spíše STROMY

Jednoděložné | Dvouděložné 1 | Dvouděložné 2 | Keře | Kapraďorosty

jinanovitéjinanovité borovicovitéborovicovité tisovcovitétisovcovité cypřišovitécypřišovité tisovitétisovité šácholanovitéšácholanovité platanovitéplatanovité jilmovitéjilmovité břízovitébřízovité habrovitéhabrovité lískovitélískovité ořešákovitéořešákovité morušovníkovitémorušovníkovité bukovitébukovité lípovitélípovit simarubovitésimarubovité javorovitéjavorovité bobovitébobovité mýdelnikovitémýdelnikovité jírovcovitéjírovcovité domůdomů cesmínovitécesmínovité olivovníkovitéolivovníkovité hlošinovitéhlošinovité krtičníkovitékrtičníkovité trubačovitétrubačovité