spíše KEŘE

Jednoděložné | Dvouděložné 1 | Dvouděložné 2 | Stromy | Kapraďorosty

sazaníkovitésazaníkovité pryskyřníkovitépryskyřníkovité dřišťálovitédřišťálovité vilinovitévilinovité pivoňkovitépivoňkovité tamaryškovitétamaryškovité vřesovcovitévřesovcovité vrabečnicovitévrabečnicovité slézovitéslézovité zimostrazovitézimostrazovité rybízovitérybízovité pustorylovitépustorylovité rdesnovitérdesnovité růžovitérůžovité stredstred stredstred klokočovitéklokočovité ledvinovníkovitéledvinovníkovité routovitéroutovité sapanovitésapanovité stredstred stredstred dřínovitédřínovité aralkovitéaralkovité jesencovitéjesencovité řešetlákovitéřešetlákovité révovitérévovité zimolézovitézimolézovité bezovitébezovité budlejovitébudlejovité