opadavé dřeviny bez mléčnic,
listy střídavé často symetrické,
plod křídlatá nažka, oříšek nebo peckovice
16 rodů, asi 160 druhů

jilm drobnolistý
 
věk:
více než 400let
jilm vaz
Ulmus laevis PALLAS

statný strom 8–35 m s hojnými kmenovými výmladky,
jediný má u plodu dlouhou stopku,
kvete v březnu až dubnu, plodí po 8.–12. rokem

roste: v lužních lesích a křovinách podle větších toků


využití:
dříve na výrobu nábytkářských dýh,
lesnicky vhodný na obnovu lužních lesů,kvůli náchylnosti ke grafióze se nevysazují

jilm vaz
jilm vaz
jilm vaz
jilm vaz
jilm vaz
  jilm vaz jilm vaz

jilm vaz

jilm vaz
<< seznam čeledí <<

věk: 300–500 let

poloha: mírně vlhké, slunné polohy
s vyšším obsahem živin

jilm habrolistý
Ulmus minor MILL.

strom nebo keř 0,5–30 (–40)m často s kmenovými výmladky,
kvete v březnu až dubnu, plodí po 20.–30. rokem

roste: lužní lesy, teplé dubohabřiny a doubravy, křoviny a lesostepy


využití:
z domácích druhů má nejvíce trvanlivé dřevo, používané ve stavebnictví, hlavně lodě a vodní stavby, na výrobu nábytkářských dýh,
dříve se vysazoval v parcích a do stromořadí, kvůli náchylnosti ke grafióze se nevysazují

jilm habrolistý
jilm habrolistý
jilm habrolistý
jilm habrolistý
jilm habrolistý
  jilm habrolistý
Ulmus minor MILL.
var. suberosa (MOENCH) SÓO
 
Ulmus minor MILL. var. suberosa
Ulmus minor MILL. var. suberosa
Ulmus minor MILL. var. suberosa
Ulmus minor MILL. var. suberosa
Ulmus minor MILL. var. suberosa
<< seznam čeledí <<

věk: 300–500 let

poloha: mírně vlhké, polostinné polohy
s vyšším obsahem humusu a živin

jilm horský
Ulmus glabra HUDSON

statný strom 10–40 m, bez kmenových výmladků,
kvete v březnu až květnu, plodí po 30.–40. rokem

roste: suťové, stinné, roklinové lesy ve vyšších polohách


využití:
má trvanlivé dřevo používané ve stavebnictví, dříve kolářství, na výrobu nábytkářských dýh,
dříve se vysazoval do stromořadí, kvůli náchylnosti ke grafióze se nevysazují

<< seznam čeledí <<


věk:
břestovec západní
Celtis occidentalis L.

strom 10–25 m, plod peckovice 6–10 mm s tmavočerveným oplodím, kvete v dubnu až květnu,
původní v atlantické části Severní Ameriky

vysazuje se: v městských
a zámeckých parcích, stromořadíchvyužití:
dekorativní strom

břestovec západní
břestovec západní
břestovec západní  
břestovec západní
břestovec západní
<< seznam čeledí <<
zdroje: Květena České republiky - Academia