zajímavosti 2009
kotvice plovoucí
(Trapa natans L.)
červen-srpen
30-100 cm
stojaté nebo pomalu tekoucí vody,
nafouklé listové řapíky a plod se čtyřmi křídlovitými rohy -"vodní ořech"

rostlina přísně chráněná
I v pozdním létě můžete na loukách potkat úžasné kvítky tolije bahenní (Parnassia palustris), či dokvétající kvítky světlíků, zdravínků a poletující skvosty perleovců.