vytrvalé vodní nebo bahenní byliny podobné přesličkám s rozvětvěným oddénkem, listy v přeslenech, lodyhy jednoduché, přímé, úžlabní květy drobné v přeslenech, plod vejcovitá nažka
jediný rod se 3–4 druhy v mírném pásu

 
prustka obecná
Hippuris vulgaris L.
prustka obecná
prustka obecná
prustka obecná

kvete: květen–červenec
délka lodych: (7–)20–80 cm

stojaté eurofní vody nebo mokřady, břehy rybníků, okraje malých toků

 

<<seznam čeledí<<
zdroje: Klíč ke květeně České republiky - Academia