jednoleté až vytrvalé byliny, polokeře, lysé či s nevětvenými, hvězdovitými či měchýřkovitými chlupy (vypadají jako pomoučené); listy střídavé, vstřícné, bez palistů, květy oboupohlavné, většinou jednodomé, jednotlivé či ve vrcholičnatých květenstvích, často stažených do klubíček v úžlabí listenů, nebo poskládaných v laty či klasy, okvětí jednoduché, většinou bylinné, nejčastěji 5 četné, také 3 až 1 četné či zcela chybí, rozdělené v cípy či zdánlivě volnolupenné na bázi srostlé, tyčinek 5 (3–1) či zcela chybí, semeník svrchní, vzácně polospodní, plod nažka většinou obklopena různě přeměněným okvětím, popřípadě také listeny či listénci,
asi 100–110 rodů, asi 1500 druhů po celém světě

 
lebeda lesklá
Atriplex sagittata BORKH.
lebeda lesklá
lebeda lesklá
lebeda lesklá

kvete: červenec–září
výška: 100–200 cm

podél zdí, hlinité navážky, komposty, smetiště, podél cest a komunikací, plevel ve chmelových kulturách

 

<<seznam čeledí<<
merlík bílý
Chenopodium album L.
merlík bílý
merlík bílý
merlík bílý

kvete: červenec–září
výška: 10–70(–150) cm

nejhojnější plevel, na polích, v zahradnických kulturách, na ruderálních stanovištích

 

<<seznam čeledí<<
merlík fíkolistý
Chenopodium ficifolium SM.
merlík fíkolistý
merlík fíkolistý
merlík fíkolistý

kvete: červenec–září
výška: až 150–170 cm

okraje rybníků, obnažená dna, hlinité navážky, komposty, smetiště, podél cest a komunikací

 

<<seznam čeledí<<
merlík mnohosemenný
Chenopodium polyspermum L.
merlík mnohosemenný
merlík mnohosemenný

kvete: květen–říjen
výška: (5–)30–60(–100) cm

častý plevel, na polích, v zahradnických kulturách, podél zdí, hlinité navážky, komposty, smetiště, podél cest a komunikací

listy se mohou používat jako zelenina

 

<<seznam čeledí<<
merlík sivý
Chenopodium glaucum L.
merlík sivý
merlík sivý

kvete: červen–říjen
výška: (5–)20–30(–120) cm

nejvíce na obnažených půdách, břehů, letněných rybníků, slaniskách, ale i v okolí zemědělských podniků, silážních jam, odpadních jímek, na rumištích

 

<<seznam čeledí<<
merlík všedobr
Chenopodium bonus-herincus L.
merlík všedobr
merlík všedobr

kvete: květen–září
výška: 2–60(–100) cm

na návsích, ale i v okolí zemědělských podniků, silážních jam, odpadních jímek, na rumištích, podél zdí, smetiště, podél cest a komunikací

 

<<seznam čeledí<<
řepa trojblizná
Beta trigyna W. et K.
řepa trojblizná
řepa trojblizná
řepa trojblizná

kvete: červen–červenec
výška: 100–130 cm

zplaňuje občas na rumištích a v okolí pěstování

pokusně pěstována

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia