jednoleté až vytrvavé byliny. někdy polokeře, vyjimečně keřeči malé stromky ( u nás pouze pěstované)
listy vstřícné či střídavé, vzácně v přeslenech, řapíkaté, celistvé s velmi malými palisty, brzy opadavými, nebo bez palistů,
květy jednotlivé, úžlabní či v hroznovitých květenstvích s listeny, oboupohlavné, pravidelné,
nad semeníkem vyvinuto trubkovité, nálevkovité až zvonkovité, někdy podle koruny zbarvené hypanthium, které nese na okraji kališní a korunní lístky a po odkvětu jako celek opadává,
plod nažka,
asi 25–35 rodů, téměř 750 po celém světě, většinou v tropech

 
čarovník alpský
Circaea alpina L.
čarovník alpský
čarovník alpský
čarovník alpský


kvete: červen–srpen
vysoký: 4–25 cm

vlhké, suťové či lužní lesy, břehy zastíněných toků, prameniště, stinná údolí, vyžaduje celoročně vlhkou, na humus bohatou půdu

řazen k druhům vyžadujícím pozornost – C4

 

<<seznam čeledí<<
čarovník pařížský
Circaea lutetiana L.
čarovník pařížský
čarovník pařížský
čarovník pařížský


kvete: červen–srpen (–září)
vysoký: 15–90 cm

vlhké, humozní listnaté a smíšené lesy, vlhčí místa

 

<<seznam čeledí<<
zakucelka bahenní
Ludwigia palustris (L.) ELLIOT
zakucelka bahenní
zakucelka bahenní
 


kvete: červen–srpen (–září)
vysoká: (3–)10–30(–50) cm

tůně, slepá ramena, zatopené příkopy, odvodňovací kanály, mělké stojaté a pomalu tekoucí vody

vyhynulý taxon – A1, naposledy sbírán do herbářových sbírek asi v polovině 19. století

 

<<seznam čeledí<<
pupalka dvouletá
Oenothera biennis L.
pupalka dvouletá
pupalka dvouletá
pupalka dvouletá


kvete: červen–září
vysoká: až 200 cm

štěrkové a štěrkopískové náplavy na březích řek či větších potoků, rumiště, náspy, okraje cest

pěstována od počátku 18. století jako kořenová zelenina,
k přípravě salátů, ve velkovýrobách pro semena,
z kterých se lisují mastné, esenciální kyseliny či
v minulosti k přikrmování dobytka

 

<<seznam čeledí<<
pupalka klamná
Oenothera fallax RENNER emend. ROSTAŇSKI
pupalka klamná
pupalka klamná


kvete: červen–září
vysoká: až 200 cm

podél cest, tovární dvory, rumiště, železniční i silniční náspy, občas i podél řek

 

 

<<seznam čeledí<<
pupalka missourská
Oenothera missouriensis SIMS
pupalka missourská
pupalka missourská
pupalka missourská


kvete: červen–září
vysoká: 25–40 cm

rostlina pěstovaná jako okrasná rostlina v zahradách, především na skalkách, občas zplaní

původní v Severní Americe, nejstarší doklad z Čech je z Liberce kde byla pravděpodobně pěstovaná v roce 1898

<<seznam čeledí<<
pupalka pískomilná
Oenothera ammophila FOCKE
pupalka pískomilná
 


kvete: červen–září
vysoká: až 110 cm

štěrkové a štěrkopískové náplavy na březích řek, kde při regulacích toků skoro vymizela, uchytila se na vhodných nádražích a náspech železničních tratí

občas k vidění v botanických zahradách či v okolí Liberce

 

<<seznam čeledí<<
pupalka rudokališní
Oenothera glazioviana M. MICHELI
pupalka rudokališní
pupalka rudokališní
pupalka rudokališní


kvete: červen–září
vysoká: až 190 cm

na nádražích a náspech železničních tratí, méně na březích řek, rumiště, okraje cest

pěstována od poloviny 19. století, často se pěstuje i dnes, odkud snadno zplaňuje, Hugo de Vries používal tuto rostlinu k pokusům při studiu mutací

 

<<seznam čeledí<<
vrbovka horská
Epilobium montanum L.
vrbovka horská
vrbovka horská
 


kvete: červen–srpen
vysoká: (10–)20–80(–120) cm

listnaté či smíšené lesy a jejich světliny, paseky, okraje lesních cest, křoviny, parky, opuštěné zahrady, u starých zdí

 

<<seznam čeledí<<
vrbovka chlumní
Epilobium collinum C. C. GMELIN
vrbovka chlumní
vrbovka chlumní
vrbovka chlumní


kvete: červen–srpen (–září)
vysoká: (5–)10–30(–45) cm

kamenité a skalnaté stráně, travnatá úbočí polních a lesních úvozových cest, opuštěné kamenolomy

 

<<seznam čeledí<<
vrbovka chlupatá
Epilobium hirsutum L.
vrbovka chlupatá
vrbovka chlupatá
vrbovka chlupatá


kvete: červen–září
vysoká: (30–)60–150(–180) cm

břehy toků, příkopy, obvodňovací kanály, lužní lesy, pobřežní křoviny, rákosiny, obnažená dna rybníků

 

 

<<seznam čeledí<<
vrbovka rozmarýnolistá (vrbka rozmarýnolistá)
Epilobium dodonaei VILL. (Chamerion dodonaei)
vrbovka rozmarýnolistá
vrbovka rozmarýnolistá
vrbovka rozmarýnolistá


kvete: (červen–) červenec–září
vysoká: (20–)30–100(–130) cm

výsypky lomů a dolů, kamenité, štěrkové a štěrkopískové náplavy na březích řek, opuštěné kamenolomy, pískovny, nádraží a okolí

 

 

<<seznam čeledí<<
vrbovka úzkolistá (vrbka úzkolistá)
Epilobium angustifolium L. (Chamaenerion angustifolium)
vrbovka úzkolistá
vrbovka úzkolistá
vrbovka úzkolistá


kvete: červen–září
vysoká: 50–150(–230) cm

křovinaté stráně, lesní paseky, okraje lesních cest, křoviny, parky, opuštěné zahrady,opuštěné kamenolomy, pískovny, nádraží a okolí

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia