dřívě i v čeledích: jabloňovité – Malaceae, mandloňovité – Amygdalaceae, tavolníkovité – Spiraceae

vytrvalé keře a byliny, stonky dřevin mají někdy trny, většinou s listy složenými, lichospeřemými, trojčetnými, vzácněji jednoduchými, častěji členitými,
většinou oboupohlavné květy jsou ve květenství jednotlivě, hroznovitě či vrcholičnatě, plod nažka (oříšek) zavřené v češuli (šípek), souplodí nažek (jahoda), souplodí peckoviček (malina, ostružina), plod malvice (hloh, jeřáb), plod dužnatá nebo zasychavá peckovice, s dřevnatým, tvrdým endokarpem – peckou (mandloň, slivoň), plod měchýřek souplodí, zřídka tobolka (tavola, tavolník)
se 119 rody, asi 3230 druhů

 

bobkovišeň lékařská
Laurocerasus officinalis M. J. ROEMER

keř nebo strom až 8 m vysoký,
kvete: duben–květen
jedovatý, obsahuje kyanoglykosid prunolarin

pěstován:
v zahradách, parcích v mnoha kultivarech

využití:
okrasný keř, z listů se pro farmaceutický a kosmetický průmysl získává silice vonící po hořkých mandlích (bobkovišňová voda)

poloha:
dobře snáší znečištěné prostředí,snáší dobře zimu, kromě velkolistých kultivarů

bobkovišeň lékařská bobkovišeň lékařská bobkovišeň lékařská bobkovišeň lékařská
<< seznam čeledí <<

hloh jednosemenný
Crataegus monogyna JACQ.

strom až 6–12 m či keř až 2–6 m vysoký,
kvete: květen–červen

pěstován:
v několika okrasných kultivarech

poloha:
světlé smíšené a listnaté lesy, křoviny, mýtiny, křovinaté stráně, pastviny, meze aj.

hloh jednosemenný hloh jednosemenný hloh jednosemenný hloh jednosemenný hloh jednosemenný
<< seznam čeledí <<

hlohyně šarlatová
Pyracantha coccinea M. J. ROEMER

keř až 1–1,5(–2) m vysoký,
kvete: květen–červen
původní od Itálie po Malou Asii

pěstována:
v několika okrasných kultivarech ve skupinách či jako solitéra

využití: dekorační keř

hlohyně šarlatová hlohyně šarlatová hlohyně šarlatová    
<< seznam čeledí <<

hroznovec velkokvětý
Exochorda grandiflora (HOOK.) LINDL.

keř až 2–4 m vysoký,
kvete: květen–červen
původní východníčást Číny, v Evropě od roku 1849, v Čechách 1880 na Sychrově

pěstován:
v parcích a arboretech

využití:
dekorační keř nepříliž často vysazován

poloha:
světlomilná dřevina

hroznovec velkokvětý hroznovec velkokvětý hroznovec velkokvětý hroznovec velkokvětý hroznovec velkokvětý
<< seznam čeledí <<

jeřáb břek – břek
Sorbus torminalis (L.)CRANTZ

keř nebo strom až 3–12(–15) m vysoký,
kvete: květen (–červen), začíná plodit ve 20–30 letech

pěstován:
vzácně se pěstuje několik okrasných kultivarů

využití:
plody slouží jako potrava pro zvěř, v přezrálém stavu jsou plody jedlé a vhodné na výrobu moštu a zavařenin, dřevo se používá na výrobu hudedních nástrojů

poloha:
vápnomilný, skalnaté svahy, slunné stráně, meze, suché šípákové doubravy

jeřáb břek – břek jeřáb břek – břek jeřáb břek – břek jeřáb břek – břek jeřáb břek – břek
<< seznam čeledí <<

jeřáb dunajský
Sorbus danubianus (JÁV.) PRODAN

keř vzácně malý stromek až 2–3(–5) m vysoký,
kvete: květen

pěstován:

využití: poloha:
suché a světlé šípákové doubravy, skalnaté svahy, slunné stráně, meze většinou v termofytiku

jeřáb dunajský jeřáb dunajský jeřáb dunajský jeřáb dunajský jeřáb dunajský
<< seznam čeledí <<

jeřáb muk – muk
Sorbus aria (L.)CRANTZ

keř nebo strom až 3–5(–7) m vysoký,
kvete: květen

pěstován:
vzácně se pěstuje několik okrasných kultivarů

využití:
okrasná dřevina

poloha:
vápnomilný, skalnaté svahy, slunné stráně, meze, suché šípákové doubravy

jeřáb muk – muk jeřáb muk – muk jeřáb muk – muk    
<< seznam čeledí <<

jeřáb oskeruše
Sorbus domestica L.

strom až 8–18 m vysoký
kvete: květen
původní v jihozápadní, jižní, jihovýchodní Evropě, severní Africe, Turecku a Iránu

pěstován:
kdysi vysazován ve vinicích

využití: pro tvrdé dřevo, občas i jako okrasný stromz dozrálých, sladkokyselých plodů se vyrábí kompoty, marmelády, mošty, likéry a především pálenka

poloha:
nejteplejší oblasti republiky

jeřáb oskeruše jeřáb oskeruše jeřáb oskeruše jeřáb oskeruše jeřáb oskeruše na Lovoši
<< seznam čeledí <<

jeřáb prostřední
Sorbus intermedia (EHRH.) PERS.

strom až 8–12(–17) m vysoký,
kvete: květen
původní v jižní Skandinávii a Pobaltí, do Čech dovezen 1835

pěstován: jako solitera či ve stromořadí

využití: jako okrasná dřevina

poloha:


jeřáb prostřední jeřáb prostřední jeřáb prostřední jeřáb prostřední  
<< seznam čeledí <<

jeřáb ptačí
Sorbus aucuparia L.

keř nebo strom (1,5–) 3–12(–15) m vysoký,
kvete: květen–červen

pěstován:
možno použít k výrobě pálenky (jeřabinka)

využití: vysazován podél silnic a cest jako okrasná dřevina a plody pro ptáky a lesní zvěř

poloha:
světlé listnaté i jehličnaté lesy, jejich okraje

jeřáb ptačí jeřáb ptačí jeřáb ptačí jeřáb ptačí  
<< seznam čeledí <<

kdoulovec japonský
Choenomeles japonica (THUNB.T) LINDL. ex SPACH

keř až 1 m vysoký,
kvete: duben–květen,
původem v Japonsku, do Čech dovezen roku 1865

vysazován:
v zahradách, v sadech, parcích v různých kultivarech

využití:
ozdobný keř

kdoulovec japonský kdoulovec japonský kdoulovec japonský kdoulovec japonský  
<< seznam čeledí <<

kdoulovec nádherný
Choenomeles X superba (FRAHM) REHDER.

keř až 2 m vysoký,
kvete: duben–květen,
kříženec předchozího a následujícího druhu

vysazován:
v zahradách, v sadech, parcích v různých kultivarech


využití:

ozdobný keř

kdoulovec nádherný kdoulovec nádherný kdoulovec nádherný  
<< seznam čeledí <<

kdoulovec ozdobný
Choenomeles speciosa (SWEET) NAKAI

keř až 2 m vysoký,
kvete: duben–květen,
původem v Japonsku, do Čech dovezen roku 1927

vysazován:
v zahradách, v sadech, parcích v různých kultivarech

využití:
ozdobný keřkdoulovec ozdobný kdoulovec ozdobný kdoulovec ozdobný kdoulovec ozdobný  
<< seznam čeledí <<

mahalebka obecná
Prunus mahaleb L.

keř či strom až 15 m vysoký,
kvete: duben–květen

pěstován:
v zahradách, parcích pro svůj vzhled a velké množství vonných květů

využití:
jako podnož pro roubování, dřevo se používá k výrobě drobných předmětů

poloha:
slunné stráně, meze, okraje světlých lesů, zplaňující podél cest, většinou na jižních, osluněných svazích

mahalebka obecná mahalebka obecná mahalebka obecná mahalebka obecná mahalebka obecná
<< seznam čeledí <<

mandloň nízká
Amygdalus nana L.

keř 20–70(–150)cm vysoký,
kvete: (březen–)duben–květen

pěstován:
v zahradách, parcích jako okrasný keř, přirozený pouze na jižní Moravě

využití:
okrasný keř

poloha:
slunné stráně, meze, opuštěné vinice, výslunné okraje lesů

mandloň nízká mandloň nízká mandloň nízká mandloň nízká  
<< seznam čeledí <<

mišpule německá
Mespilus germanica L.

keř či strom 2–5 m vysoký
kvete: květen–červen
původní v jihovýchodní Evropě až po Irán a Zakavkazko, v Čechách pěstován již od 12. století

vysazován:
spíše v zahradách, v sadech, parcích, zplaňuje pouze v nejteplejších oblastech


využití:

v přezrálém stavu na výrobu zavařenin a rosolů (vysoký obsah pektinů)

poloha:
teplejší oblasti republiky

mišpule německá mišpule německá mišpule německá mišpule německá mišpule německá
<< seznam čeledí <<

mochna křovitá - mochnovec křovitý
Potentilla fruticosa L.

keř 0,3–1,5 m vysoký
kvete: červen– červenec
původní v Asii


vysazován:
v sadech, parcích, zplaňuje pouze v nejteplejších oblastech


využití:

ozdobný keř často vysazován pro svoji nenáročnost a dlouhou dobu kvetení

mochna křovitá mochna křovitá mochna křovitá mochna křovitá  
<< seznam čeledí <<

ostružiník dřípený
Rubus laciniatus WILLD.

prýty cca 100– 160 cmi,
kvete v červnu až srpnu,
původ tohoto druhu není znám, od 17. století se v Evropě pěstuje

vysazován:
v zahradách, parcich

využití:

pro jedlé plody či jako okrasný keř

poloha:
stráně, meze, křoviny, okraje světlých lesů, zplaňující podél cest,

ostružiník dřípený ostružiník dřípený ostružiník dřípený  
<<seznam čeledí<<

růže mnohokvětá
Rosa multiflora THUNB.

opíravé liany či mohutné větvené keře s obloukovitě sehnutými větvemi,
kvete v červnu až červenci,
do Evropy dovezena roku 1862?,
v Čechách vysazena na přelomu 19. a 20. století

vysazován:
v parcich, jako městská zeleň, při silnicích a dálnicích

využití:

jejími potomky je většina pnoucích růží a polyantek, zaschlé šípky se používají do suchých vazeb (Makartovy kytice)

poloha:
slunná, snáší i mírné přistínění

růže mnohokvětá růže mnohokvětá růže mnohokvětá růže mnohokvětá růže mnohokvětá
<<seznam čeledí<<

růže převislá
Rosa pendulina L.

nižší, prutnatý, keř 1 (–2) m výšky,
kvete v květnu až červnu,


vysazován:

využití:

poloha:
vlhká stinná místa většinou podél horských potoků, na pasekách, a letních světlinách

růže převislá růže převislá růže převislá růže převislá růže převislá
<<seznam čeledí<<

růže svraskalá
Rosa rugosa THUNB.

nižší, prutnatý, neprostupný keř 0,85–1,2 m výšky,
kvete v červnu až říjnu,
původem v Číně, do Evropy dovezena roku 1854,
v Čechách vysazena koncem 19. století

vysazován:
v parcich, jako městská zeleň, při silnicích a dálnicích

využití:

na zpevňování náspů, jako zdroj vitaminu C, pro konzervárenský průmysl

poloha:
slunná, snáší i mírné přistínění

růže svraskalá růže svraskalá růže svraskalá růže svraskalá  
<<seznam čeledí<<

skalník celokrajný
Cotoneaster integerrimus MED.

keř až 0,53–1,5(–2) m vysoký,
kvete: duben–červen,
endemit Českého krasu

poloha:
suché šípákové doubravy, skalnaté svahy, slunné stráně, meze

skalník celokrajný skalník celokrajný skalník celokrajný  
<<seznam čeledí<<

skalník rozprostřený
Cotoneaster horizontalis DECNE

keř až 0,5 m vysoký,
kvete: duben–květen
původem z Číny, v Čechách v roce 1880

pěstován:
jako skalková či pokryvná dřevina v různých kultivarech


využití: ozdobný keř

skalník rozprostřený skalník rozprostřený skalník rozprostřený  
<<seznam čeledí<<

slivoň Sargentova
Prunus sargentii

strom až 20 m vysoký,
kvete: duben–květen

původem v Japonsku, pojmenována na počest amerického botanika Charlese Sprague Sargenta (1841-1927) který byl jmenován prvním ředitelem Arnold arboreta při Harvadské univerzitě v roce 1873 a následujících 54 let se úspěšně věnoval rozvoji arboreta, věnoval se botanickému průzkumu východní Asie, přinesl mnoho nových rostlin a značně rozšířil naše znalost o nich a systematice vůbec

 

vysazován:
v zahradách, v sadech, parcích i botanických zahradách

využití:
ozdobný strom, na jaře krásně kvetoucí, a podzim, kdy se listy zbarví do zářivé oranžové a červené, má nejedlé, lesklé červené plody

poloha:
slunná, mrazuvzdorný, má rád vlhkou, propustnou zem

slivoň Sargentova slivoň Sargentova slivoň Sargentova slivoň Sargentova slivoň Sargentova
<< seznam čeledí <<

střemcha obecná
Padus avium MILL.

keř až (0,5–)3–12(20) m vysoký,
kvete: květen–červen,
dřevo voní a chutná po hořkých mandlích

 

vysazován:
v zahradách, v sadech, parcích často zplaňuje


využití:

dřevo vhodné pro výrobu drobných úměleckých předmětů, protierozní dřevina vysazována na březích

poloha:
vlhká stanoviště, humózní a výživné půdy, podél toků, lužní lesy

střemcha obecná střemcha obecná střemcha obecná střemcha obecná střemcha obecná
<< seznam čeledí <<

tavola kalinolistá
Psysocarpus opulifolius
(L.)MAXIM.

keř až 2–3 m vysoký,
kvete v květnu až červnu,
Evropě od roku 1687,
v Čechách poprvé roku 1835 v Královské oboře v Praze

vysazován:
parcích

využití:
jako krycí dřevina, většinou ve skupinách

poloha:
přistíněné polohy, vlhké, na humus bohaté půdy, podél potoků, prameniště

tavola kalinolistá tavola kalinolistá tavola kalinolistá tavola kalinolistá tavola kalinolistá
<<seznam čeledí<<

tavolník ožankolistý
tavolník jilmolistý

Spiraea chamaedryfolia
L.

keř až 1–2 m vysoký,
kvete v květnu až červnu,
původní na východě Slovenska

vysazován:
parcích, zahradách

využití:
okrasná dřevina

poloha:
přistíněné polohy, vlhké, na humus bohaté půdy

tavolník ožankolistý tavolník ožankolistý tavolník ožankolistý tavolník ožankolistý tavolník ožankolistý
<<seznam čeledí<<

tavolník van Houtteův
Spiraea x vanhouttei (BRIOT) CARRIERE

keř až 2,5 m vysoký,
kvete v květnu až červnu,
v kultuře vzniklý kříženec mezi druhy S. cantoniensis LOUR.a S. trilobata L. od roku 1868, v Čechách od roku 1927 v Průhonicích

vysazován:
parcích, zahradách jako solitéra či ve skupinácch

využití:
okrasná dřevina každoročně, bohatě kvetoucí, snášející řez, nejčastěji pěstovaný tavolník

poloha:
přistíněné polohy, vlhké, na humus bohaté půdy

tavolník van Houtteův tavolník van Houtteův tavolník van Houtteův    
<<seznam čeledí<<

tavolník Menziesův
Spiraea menziesii HOOK.

prutnatý keř až 1,5 m vysoký,
kvete v červnu až srpnu,
původní v Severní Americe v Evropě od roku 1938

vysazován:
většinou pouze v arboretech a botanických zahradách

využití:
okrasná dřevina

poloha:
přistíněné polohy, vlhké, na humus bohaté půdy

tavolník Menziesův tavolník Menziesův tavolník Menziesův tavolník Menziesův tavolník Menziesův
<<seznam čeledí<<

tavolník vrbolistý
Spiraea salicifolia L.

prutnatý keř až 1,5 (–2)m vysoký,
kvete v červenci až září,
pravděpodobně nepůvodní,
v Evropě vysazován od roku 1586

vysazován:
v parcích, zahradách, snadno zplaňuje

využití:
okrasná dřevina, velmi odolný a nenáročný keř vhodný k výsadbám při rekultivacích toků a do remízků

poloha:
polostinné polohy, vlhké, na humus bohaté půdy, mokřady, okraje rybníků a toků

tavolník vrbolistý tavolník vrbolistý tavolník vrbolistý tavolník vrbolistý tavolník vrbolistý
<<seznam čeledí<<

tavolníkovec jeřábolistý
Sorbaria sorbifolia (L.) A. BRAUN

prutnatý keř až 1,5–3 m vysoký,
kvete v červnu až srpnu,
původní ve východním Rusku, Mongolsku, Číně, Koreji a Japonsku, v Evropě vysazován od roku 1759, v Čechách poprvé 1924 v Průhonicích

vysazován:
v parcích, zahradách, snadno zplaňuje, či zůstává jako pozůstatek kultury

využití:
okrasná dřevina, na podzim může namrzat, listy se krásně vybarví

poloha:
polostinné polohy, vlhké, čerstvé půdy

tavolníkovec jeřábolistý tavolníkovec jeřábolistý tavolníkovec jeřábolistý tavolníkovec jeřábolistý tavolníkovec jeřábolistý
<<seznam čeledí<<

temnoplodec černoplodý
Aronia melanocarpa (MICHX.) ELLIOTT (s.l.)

keř až 2,5m výšky,
kvete v květnu,
původem ve východní části USA,


vysazován:
v zahradách, v parcich, jako městská zeleň

využití:

jako zdroj vitaminu C, P, PP, B2, B9, karoten a rutin (na léčbu žaludečních vředů)

poloha:
slunná, snáší i mírné přistínění, není náročný, potřebuje však dostatek vláhy

temnoplodec černoplodý temnoplodec černoplodý temnoplodec černoplodý temnoplodec černoplodý  
<<seznam čeledí<<

trnka obecná
Prunus spinosa L.

keř až 1–2 (–3) m vysoký,
kvete v květnuvysazován:

využití:

v lidovém léčitelství, plody nejlépe po přemrznutí na výrobu domácího vína, marmelád a různých želé

poloha:
slunná, křovinaté, kamenité stráně, sutě, strže, meze

trnka obecná trnka obecná trnka obecná trnka obecná trnka obecná
<<seznam čeledí<<

třešeň křovitá
Prunus fruticosa PALLAS

keř 0,3 až 1,5 m vysoký,
kvete v dubnu až květnu

vysazován:

využití:

poloha:
slunná, křovinaté, kamenité stráně, sutě, strže, meze

třešeň křovitá třešeň křovitá třešeň křovitá  
<<seznam čeledí<<

zákula japonská
Kerria japonica L.

menší keř 1,5–2,5 m výšky,
kvete v květnu až červnu,
původem v Číně,
do Evropy dovezena roku 1834,
v Čechách vysazena roku 1835 ve Stromovce v Praze

vysazován:
v parcich, zahradách

využití:

okrasný keř se zářivými květy

poloha:
slunná, snáší i mírné přistínění

zákula japonská zákula japonská zákula japonská  
<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia