rostliny suchozemské, pobřežní či bahenní, s lodyhou oblou, dutou s kolénky, květy zpravidla chráněny listenovitými útvary (pluchy a plušky) a většinou tořící jedno či vícekvěté klásky naspodu mající zpravidla 2 listeny - plevy, klásky tvoří spojené klasy nebo laty, plod je obilka

zapnutí posuvné lišty
 
bér klamný
Setaria gussonei KERGUÉLEN
bér klamný
bér klamný
bér klamný

kvete: červenec–září
výška: 20–50 cm

okraje cest, polí, úhory a rumiště

má čevené blizny a lichoklas je na bázi přetrhovaný, považován za ustáleného křížence S. verticillata x S. viridis

<<seznam čeledí<<
bér sivý
Setaria pumila (POIRET) R. et SCH
bér sivý
bér sivý
bér sivý

kvete: červenec–září
výška: 10–40 cm

okraje cest, pole, vinice, úhory a rumiště

<<seznam čeledí<<
bér zelený
Setaria viridis L.
bér zelený
bér zelený
 

kvete: červenec–říjen
výška: 20–60 cm

okraje cest, pole, vinice, úhory

 

<<seznam čeledí<<
bezkolenec modrý
Molinia caerulea (L.) MOENCH
bezkolenec modrý
bezkolenec modrý
bezkolenec modrý

kvete: červenec–září (–říjen)
výška: 30–120 cm

vlhké i mokré louky, slatiny, rašeliniště

<<seznam čeledí<<
bojínek hlíznatý
Phleum bertolonii DC.
bojínek hlíznatý
bojínek hlíznatý
bojínek hlíznatý

kvete: červen–červenec
výška: 10–80 cm

suché louky, pastviny, úhory, světlé lesy a jejich okraje

<<seznam čeledí<<
bojínek luční
Phleum pratense L.
bojínek luční
bojínek luční
bojínek luční

kvete: červen–srpen
výška: 30–120 cm

vlhké louky, pastviny, trávníky, meze

často do luk přiséván

<<seznam čeledí<<
bojínek tuhý
Phleum phleoides (L.) KARSTEN
bojínek tuhý
bojínek tuhý
bojínek tuhý

kvete: červen–červenec
výška: 30–60 cm

slunné suché stráně, meze, stepní lysiny

<<seznam čeledí<<
chrastice rákosovitá
Phalaris arundinacea L.
chrastice rákosovitá
chrastice rákosovitá
chrastice rákosovitá

kvete: červen–červenec
výška: 80–250 cm

břehy vod, vlhké příkopy, mokré louky, lužní lesy, rákosiny

<<seznam čeledí<<
chundelka metlice
Apera spica-venti (L.) P.B.
chundelka metlice
chundelka metlice

kvete: červen–červenec
výška: 30–100 cm

pole, rumiště,

<<seznam čeledí<<
ječmen dvouřadý
Hordeum distichon L.
ječmen dvouřadý
ječmen dvouřadý
ječmen dvouřadý

kvete: červen–červenec
výška: 20–80 cm

často pěstován na polích

<<seznam čeledí<<
ječmen myší
Hordeum murinum L.
ječmen myší
ječmen myší
ječmen myší

kvete: červen–říjen
výška: 15–40 cm

podél zdí, cest, neudržované plochy, rumiště

<<seznam čeledí<<
ježatka kuří noha
Echinochloa crus-galli (L.) P.B.
ježatka kuří noha
ježatka kuří noha
ježatka kuří noha

kvete: červenec–říjen
výška: 30–100 cm

pole, především okopaniny a kukuřice, zahrady, skládky,rumiště, hnojiště a komposty, bahnité náplavy

<<seznam čeledí<<
jílek mnohokvětý
Lolium multiflorum LAMK.
jílek mnohokvětý
jílek mnohokvětý
jílek mnohokvětý

kvete: červenec–srpen
výška: 30–100 cm

kulturní rostlina, vysévaná ve směskách travin

 

<<seznam čeledí<<
jílek vytrvalý
Lolium perenne L.
jílek vytrvalý
jílek vytrvalý
jílek vytrvalý

kvete: květen–říjen
výška: 10–60 cm

cesty, v okolí lidských sídel, sešlapávané plochy

vysévan ve směskách do zatěžovaných trávníků

 

<<seznam čeledí<<
kavyl Ivanův
Stipa pennata L.
kavyl Ivanův
kavyl Ivanův
kavyl Ivanův

kvete: květen–červen
výška: 30–70 cm

suché skalnaté stráně a meze

 

 

<<seznam čeledí<<
kavyl vláskovitý
Stipa capillata L.
kavyl vláskovitý
kavyl vláskovitý
kavyl vláskovitý

kvete: červenec–srpen
výška: 30–100 cm

suché skalnaté stráně a meze

<<seznam čeledí<<
kostřava lesní
Festuca altissima L.
kostřava lesní
kostřava lesní
kostřava lesní

kvete: červen–červenec
výška:50–150 cm

stinné, humozní, listnaté lesy, stinná údolí řek

 

<<seznam čeledí<<
kostřava luční
Festuca pratensis HUDS.
kostřava luční
kostřava luční
kostřava luční

kvete: červen–červenec
výška: 40–100 cm

mezofilní louky, zahrady

ouška

<<seznam čeledí<<
kostřava obrovská
Festuca gigantea (L.) VILL.
kostřava obrovská
kostřava obrovská
kostřava obrovská

kvete: červenec–srpen
výška: 50–150 cm

stinné vlhké lesy

listy má obrácenu nahoru lesklým rubem

 

 

<<seznam čeledí<<
kostřava sivá
Festuca pallens HOST
kostřava sivá
kostřava sivá
kostřava sivá

kvete: květen–červen
výška: 15–60 cm

kamenité srázy, skalnaté plochy bez zapojené vegetace

 

<<seznam čeledí<<
lipnice cibulkatá
Poa bulbosa L.
lipnice cibulkatá
lipnice cibulkatá
lipnice cibulkatá

kvete: duben–červen
výška: 30–40 cm

suché kamenité stráně, skalky, zdi,světlé borové skalky, meze, podél cest, písčiny

 

<<seznam čeledí<<
lipnice hajní
Poa nemoralis L.
lipnice hajní
lipnice hajní
lipnice hajní

kvete: červen–srpen
výška: 30–80 cm

světlé listnaté či smíšené lesy a háje, křoviny, paseky

<<seznam čeledí<<
lipnice luční
Poa pratensis L.
lipnice luční
lipnice luční
lipnice luční

kvete: květen–srpen
výška: 60–120 cm

louky, pastviny, sady, travnaté stráně, světlé listnaté lesypodél cest, paseky

horní list

 

<<seznam čeledí<<
lipnice obecná
Poa trivialis L.
lipnice obecná
lipnice obecná
lipnice obecná

kvete: květen–červenec
výška: 20–50 cm

vlhké a bažinaté louky, vlhké příkopy, mokřady, lužní lesy, břehy vod

 

 

<<seznam čeledí<<
medyněk vlnatý
Holcus lanatus L.
medyněk vlnatý
medyněk vlnatý
medyněk vlnatý

kvete: červen–srpen
výška: 30–100cm

vlhké a bažinaté louky, mokřady, lužní lesy, břehy vod, okraje lesů a paseky

stéblo

<<seznam čeledí<<
metlice trsnatá
Deschampsia cespitosa (L.) P.B.
metlice trsnatá
metlice trsnatá
metlice trsnatá

kvete: červen–červenec
výška: 70–150 cm

vlhké a bažinaté louky, mokřady, příkopy, břehy vod, okraje lesů a paseky

list má 7 žeber

<<seznam čeledí<<
metlička křivolaká
Avenella flexuosa (L.) DREJER
metlička křivolaká
metlička křivolaká
metlička křivolaká

kvete: červen–červenec
výška: 30–70 cm

světlé jehličnaté lesy, paseky, vřesoviště

vytváří rozsáhlé sterilní porosty, horní list,

<<seznam čeledí<<
oves hluchý
Avena fatua L.
oves hluchý

kvete: červen–srpen
výška: 20–120 cm

plevel na polích, podél cest, rumiště, úhory

původní ve Středozemí, zavlékán již od doby bronzové

<<seznam čeledí<<
ovsík vyvýšený
Arrhenatherum elatius J. PRESL et C. PRESL
ovsík vyvýšený
ovsík vyvýšený
ovsík vyvýšený

kvete: červenec–říjen
výška: 20–60 cm

louky, pastviny, meze, okraje lesů, okraje komunikací, travnaté a křovinaté stráně

často přiséván na louky

<<seznam čeledí<<
ovsíř luční
Avenula pratensis (L.) DUM
ovsíř luční
ovsíř luční

kvete: květen–červen
výška: 30–80 cm

slunné travnaté a křovinaté stráně, často kamenité, pastviny, louky

<<seznam čeledí<<
ovsíř pýřitý
Avenula pubescens (HUDS.) DUM
ovsíř pýřitý
ovsíř pýřitý

kvete: květen–červen
výška: 30–100 cm

louky suché i vlhčí, stráně, pastviny, meze

<<seznam čeledí<<
paličkovec šedavý
Corynephorus canescens L.
paličkovec šedý

kvete: červen–červenec
výška: 15–30 cm

nevápnité písčiny, okraje borů a cest

<<seznam čeledí<<
pěchava Sadlerova
Sesleria sadlerana JANKA
pěchava Sadlerova
pěchava Sadlerova
pěchava Sadlerova

kvete: duben–květen
výška:10–45 cm

slunné, suché kamenité stráně a svahy, louky, okraje lesů, často na vápenci

nejblíže roste na Slovensku v Bílých Karpatech

<<seznam čeledí<<
pěchava slatinná
Sesleria uliginosa OPIZ
pěchava slatinná
pěchava slatinná

kvete: květen–červen
výška:10–45 cm

slatiny, podmáčené opukové a slínovcové stráně

řazena k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněna jako
druh kriticky ohrožený – §1

<<seznam čeledí<<
pěchava vápnomilná
Sesleria caerulea (L.) ARD.
pěchava vápnomilná
pěchava vápnomilná
pěchava vápnomilná

kvete: březen–květen
výška: 20–45(–60) cm

slunné, suché kamenité stráně a svahy, zarůstající sutě, často na vápenci

pionýrská rostlina schopna na nezpevněných svazích svými kořeny zastavit či zpomalit sesuv, připravit tak půdu pro další rostliny

<<seznam čeledí<<
poháňka hřebenitá
Cynosurus cristatus L.
poháňka hřebenitá
poháňka hřebenitá
poháňka hřebenitá

kvete: červen–červenec
výška: 20–60 cm

louky sušší i vlhké, pastviny, meze

<<seznam čeledí<<
proso seté
Panicum miliaceum L.
proso seté
proso seté
proso seté

kvete: červenec–září
výška: 30–100 cm

pěstovaná obilnina v teplejších polohách

občas zplaňuje – rumiště, opuštěná místa, překladiště

 

 

<<seznam čeledí<<
psárka luční
Alopecurus pratensis L.
psárka luční
psárka luční
psárka luční

kvete: květen–červen
výška: 50–100 cm

vlhké až mokré louky, trávníky, pastviny

často vysévaná, jazýček

<<seznam čeledí<<
psárka plavá
Alopecurus aequalis SOBOL
psárka plavá
psárka plavá
psárka plavá

kvete: květen–říjen
výška: 10–25 cm

mokré louky a cesty, břehy vod, okraje příkopů

<<seznam čeledí<<
psárka polní
Alopecurus myosuroides HUDS.
psárka polní
psárka polní
psárka polní

kvete: květen–září
výška: 20–50 cm

plevel v polních kulturách, překladiště, opuštěná místa, rumiště


 

<<seznam čeledí<<

pšenice setá
Triticum aestivum L.

pšenice setá
pšenice setá
pšenice setá

kvete: červen
výška: 40–120 cm

běžně pěstovaná obilnina, často zplaňuje v okolí pěstování či dopravních cest


 

<<seznam čeledí<<
psineček obecný
Agrostis capillaris L.
psineček obecný
psineček obecný
psineček obecný

kvete: červen–srpen
výška: 10–80 cm

louky, pastviny, okraje cest, meze, světlé lesy

<<seznam čeledí<<
pýr plazivý
Elytrigia repens (L.) NEVSKI
pýr plazivý
pýr plazivý
pýr plazivý

kvete: červen–srpen
výška: 30–150 cm

pole, zahrady, rumiště, opuštěná místa

obtížný plevel, listová pochva

<<seznam čeledí<<
pýrovník psí
Elymus caninus (L.) L.
pýrovník psí
pýrovník psí
pýrovník psí

kvete: červen–červenec
výška: 30–120 cm

stinné vlhčí lesy, zahrady, pobřežní křoviny, lužní lesy, paseky, louky

<<seznam čeledí<<
rosička krvavá
Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.
rosička krvavá
rosička krvavá
rosička krvavá

kvete: červenec–říjen
výška: 20–80 cm

písčitá a kamenitá místa, úhory, zahrady, komunikace, náspy, dlažby chodníků a silnic

<<seznam čeledí<<
rýženka zelenavá
Piptatherum virescens (TRIN.) BOISS.
rýženka zelenavá
rýženka zelenavá
rýženka zelenavá

kvete: květen–červen
výška: 40–90 cm

světlé lesy, na vápenci

nejblíže roste na Slovensku v Malých Karpatech či Slovenském krasu

 


<<seznam čeledí<<
smělek jehlancovitý
Koeleria pyramidata (LAMK.) P.B.
smělek jehlancovitý
smělek jehlancovitý
smělek jehlancovitý

kvete: červen–červenec
výška: 30–100 cm

výslunné meze, travnaté a křovinaté stráně, sušší louky a pastviny, lesní okraje, světlé lesy

 

<<seznam čeledí<<
smělek štíhlý
Koeleria macrantha (LEDEB.) SCHULT.
smělek štíhlý
smělek štíhlý
smělek štíhlý

kvete: červen–červenec
výška: 20–50 cm

výslunné skalnaté stráně, stepní svahy a písčiny

 

<<seznam čeledí<<
srha laločnatá
Dactylis glomerata L.
srha laločnatá
srha laločnatá
srha laločnatá

kvete: květen–červenec
výška: 50–100 cm

louky, pastviny, lesní lemy

<<seznam čeledí<<
strdivka brvitá
Melica ciliata L.
strdivka brvitá
strdivka brvitá
strdivka brvitá

kvete: červen
výška: 20–70 cm

výslunné skalnaté stráně, stepní svahy na vápenci


 

<<seznam čeledí<<
strdivka jednokvětá
Melica uniflora RETZ.
strdivka jednokvětá
strdivka jednokvětá
strdivka jednokvětá

kvete: květen–červen
výška: 30–50 cm

humózní listnaté lesy, zarostlé sutě


 

<<seznam čeledí<<
strdivka vysoká
Melica altissima L.
strdivka vysoká
strdivka vysoká

kvete: červen
výška: 60–160 cm

pěstována v zahradách a arboretech


 

<<seznam čeledí<<
strdivka nící
Melica nutans L.
strdivka nící
strdivka nící
strdivka nící

kvete: květen–červen
výška: 30–60 cm

listnaté lesy, křoviny, paseky

 

<<seznam čeledí<<
strdivka sedmihradská
Melica transsilvanica SCHUR.
strdivka sedmihradská
strdivka sedmihradská

kvete: duben–červenec
výška: 20–40 cm

okraje cest, meze, křovinaté stráně, sušší vápenitá místa, světlomilná, teplomilná

stonek chlupatý po všech plochách


 

<<seznam čeledí<<
strdivka zbarvená
Melica picta C. KOCH
strdivka zbarvená
strdivka zbarvená

kvete: květen–červen
výška: 30–60 cm

listnaté lesy zejména teplomilné doubravy, křoviny, paseky, suťové lesy

<<seznam čeledí<<
sveřep bezbranný
Bromus inermis LEYSSER
sveřep bezbranný
sveřep bezbranný
sveřep bezbranný

kvete: červen–červenec
výška: 30–100 cm

náspy, haldy, podél komunikací, rumiště, opuštěná místa, překladiště

 

 

<<seznam čeledí<<
sveřep jalový
Bromus sterilis L.
sveřep jalový
sveřep jalový
sveřep jalový

kvete: květen–červenec
výška: 30–60 cm

podél komunikací, rumiště, opuštěná místa, lesní okraje, akátiny

<<seznam čeledí<<
sveřep měkký
Bromus hordeaceus L.
sveřep měkký
sveřep měkký
sveřep měkký

kvete: květen–červenec
výška: 30–60 cm

pole, podél komunikací, rumiště, opuštěná místa, louky

pochva

<<seznam čeledí<<
tomka vonná
Anthoxanthum odoratum L.
tomka vonná
tomka vonná
tomka vonná

kvete: květen–červen
výška: 15–50 cm

louky, pastviny, meze, trávníky, hole, kamenité svahy

voní po kumarinu, pochva listu


 

<<seznam čeledí<<

třeslice prostřední
Briza media L.

třeslice prostřední
třeslice prostřední
třeslice prostřední

kvete: květen–červenec
výška: 20–50 cm

louky, pastviny, meze, úvozové cesty


 

<<seznam čeledí<<
třeslice větší
Briza maxima L.
třeslice větší
třeslice větší

kvete: květen–červenec
výška: 20–40 cm

pěstována v zahradách a arboretech, vzácně zplaňuje

<<seznam čeledí<<
trojštět žlutavý
Trisetum flavescens (L.) P.B.
trojštět žlutavý
trojštět žlutavý
trojštět žlutavý

kvete: květen–červen
výška: 30–80 cm

louky, pastviny

<<seznam čeledí<<
třtina křovištní
Calamagrostis epigejos (L.) ROTH
třtina křovištní
třtina křovištní
třtina křovištní

kvete: červen–srpen
výška: 80–120 cm

podél cest, suché lesy, paseky, narušená místa

<<seznam čeledí<<
třtina rákosovitá
Calamagrostis arundinacea (L.) ROTH
třtina rákosovitá
třtina rákosovitá
třtina rákosovitá

kvete: červen–srpen
výška: 80–120 cm

dubohabřiny, bučiny, vysokostébelné nivy, pasekynevápenná místa, jazýček

<<seznam čeledí<<
vousatka prstnatá
Bothriochloa ischaemum (L.) KENG
vousatka prstnatá
vousatka prstnatá
vousatka prstnatá

kvete: červenec–září
výška: 15–60 cm

suché kamenité stráně, pastviny, meze, stepní lysiny, listová pochva

 


<<seznam čeledí<<
zblochan vodní
Glyceria maxima (HARTMAN) HOLMBERG
zblochan vodní
zblochan vodní
zblochan vodní

kvete: červenec–srpen
výška: 80–200 cm

stojaté či mírně tekoucí vody, rákosiny, olšiny

stéblo ve spodní okolo 10 mm, jazýček

 

<<seznam čeledí<<
zblochan vzplývavý
Glyceria fluitans (L.) R. BR.
zblochan vzplývavý
zblochan vzplývavý

kvete: květen–srpen
výška: 40–120 cm

břehy potoků, rybníků, a vodních nádrží, příkopy, prameniště


 

<<seznam čeledí<<
žitňák hřebenitý
Agropyron cristatum (L.) GAERTN.
pýr hřebenitý
pýr hřebenitý

kvete: květen–červen
výška: 15–30 cm

pěstovan v zahradách či arboretech jako ozdobná rostlina

původní v jižní Evropě

<<seznam čeledí<<
zdroje: Klíč ke Květeně České republiky - Academia