opadavé keře, stromy, liány se vstřícnými či střídavými listy,
drobné květy většinou oboupohlavné, jednotlivé, nebo ve vidlanovitých či hroznovitých květenstvích,
plod nejčastěji tobolka, potom bobule, nažka či peckovice,
většinou nápadně zbarvený míšek okolo semena
asi 40 rodů, 400–500 druhů po celém světě

 

věk: 200–400 let

poloha:

světlomilný, odolný suchu i mrazu,
čerstvě vhká půda, křoviny, okraje lesů, bučiny, suťové svahy, do 1200 m n. m.

brslen evropský
Euonymus europaeus L.keř 2–3(–7) m vysoký
kvete v květnu až červenci,
bobule jsou jedovaté,
entomogam–opylován hmyzem

vysazován:
v parcích, zahradách, hřbitovech v mnoha kultivarech


využití:
jako okrasná dřevina,
na drobné výrobky v řezbářství a při výrobě hudebních nástrojů,
odvar z plodů slouží k barvení
brslen evropský
brslen evropský
brslen evropský
brslen evropský
brslen evropský
brslen evropský
<<seznam čeledí<<

zdroje: Květena České republiky - Academia