byliny bez mléčnic,celistvé listy většinou střídavé s palisty,
květní stopky s listenci, vyrůstají po 1–2 z paždí listů či podlistenů,
souměrné květy oboupohlavné, souměrné, často rozlišené na plně vyvinuté a redukované kleistogamické,
volný, pětičetný kalich je vytrvalý, koruna volná, pětičetná, tyčinek 5,
semeník svrchní, plod tobolka,
16–20 rodů, 860 druhů

 
violka bahenní
Viola palustris L.
violka bahenní
violka bahenní
violka bahenní


kvete: duben–červen
(3–)5–10(–15) cm vysoká

olšiny, bažinné a řašelinné louky, prameniště

má okrouhlý list

<<seznam čeledí<<
violka dvoukvětá
Viola biflora L.
violka dvoukvětá
violka dvoukvětá


kvete: květen–červenec
(8–)10–15(–19) cm vysoká

horské, nelesní prameniště, štěrbiny skal, vysokostébelné nivy, vyjimečně i luzích a prameništích nižších poloh

řazena k druhům vyžadujícím pozornost – C4,
má okrouhlý list širší než delší

<<seznam čeledí<<
violka chlumní
Viola collina B
ESSER
violka chlumní
violka chlumní
violka chlumní


kvete: březen–duben (–květen)
8–13 cm vysoká v létě

světlé, listnaté lesy, křovinaté a travnaté stráně

květní stopky nazpět chlupaté

<<seznam čeledí<<
violka lesní
Viola reichenbachiana B
OREAU
violka lesní
violka lesní


kvete: duben–květen
(5–)8–12(–15) cm vysoký, obloukovitě, vystoupavý oddenek

světlé, listnaté i smíšené lesy, na rozdíl od následujícího druhu i bučiny

ostruha tmavě červenofialová

 

 

<<seznam čeledí<<
violka Rivinova
Viola riviniana R
EICHENB.
violka Rivinova
violka Rivinova
violka Rivinova


kvete: duben–květen
10–20 cm vysoká za plodu až 35 cm

světlé listnaté lesy a křoviska, většinou doubravy, lesní lemy, parky

na konci silné bílé ostruhy svislý zářez – v podobě prdelky

<<seznam čeledí<<
violka rolní
Viola arvensis M
URRAY
violka rolní
violka rolní
violka rolní


kvete: květen–říjen
(5–)10–20(–35) cm vysoká

suchá pole, rumiště, železniční náspy, podél komunikací

častý plevel na polích, lěčivka v minulosti vykupována pro farmaceutický průmysl

 

<<seznam čeledí<<
violka srstnatá
Viola hirta L.
violka srstnatá
violka srstnatá
violka srstnatá


kvete: březen–duben
do 5 cm vysoká

suché, křovinaté a travnaté stráně, okraje světlých listnatých lesů
s nízkým úhrnem ročních srážek

na konci každého korunního lístku drobný žlábek

 

 

<<seznam čeledí<<
violka trojbarevná pravá
Viola tricolor L.
subsp. tricolor
violka trojbarevná pravá
violka trojbarevná pravá
violka trojbarevná pravá


kvete: (duben–) květen–srpen
(8–)15–27(–40) cm vysoká

sady, zahrady, suchá pole, rumiště, železniční náspy, travnaté svahy

lěčivka v minulosti vykupována pro farmaceutický průmysl

 

 

<<seznam čeledí<<
violka trojbarevná skalní
Viola tricolor L. subsp.
saxatilis (F. W. SCHMIDT) ARCANG
violka trojbarevná skalní
violka trojbarevná skalní


kvete: duben–srpen (–září)
8–50 cm vysoká

skalní sutě a štěrbiny

řazena k ohroženým druhům – C3

 

<<seznam čeledí<<
violka vonná
Viola odorata L.
violka vonná
violka vonná
violka vonná


kvete: březen–duben
10–15 cm vysoká

parky, křoviny, akátiny, světlé lesy a křoviska většinou listnaté, opuštěná sídliště

od středověku pěstovaná, používána v kosmetickém průmyslu, oddenek jako léčivka

 

 

<<seznam čeledí<<
violka žlutá sudetská
Viola lutea H
UDS. subsp. sudetica (WILLD.) NYMAN
violka žlutá sudetská
violka žlutá sudetská
violka žlutá sudetská


kvete: červen–září
9–25 cm vysoká

vlhčí, vysokohorské, smilkové louky a pastviny

řazena k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněna jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia