vytrvalé (vyjimečně jednoleté) poléhavé či ovíjivé rostliny s vřetenovitým kořenem,
listy střídavé, bez palistů, jednoduché, řapíkaté až přisedlé,
oboupohlavné květy jednotlivé či ve vrcholičnatých květenstvích, dlouze stopkaté, většinou pravidelné, 5četné, kalich srostlý do 1/3, korunní cípy srostlé po celé délce, plod vejcovitá či kulovitá tobolka,
asi 35–40 rodů s 950 druhy po celém světě

 

opletník plotní
Calistegia sepium (L.) R. BR.

opletník plotní
opletník plotní
opletník plotní

kvete: červen–září
délka lodyh: (100–)200–250(–300) cm

okraje polí, cest, vlhkých lesů a mokřin, pobřežních křovin, často v rákosinách či v porostu podél toků<<seznam čeledí<<

opletník sličný
Calistegia pulchra BRUMMITT et HEYWOOD

opletník sličný
opletník sličný
opletník sličný

kvete: červen–září
délka lodyh: 80–100(–150) cm

travnaté okraje polí, cest, rumiště, podél zdí a na plotech, opuštěná místa

pěstován na zahrádkách jako okrasná rostlina, občas zplaňující

<<seznam čeledí<<
povijník nachový
Ipomoea purpurea (L.) ROTH
povijník nachový
povijník nachový
 

kvete: červen–září
délka lodyh:100–300 cm

jednoletá, ovíjivá bylina občas pěstovaná většínou na plotech, ojediněle zplaňuje

jednoleté rostliny občas pěstované jako letnička, původem z tropické a subtropické Ameriky

<<seznam čeledí<<
svlačec rolní
Convolvulus arvensis L.
svlačec rolní
svlačec rolní
svlačec rolní

kvete: květen–září
délka lodyh:40–80(–100) cm

na těžších půdách, plevel na polích, vinicích, zahradách, na štěrkových náspech a okrajích cest

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia