rostliny suchozemské, pobřežní či bahenní podobné travám,
s lodyhou většinou 3 hranou, řidčeji oblou, vyplněnou dření, bez kolének,
některé rostliny s podzemními oddénky či jen kořeny, listy bez řapíku,
květenství klásek, nepravý okolík s různě dlouhými stopkami hlávek, nenápadné květy 3četné, oboupohlavné či jednopohlavné,
plody nažky volné či uzavřené v mošničce – Carex
 
bahnička bradavkatá
Eleocharis mamillata (LINDB. fil.) LINDB. fil.subsp. mamillata
bahnička
bahnička

 

kvete: květen–srpen
20–60 cm


mělké břehy rybníků, letněné rybníky

<<seznam čeledí<<
bahnička jehlovitá
Eleocharis acicularis (L.) R.et SCH.
bahnička jehlovitá
bahnička jehlovitá

 

kvete: červen–říjen
2–10 cm


obnažená dna rybníků, letněné rybníky, někdy i na hladině splývající

<<seznam čeledí<<
bahnička mokřadní pravá
Eleocharis palustris (L.) ROEM. & SCHULT. subsp. vulgaris WALTERS
bahnička mokřadní pravá
bahnička mokřadní pravá
bahnička mokřadní pravá

 

kvete: květen–srpen
20–60 cm


zaplavované jílovité a bahnité půdy, zamokřené louky, letněné rybníky


<<seznam čeledí<<
kamýšek obecný
Scirpoides holoschoenus (L.) SOJÁK
kamýšek obecný

 

kvete: červen–červenec
40–90 cm

louky na jemných píscích, slatiny,
řazen k silně ohroženým druhům – C2


<<seznam čeledí<<
kamyšník přímořský
Bolboschoenus maritimus (L.) PALLA
kamyšník přímořský
kamyšník přímořský
kamyšník přímořský

 

kvete: květen–srpen
30–120 cm


slaniska, zaplavené pískovny, rybníky, zaplavované jílovité a bahnité půdy, zamokřené louky, bažiny

<<seznam čeledí<<
mařice pilovitá
Cladium mariscus (L.) POHL
mařice pilovitá
mařice pilovitá
mařice pilovitá

 

kvete: červen–červenec
80–200 cm

slatiny, mokřady západního a středního Polabí či botanických zahrad

listy má ostře pilovité,
řazena ke kriticky ohroženým druhům – C1ostřice jednoklasé
rostliny podobné travám, s jedním kláskem
ostřice Davallova
Carex davalliana SM.
ostřice Davallova
ostřice Davallova
ostřice Davallova

 

kvete: duben–červen
10–40 cm


slatinné až rašelinné louky


řazena k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněna jako druh silně ohrožený – §2

ostřice různoklasé
rostliny podobné travám, se dvěma druhy rozdílných klásků
ostřice
ostřice

ostřice bílá, bledavá, bažinná, Buxbaumova, černá, doubravní, Grayova, Hostova, chabá, ječmenovitá, krátkošijná, kulkonosná, lesní, měchýřkatá, Micheliova, nedošáchor, ostrá, plstnatá, pobřežní, prosová, prstnatá, převislá, ptačí nožka,rusá, skloněná, srstnatá, štíhlá, trsnatá, vřesovištní, zakrslá transilvánská, zobánkatá

Carex acuta, acutiformis, alba, brevicolis, buxbaumii, cespitosa, demissa, depresa, digitata, ericetorum, flaccca, flava, fritschii, grayi, hirta, hordeistichos, hostiana, limosa, michelii, ornithopoda, pallescens, panicea, pendula, pilulifera, pseudocyperus, riparia, rostrata, sylvatica, tomentosa, vesicaria, C. × peraffinis
ostřice stejnoklasé – tuřice
rostliny podobné travám, se jedním druhem klásků
tuřice
tuřice
ostřice časná, ježatá,latnatá, měkkoostěnná, odchylná, Otrubova, pískomilná, přetrhovaná, řídkoklasá, šáchorovitá, šedavá, třeslicovitá, zaječí

 

Carex appropinquata, bohemica, brizoides, canescens, echinata,divulsa, muricata, ovalis,otrubae, paniculata, praecox, pseudobrizoides, remota
<<seznam čeledí<<
skřípina lesní
Scirpus sylvaticus L.
skřípina lesní
skřípina lesní
skřípina lesní

 

kvete: květen–srpen (–říjen)
30–130 cm

zamokřené louky, bažiny, lužní lesy, luční i lesní prameniště

v dobrých podmínkách vytváří rozsáhlé porosty, dříve používána jako materiál na pletení

 

<<seznam čeledí<<
skřípinec jezerní
Schoenoplectus lacustris (L.) PALLA
skřípinec jezerní
skřípinec jezerní
skřípinec jezerní


kvete: červen–říjen
80–300 cm


břehy stojatých i pomalu tekoucích vod

 

<<seznam čeledí<<
skřípinec Tabernaemontanův
Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. GMELIN) PALLA
skřípinec Tabernaemontanův
skřípinec Tabernaemontanův


kvete: červen–červenec
50–150 cm


slabě zasolené močály a břehy

řazen k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
skřípinec trojhranný
Schoenoplectus triqueter (L.) PALLA
skřípinec trojhranný
skřípinec trojhranný

 

kvete: červen–září
50–100 cm


podél vodních toků a okrajů stojatých vod

ve střední Evropě velmi vzácný a ohrožený, v naší republice vyhynulý taxon – A1

 

<<seznam čeledí<<
suchopýr úzkolistý
Eriophorum angustifolium HONCK.
suchopýr úzkolistý
suchopýr úzkolistý
suchopýr úzkolistý

 

kvete: květen–červen
20–60 cm


rašeliné a slatinné louky, mokřady, prameniště, rašeliniště

<<seznam čeledí<<
šášina rezavá
Schoenus ferrugineuus L.
šášina rezavá
šášina rezavá
šášina rezavá

 

kvete: květen–červenec
20–60 cm


slatinné louky, mokřady, prameniště

řazena ke kriticky ohroženým druhům – C1,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §1

<<seznam čeledí<<
zdroje: Klíč ke Květeně České republiky - Academia