rostliny pod zemí s oddenky, přízemní listy čárkovité,
květní stopky článkované,
u nás 1 rod, 2 druhy

 
bělozářka větevnatá
Anthericum ramosum CAV.
bělozářka větevnatá
bělozářka větevnatá
bělozářka větevnatá


kvete: červen–srpen
30–50 cm vysoká

výslunné stráně, skály, okraje lesů většinou na vápenci

řazena k druhům vyžadujícím pozornost – C4

<<seznam čeledí<<
bělozářka liliovitá
Anthericum liliago CAV.
bělozářka liliovitá
bělozářka liliovitá
bělozářka liliovitá


kvete: květen–červen
30–80 cm vysoká

výslunné stráně, skály, okraje lesů na nevápnitých půdáchřazena k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §3
<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia, www.botany.cz