opadavé dřeviny či byliny, zřídka vždy zelené, listy vstřícné, jednoduché či složené, plod tobolka, nažka peckovice nebo bobule
asi 30 rodů, 500–600 druhů

 

jasan pensylvánský
Fraxinus pennsylvanica MARSHALL

strom 15–25 m vysoký, kmen ddo 50 cm v průměru,
kvete: duben,
pupeny rezavé, letorosty i v dospělosti pýřité,
původem ve východní části Severní Ameriky, v Evropě poprvé vysazen r. 1783, v Čechách 1835 v Královské oboře v Praze

vysazován:
v parcich, zahradách pro okrasu
, místy i v lesních porostech, na jižní Moravě invazivní druh

využití:
méně odolný k suchu a mrazu než jasan americký

jasan pensylvánský
jasan pensylvánský
jasan pensylvánský
jasan pensylvánský
jasan pensylvánský
<<seznam čeledí<<

jasan zimnář (j. Manový)
Fraxinus ornus L.

strom 6–15 m vysoký, kmen 20–30cm v průměru,
kvete: (duben–) květen,
pupeny šedofialové,
mladé letorosty zelenkavé se světlými lenticelami,
v Čechách poprvé vysazen 1835 v Královské oboře v Praze

vysazován:
v parcich, zahradách spíše jako solitér

využití:
vhodná dřevina na zalesňování suchých svahů a krasových oblastí

poloha:
od nížin do hor, lužní lesy, pobřežní křoviny, suťové a roklinové lesy

jasan zimnář
jasan zimnář
jasan zimnář
jasan zimnář
jasan zimnář
jasan zimnář
jasan zimnář
jasan zimnář
jasan zimnář
<<seznam čeledí<<

jasan ztepilý
Fraxinus excelsior L.

mnohomanželný strom 20–35(–40) m vysoký, kmen až 100 cm v průměru,
kvete: duben,
pupeny černé či tmavohnědé, letorosty šedavé v místě pupenů smáčklé,

vysazován:
v parcich, zahradách spíše jako solitér

využití:
často vysazován jako alejový strom, dřevo má tvrdé a pružné, vhodné na výrobu sportovního nářadí, násad, topůrek či v nábytkářství

poloha:
od nížin do hor, lužní lesy, suťové a roklinové lesy

jasan ztepilý
jasan ztepilý
jasan ztepilý
jasan ztepilý
jasan ztepilý
<<seznam čeledí<<

jasan úzkolistý
Fraxinus angustifolia VAHL..

strom 20–35(–40) m vysoký, kmen až 80 cm v průměru,
kvete: duben,
pupeny skořicově až tmavě hnědé, letorosty šedavé,

vysazován:
v parcich, zahradách spíše jako solitér
(světlomilná dřevina)

využití:
často vysazován v parcích, pouze na jižní Moravě v lužních lesích

poloha:
lužní lesy v teplých oblastech

jasan úzkolistý
<<seznam čeledí<<

jasmín nahokvětý
Jasminum nudiflorum LINDL.

opadavý keř s rozložitým vzrůstem, do 3 m vysoký, většinou nižší,
kvete: březen–duben,
původem v Tibetu a západní Číně

vysazován:
zahradách jako ozdobný keř

využití:
v časném jaru dekorativní

 

jasmín nahokvětý
jasmín nahokvětý
jasmín nahokvětý
<<seznam čeledí<<

šeřík obecný
Syringa vulgaris L.

keř až nízký strom 5 vzácně až 7m vysoký,
kvete: květen,
pěstován od 16. století a je množen v obrovském množství kultivarů

vysazován:
v parcich, zahradách a všude kolem lidských obydlí, jeden z nejrozšířenějších keřů

využití:
dekorativní rostlina vonnými květy

poloha:
mrazuvzdorná, k suchu odolná rostlina, šíří se kořenovými výmladky

šeřík obecný
šeřík obecný
šeřík obecný
šeřík obecný
šeřík obecný
<<seznam čeledí<<

šeřík karpatský
Syringa josikaea JACQ. fil.

keř 3–5 vysoký,
kvete: květen–červen
původní ve východních Karpatech, do Evropy dovezen roku 1830, v Čechách vysazen roku 1865 na Hluboké

vysazován:
občas v parcich, ale spíše v botanických zahradách

využití:
dekorativní rostlina

poloha:
mrazuvzdorná, k suchu odolná rostlina

šeřík karpatský
šeřík karpatský
šeřík karpatský
šeřík karpatský
 
<<seznam čeledí<<

ptačí zob obecný
Ligustrum vulgare L.

opadavý až poloopadavý keř 2–5 vysoký,
kvete: červen

plody jsou jedovaté

vysazován:
v parcich, do živých plotů

využití:
dekorační keř

poloha:
teplé stráně, meze, doubravy,

ptačí zob obecný
ptačí zob obecný
ptačí zob obecný
ptačí zob obecný
ptačí zob obecný
<<seznam čeledí<<

ptačí zob vejčitolistý
Ligustrum ovalifolium HASSK.

opadavý až poloopadavý keř 2–5 m vysoký,
v oblasti přirozeného výskytu až 10 m,
kvete: červen–červenec,
z Japonska do Evropy dovezen roku 1847,
v Čechách vysazen roku 1865 na Hluboké

vysazován:
v parcich, do živých plotů

využití:
dekorační keř , někdy pěstován kultivar
cv. Aurea se žlutým okrajem listů

poloha:
teplé stráně, meze, doubravy,

ptačí zob vejčitolistý
ptačí zob vejčitolistý
ptačí zob vejčitolistý
ptačí zob vejčitolistý
ptačí zob vejčitolistý
<<seznam čeledí<<

zlatice převislá
Forsythia suspensa (THUNB.) VAHL

zpřímený, opadavý keř 2–4 m vysoký, větve duté
kvete: březen–duben,
pod lidovým názvem "Zlatý déšť", původem ve střední a severní Číně, do Evropy dovezen roku 1833, v Čechách vysazena roku 1880 na Sychrově

vysazován:
velmi okrasný druh, časně kvetoucí

využití:
dekorační keř

poloha:
snáší mírné zastínění, čerstvé , vlhké půdy

zlatice převislá
zlatice převislá
zlatice převislá
zlatice převislá
zlatice převislá
<<seznam čeledí<<

zlatice prostřední
Forsythia x intermedia ZABEL

zpřímený, opadavý keř 2–3 m vysoký, větve s přetrhovanou dření
kvete: březen–duben,
nejčastěji pěstovaná zlatice, pod lidovým názvem "Zlatý déšť", do kultury zavedena v roku 1880, v Čechách vysazena roku 1910v Průhonicích

vysazován:
velmi okrasný druh, časně kvetoucí

využití:
dekorační keř

poloha:
snáší mírné zastínění, čerstvé , vlhké půdy

zlatice prostřední
zlatice prostřední
zlatice prostřední
<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia