světlé lesy a jejich okraje, mýtiny, paseky

velmi častý plevel v obilí a bramborách

 

<<seznam čeledí<<
konopice pýřitá
Galeopsis pubescens BESSER
konopice pýřitá
konopice pýřitá
konopice pýřitá

kvete: červenec–říjen
výška: 10–60(–80) cm

okraje polí, cest a lesů, rumiště, mýtiny

 

<<seznam čeledí<<
konopice sličná
Galeopsis speciosa MILL.
konopice sličná
konopice sličná
konopice sličná

kvete: červenec–září
výška: 60–150 cm

stinné vlhké lesy, křoviny, břehy toků, vlhké příkopy

plevel na polích a podél cest

 

<<seznam čeledí<<
konopice uzkolistá – konopička
Galeopsis angustifolia EHRH. – Ladanella
konopice uzkolistá
konopice uzkolistá
konopice uzkolistá

kvete: červen–září
výška: 15–40 cm

suché travnaté stráně, náspy komunikací, lomy, pole, úhory

plevel na polích a podél cest

 

<<seznam čeledí<<
levandule lékařská
Lavandula angustifolia MILL.
levandule lékařská
levandule lékařská
levandule lékařská

kvete: (červen–) červenec–srpen
výška: (20–)50(–60) cm

pěstovaná jako užitková či okrasná rostlina, občas zplaňuje

levandulový olej – aromatická složka je obsažena především ve žláznatých chlupech kalicha

 

<<seznam čeledí<<
majoránka zahradní
Majorana hortensis MOENCH
majoránka zahradní
majoránka zahradní

kvete: červenec–září
výška: 20–50 cm

pěstovaná jako užitková rostlina, jako koření či léčivka, vyjimečně zplaňuje

původní v jižní Evropě, nať se sbírá při začínajícím kvetení

 

 

<<seznam čeledí<<
máta dlouholistá
Mentha longifolia (L.) L.
máta dlouholistá
máta dlouholistá
máta dlouholistá

kvete: červenec–září
výška: (30–)80–100(–150) cm

břehy a náplavy toků, okraje rybníků, příkopy, pod hrázemi vodních děl,

<<seznam čeledí<<
máta rolní
Mentha arvensis L.
máta rolní
máta rolní

kvete: červenec–září
výška: (10–)20–50(–80) cm

vlhké louky a pastviny, lesní a luční cesty, lužní lesy, letněná dna rybníků, prameniště

<<seznam čeledí<<
mateřídouška panonská
Thymus pannonicus ALL.
mateřídouška panonská
mateřídouška panonská

kvete: červen–červenec
výška: (4–)10–25(–35) cm

výslunné meze, křovinaté stráně, pastviny, lesní okraje, lesostepy, náspy komunikací, písčitá
a hlinitá místa, světlomilný druh,
chlupy na stoncích rovnoměrně

<<seznam čeledí<<
mateřídouška vejčitá
Thymus pulegioides L.
mateřídouška vejčitá
mateřídouška vejčitá
mateřídouška vejčitá

kvete: červenec–říjen
výška: (5–)10–30(–40) cm

výslunné meze, křovinaté stráně, pastviny, lesní okraje, lesostepy, náspy komunikací, na chudších podkladech, světlomilný druh,
chlupy na stoncích na hranách, či protilehlých stěnách

<<seznam čeledí<<
medovník meduňkolistý
Melittis melissophyllum L.
medovník meduňkolistý
medovník meduňkolistý
medovník meduňkolistý

kvete: červenec–říjen
výška: 20–60 cm

teplomilné doubravy a dubohabřiny, květnaté bučiny, křovinaté stráně, vetšinou na vápenci

<<seznam čeledí<<
meduňka lékařská
Melissa officinalis L.
meduňka lékařská
meduňka lékařská
meduňka lékařská

kvete: červen–srpen
výška: 30–80 cm

pěstovaná na zahrádkách, vyžaduje kypré, vlhké, na živiny bohaté půdy, vyjimečně zplaňuje

použití do čajových směsí, využívá se
v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu, původní ve Středozemí, kde roste planě

<<seznam čeledí<<
měrnice černá
Ballota nigra L.
měrnice černá
měrnice černá
měrnice černá

kvete: červen–srpen
výška: 20–80 cm

rumiště, v okolí lidských sídlišť na neudržovaných plochách, pole, zahrady, skládky, okraje křovin a lesů

<<seznam čeledí<<
ožanka čpavá
Teucrium scordium L.
ožanka čpavá
ožanka čpavá
ožanka čpavá

kvete: červenec–srpen
výška: 10–40(–50) cm

břehy a náplavy toků, okraje rybníků, příkopy, lemy lužních lesů, bažinaté a zamokřené louky

řazena k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněna jako
druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
ožanka kalamandra
Teucrium chamaedrys L.
ožanka kalamandra
ožanka kalamandra
ožanka kalamandra

kvete: červenec–srpen(–říjen)
výška: 10–30(–40) cm

slunné, suché kamenité stráně a svahy, louky, okraje lesů, často na vápenci

<<seznam čeledí<<
ožanka hroznatá
Teucrium botrys L.
ožanka hroznatá
ožanka hroznatá
ožanka hroznatá

kvete: červenec–září
výška: (5–)10–30(–40) cm

slunné, suché kamenité stráně a svahy, louky, okraje lesů, vinice, často na vápenci

<<seznam čeledí<<
pamětník rolní – marulka pamětník
Acinos arvensis L.
pamětník rolní
pamětník rolní
pamětník rolní

kvete: květen–červenec
výška: (7–)10–30(–40) cm

slunné, suché křovinaté, kamenité stráně a suťové svahy, opuštěné lomy, náspy podél komunikací, okraje polí a vinic

<<seznam čeledí<<
perila křovitá
Perilla frutescens (L.) BRITTON
perila křovitá
perila křovitá

kvete: červen–červenec
výška: 20–45(–60) cm

pěstovaná jako zelenina či okrasná bylina

původní z Číny a Indie, používána v tradiční čínské medicíně

<<seznam čeledí<<
perovskie lebedolistá
Perovskia atriplicifolia BENTH
perovskie lebedolistá
perovskie lebedolistá
perovskie lebedolistá

kvete: srpen – září
výška: 45–120 cm

suché, slunné svahy

ozdobný, dřevnatějící keřík, původem v Himalajích

<<seznam čeledí<<
pitulník horský
Galeobdolon montanum (PERS.) REINCHENB.
pitulník horský
pitulník horský
pitulník horský

kvete: květen–červen
výška: (20–)25–50(–65) cm

vlhké, stinné listnaté nebo smíšené lesy, křoviny,
přistíněné okraje toků

stonek chlupatý po celé ploše

<<seznam čeledí<<
pitulník žlutý
Galeobdolon luteum HUDSON emend. HOLUB
pitulník žlutý
pitulník žlutý
pitulník žlutý

kvete: duben–květen
výška: (10–)15–35(–40) cm

vlhké, květnaté dubohabrové či dubolipové háje, suťové a roklinové lesy, křoviny, přistíněné okraje toků

stonek chlupatý pouze na hranách

<<seznam čeledí<<
popenec chlupatý
Glechoma hirsuta W. et. K.
popenec chlupatý
popenec chlupatý
popenec chlupatý

kvete: květen–červenec
výška: (15–)25–45(–55) cm

teplé listnaté lesy a křoviny, vlhčí místa

<<seznam čeledí<<
popenec obecný
Glechoma hederacea L.
popenec obecný
popenec obecný
popenec obecný

kvete: březen–červenec
výška: (10–)15–20(–40) cm

lužní lesy, vlhké paseky, zaplavované louky, vlhčí místa

místy se mladé listy používají do salátů či polévek, od nepaměti léčivá rostlina - nať (Herba glechomae)

<<seznam čeledí<<
preslie parožnatá
Preslia cervina (L.) BRITTON
preslia parožnatá
preslia parožnatá
preslia parožnatá

kvete: červen–září
výška: 25–30 cm

pěstovaná jako dekorativní, vonná rostlina do mělkých jezírek či jejich okrajů

původní v jižní Evropě, nesnese hlubší ponoření,vodní sloupec má být do 5 cm výšky či vlhký

<<seznam čeledí<<
rozmarýna lékařská
Rosmarinus officinalis L.
rozmarýna lékařská
rozmarýna lékařská
rozmarýna lékařská

kvete: leden–listopad
výška: 40–200 cm

pěstovaná jako dekorativní, vonná rostlina

původní v jižní Evropě, v našich polohách vymrzá

<<seznam čeledí<<
saturejka horská
Satureja montana L.
saturejka horská
saturejka horská
saturejka horská

kvete: červenec–srpen (–říjen)
výška:10–30(–60) cm

pěstována na zahrádkách jako polokeř, přechodně zplaňuje

původem ze východním Středozemí, používá se jako léčivka či kuchyňské koření, je aromatičtější než saturejka zahradní


 

<<seznam čeledí<<
srdečník obecný
Leonurus cardiaca L.
srdečník obecný
srdečník obecný
srdečník obecný

kvete: červen–srpen (–září)
výška:50–150 cm

rumiště, skládky, příkopy, v okolí lidských sídlišť na neudržovaných plochách


 

<<seznam čeledí<<
šalvěj hajní
Salvia nemorosa L.
šalvěj hajní
šalvěj hajní
šalvěj hajní

kvete: květen–červenec
výška: 30–90 cm

výslunné meze, travnaté a křovinaté stráně, sušší louky a pastviny, okraje cest, příkopy, náspy komunikací

<<seznam čeledí<<
šalvěj lékařská
Salvia officinalis L.
šalvěj lékařská
šalvěj lékařská
šalvěj lékařská

kvete: květen–červenec
výška: 20–70 cm

pěstovaná na zahrádkách jako koření, léčivka či ozdobná rostlina

původní v jižní Evropě, pro průmyslové účely pěstovaná v teplejších územích

<<seznam čeledí<<
šalvěj lepkavá
Salvia glutinosa L.
šalvěj lepkavá
šalvěj lepkavá
šalvěj lepkavá

kvete: červen–srpen
výška: 50–100 cm

vlhké lesy, křoviny, vlhčí paseky, lesní cesty
a pastviny, stinná údolí a rokle řek a potoků, humozní a minerálně bohaté půdy, zásadité reakce

<<seznam čeledí<<
šalvěj luční
Salvia pratensis L.
šalvěj luční
šalvěj luční
šalvěj luční

kvete: květen–červenec
výška: 20–80 cm

výslunné meze, travnaté a křovinaté stráně, sušší louky a pastviny, okraje cest, příkopy, náspy komunikací

<<seznam čeledí<<
šalvěj muškátová
Salvia sclarea L.
šalvěj muškátová
šalvěj muškátová
šalvěj muškátová

kvete: červen–červenec
výška: 30–140 cm


pěstovaná jako okrasná či léčivá rostlina,

původem ze Středozemí,
dříve používána jako léčivka, velmi aromatická rostlina používá se v potravinářském, farmaceutickém průmyslu

 

<<seznam čeledí<<
šalvěj přeslenitá
Salvia verticillata L.
šalvěj přeslenitá
šalvěj přeslenitá
šalvěj přeslenitá

kvete: červen–červenec
výška: (20–)30–90(–100) cm


výslunné meze, travnaté a křovinaté stráně, sušší louky a pastviny, okraje cest, příkopy, náspy komunikací, opuštěné lomy

 

<<seznam čeledí<<
šalvěj zahradní
Salvia viridis L.
šalvěj zahradní
šalvěj zahradní

kvete: červen–srpen
výška:15–40 cm

pěstována jako okrasná letnička, přechodně zplaňuje

původem ze Středozemí a Malé Asii


 

<<seznam čeledí<<
šanta kočičí
Nepeta cataria L.
šanta kočičí
šanta kočičí
šanta kočičí

kvete: červenec–září
výška: 30–70(–100) cm

rumiště, podél cest, chodníků, zdí, kamenité svahy, okolí usedlostí, zplanělá z dřívějšího pěstování

nepůvodní rostlina používaná v bylinkářství a chovatelství koček, pro obsahující látku Nepetalakton, která má na kočky narkotický účinek
(kočky se v porostu rády válejí a pospávají)

<<seznam čeledí<<
šišák vroubkovaný
Scutelaria galericulata L.
šišák vroubkovaný
šišák vroubkovaný
šišák vroubkovaný

kvete: červen–září
výška: (10–)20–50(–70) cm

okraje vodních toků, zaplavované rákosiny,bažinné olšiny, zamokřené louky, lesní mokřady


 

<<seznam čeledí<<
šišák vysoký
Scutelaria altissima L.
šišák vysoký
šišák vysoký
šišák vysoký

kvete: červen–září
výška: (10–)20–50(–70) cm

pěstovaný, občas zplaňuje na okrajích lesů, či byl vysazen a vytváří rozsáhlé populace, nejbližší původní výskyt je na Slovensku, plody


 

<<seznam čeledí<<
včelník rakouský
Dracocephalum austriacum L.
včelník rakouský
včelník rakouský
včelník rakouský

kvete: květen–červen
výška: 20–40 cm

skalní stepy, kamenité, výslunné stráně,
na vápenitých podkladech

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1,
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §1


 

<<seznam čeledí<<
yzop lékařský
Hyssopus officinalis L.
yzop lékařský
yzop lékařský
yzop lékařský

kvete: červenec–srpen
výška: 20–60(–100) cm

rumiště, lomech, kamenité svahy, na výsluných místech, zplanělá z dřívějšího pěstování

nepůvodní rostlina používaná v bylinkářství a jako koření ( do polévek, salátů, k masům) či okrasná bylina

<<seznam čeledí<<
zběhovec lesní
Ajuga genevensis L.
zběhovec lesní
zběhovec lesní
zběhovec lesní

kvete: duben–červenec
výška: 20–40 cm

okraje cest, meze, křovinaté stráně, sušší vápenitá místa, světlomilná, teplomilná

stonek chlupatý po všech plochách


 

<<seznam čeledí<<
zběhovec plazivý
Ajuga reptansL.
zběhovec plazivý
zběhovec plazivý
zběhovec plazivý

kvete: duben–červenec
výška: 20–40 cm

louky, křoviny, listnaté lesy, vlhčí místa

často pěstován na skalkách ve formách s bílými či růžovými květy nebo stříbřitými listy
stonek chlupatý pouze po protilehlých plochách


 

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia