byliny, v jižních částech areálu výskytu spíše polokeře či keře,
jednoduché listy střídavé s palisty či v přízemní růžici bez palistů,
oboupohlavné, pravidelné, 5četné květy ve vrcholičnatých hroznovitých květenstvích, kalich srostlolupenný, většinou blanitý,
semeník svrchní, plod tobolka či jednosemenná nažka,
asi 15 rodů s 500 druhy na všech kontinentech

 
trávnička obecná
Armeria vulgaris WILLD. subsp.vulgaris
trávnička obecná
trávnička obecná
trávnička obecná


kvete: květen–září
(10–) 25–50 (–60) cm vysoká

suché louky, skalnaté svahy, písčiny a písčité bory

řazena k druhům vyžadujícím pozornost– C4

<<seznam čeledí<<
trávnička přímořská
Armeria maritima (MILL.) WILLD.
trávnička přímořská
trávnička přímořská


kvete: květen–září
10–15 (–20) cm vysoká

 

pěstovaná v několika barevných kultivarech, původní na slaných půdách severní Evropy

<<seznam čeledí<<
limonka chobotnatá – krasatina
Limonium sinuatum (L.) MILL.
limonka chobotnatá
limonka chobotnatá


kvete: červenec–září
20–40 cm vysoká

 

pěstovaná trvalka, původní Středozemí, používá se do květinových, suchých vazeb

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia