opadavé keře nebo stromy,
listy střídavé, zpeřené bez palistů
květy ve velkých latách, plod nažka, peckovice nabo tobolka
120-200 druhů většinou v tropickém pásmu
v Čechách pouze jeden nepůvodní druh
 

věk: málokdy se dožívá 50 let

dřevina odolná
k suchu i emisím,
v mládí ve velkých mrazech namrzá


pajasan žláznatý
Ailanthus altissima (MILL.) SWINGLE

strom až 20-25 m vysoký, kvete:červen
původem v Číně, v Čechách od roku 1865 na Hluboké,


vysazován:

v parcich, zahradách, vyjimečně i v lesích,
často zplaňuje

pajasan pajasan pajasan pajasan pajasan
pajasan
<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia