rostliny pod zemí s cibulí, květy modré, růžové, žlutavé či bílé,
ale potom z vnějšku se zeleným pruhem, květní stopky nečlánkované,
u nás 4 rody, 20 druhů
 
snědek pyrenejský kulatoplodý
Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. sphaerocarpum (KERNER)HEGI
snědek pyrenejský
snědek pyrenejský
snědek pyrenejský

kvete:červen–červenec
10–30 cm vysoká

poloha: sušší slatinné louky, světlé lesy

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1,
ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §1

<<seznam čeledí<<
snědek chocholičnatý
Ornithogalum umbellatum L.
snědek chocholičnatý
snědek chocholičnatý
 

kvete:duben– květen
10–30 cm vysoká

poloha: světlá místa, meze, příkopy, okraje lesů, trávníky, dříve plevel<<seznam čeledí<<
snědek nící
Ornithogalum nutans (L.)S.F.GRAY
snědek nící
snědek nící
 

kvete: květen–září
20–80 cm vysoká

poloha: humozní půda, přistínění


původní v jihovýchodní Evropě,
pěstuje se v zahradách a parcích, často zplaňuje, řazen k ohroženým druhům – C3


<<seznam čeledí<<
ladoňka sibiřská
Scilla siberica HAW.
ladoňka sibiřská
ladoňka sibiřská
 

kvete: březen–duben
20–80 cm vysoká

poloha: okraje lesů, trávníky, humozní půda, často v trávnících, kde brzy zjara kvete

původní od středního Ruska a Ukrajiny po Kavkaz, pěstuje se v zahradách a parcích,
často zplaňuje,


<<seznam čeledí<<
ladoňka podzimní
Scilla autumnalis L.
ladoňka podzimní
ladoňka podzimní
ladoňka podzimní

kvete: červenec–září
5–20 cm vysoká

poloha: světlá místa, půdu písčitovápenitou, většinou roste v blízkosti moře, stráně, okraje lesů, trávníky či spíše jejich zbytky


původní v jižní Evropě,
u nás se nepěstuje – pouze jako zajímavost<<seznam čeledí<<
puškinie ladoňkovitá
Puschkinia scilloides ADAMS
puškinie ladoňkovitá
puškinie ladoňkovitá
puškinie ladoňkovitá

kvete: březen–duben
10–20 cm vysoká

poloha: humozní půda, polostín,
tvoří trsy

původní v přední Asii,
pěstuje se v zahradách a parcích,
často zplaňuje,<<seznam čeledí<<
hyacint východní
Hyacinthus orientalis L.
hyacint východní
hyacint východní
hyacint východní

kvete: březen–duben
20–60 cm vysoká

poloha: humozní půda, slunné stanoviště,

původní ve Středozemí, přední Asii, na severu Afriky
pěstuje se v zahradách a parcích,
nezplaňuje, často se předpěstovává k rychlení, vyšlechtěno několik set kultivarů


<<seznam čeledí<<
hyacintka
Hyacinthella leucophaea (K. KOCH) SCHUR
Hyacinthella leucophaea
Hyacinthella leucophaea
Hyacinthella leucophaea

kvete: březen–duben
6–20(–25) cm vysoká

poloha: vysychavá půda, slunné stanoviště,

původní v Malé Asii, přední Asii,
pěstuje se v zahradách,
na několika místech bohužel pravděpodobně vysazena a úspěšně se množí
na Paní hoře

<<seznam čeledí<<
modřenec tenkokvětý
Muscari tenuiflorum TAUSCH
modřenec tenkokvětý
modřenec tenkokvětý
modřenec chocholatý

kvete: květen–červen
30–60 cm vysoká

poloha: slunné stráně, stepy, úhory, lemy lesů, křovinaté svahy, otevřená tobolka

řazen k silně ohroženým druhům – C2


<<seznam čeledí<<
modřenec chocholatý
Muscari comosum (L.)MILL.
modřenec chocholatý
modřenec chocholatý

kvete: květen–červenec
30–60 cm vysoká

poloha: slunné stráně, vinice, písčiny, kamenité svahy, akátiny, stepy, úhory, lemy lesů, křovinaté svahy většinou v teplejších oblastech

řazen k ohroženým druhům – C3


<<seznam čeledí<<
modřenec hroznatý
Muscari negletum TEN.
modřenec hroznatý
modřenec hroznatý

kvete: duben–květen
8–30 cm vysoká

poloha: slunné stráně, vinice, písčiny, kamenité svahy, akátiny, stepy, úhory, lemy lesů, křovinaté svahy

původní v teplejších oblastech jižní Moravyřazen k sině ohroženým druhům – C2


<<seznam čeledí<<
zdroje: Klíč ke Květeně České republiky - Academia, www.botany.cz