<

rostliny suchozemské nebo pobřežní,
listy přisedlé, celokrajné, čárkovité či úzce kopinaté,
květy pravidelné či mírně nepravidelné, netvoří dolní pysk,
semeník spodní,
květy oboupohlavné, květní obaly tvořeny barevným okvětím,
vnitřní a vnější okvětní lístky mohou být stejné či zcela rozdílné,
tyčinek 6, čnělka jednoduchá maximálně krátce 3-laločná,
plod tobolka

 
bledule jarní
Leucojum vernum L.
bledule jarní
bledule jarní
bledule jarní

kvete: únor–duben
10–30 cm vysoká

poloha: mírně kyselá, vhká až mokrá, humozní listnaté lesy, většinou podél toků, lužní lesy, bažiny

časně kvetoucí, jedovatá,
řazena k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
sněženka podsněžník
Galanthus nivalis L.
sněženka podsněžník
sněženka podsněžník

kvete: únor–duben
8–30 cm vysoká

poloha: mírně kyselá, vhká až mokrá, humozní listnaté lesy, většinou podél toků, lužní lesy, opuštěná lidská sídla
a jejich okolí

časně kvetoucí, často pěstovaná a velmi často zplaňující, jedovatá,
řazena k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
narcis bílý
Narcissus poëticus L.
narcis bílý
narcis bílý
narcis bílý

kvete: duben–květen
20–40 cm vysoký

poloha: mírně kyselá, vhká, humozní

původní v jižní Evropě, často pěstován
v parcích a zahradách, velké množství kultivarů, jedovatý, zplaňující

<<seznam čeledí<<
narcis žlutý
Narcissus pseudonarcissus L.
narcis žlutý
narcis žlutý
narcis žlutý

kvete: březen–duben
20–40 cm vysoký

poloha: mírně kyselá, vhká

původní v jižní Evropě, často pěstován
v parcích a zahradách, občas zplaňující, velké množství kultivarů, jedovatý

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia