opadavé dřeviny se střídavými, řapíkatými
listy v pupenu řasnatě složenými, palisty opadavé,
samčí i samičí květenství jehněda, samičí květenství bez okvětí,
plod nažka,
3 rody, asi 95 druhů převážně na severní polokouli

 

bříza bělokorá (bříza bradavičnatá)
Betula pendula ROTH

strom až 25 m vysoký, s přímým kmenem, nepravidelnou korunou,
kvete v (dubnu–) květnu (–červnu),
plodí v 10–15 letech
, věk: až 150 let
poloha: do 1000 m, pionýrská rostlina

vysazována: v lesích jako rekultivační rostlina, jako náletová rostlina se uchytí téměř všude

využití:
okrasný strom mnoha kultivarů,
dřevo na výrobu laťovek, překližek aj., míza pro výrobu šampónů
i jinak v kosmetice, listy ve farmacii –jedna ze složek hořkých čajů

bříza bělokorá bříza bělokorá bříza bělokorá
bříza bělokorá
 
bříza bělokorá
<< seznam čeledí <<

bříza papírovitá
Betula papyrifera MARSHALL

strom až 24 m vysoký,často vícekmenný s nepravidelnou korunou, mladá borka se snadno odlupuje v širokých vodorovných pásech,
kvete v dubnu– květnu,
do Evropy dovezen 1750, v Čechách vysazen 186

věk: až 500 let vzácně až 2000 let

vysazována: jako dekorativní dřevina v parcích, nejčastěji vysazovaný druh

využití:
jedlé plody, pečené či jako součást nádivky chutné, kvalitní dřevo, podobné dubovému, kůra obsahuje velmi kvalitní tříslo

bříza papírovitá
bříza papírovitá
bříza papírovitá      
<< seznam čeledí <<

bříza trpasličí
Betula nana L.

keř 20 až 50 (120)cm vysoký,
větve uzlovité,často poléhavé, borka hnědá
kvete v dubnu– květnu


poloha: rašelinné louky,vrchoviště, druhotně na vytěžených rašeliných plochách

bříza trpasličí
bříza trpasličí
bříza trpasličí bříza trpasličí    
<< seznam čeledí <<

olše lepkavá
Alnus glutinosa (L.) GAERTNER

strom nebo keř často vícekmenný až 20(–35) m vysoký,
koruna řídká, podlouhle vejcovitá, kmen 0,5–1 m v průměru,
kvete v únoru až březnu, začíná plodit asi ve 12 letech

věk: cca 100 let
poloha: do 850 m, zamokřené louky, bažinatá místa, břehy toků i stojatých vodvysazována: okrasné kultivary, dřevina na zalesňování zničených lesních či zemědělských ploch

využití:
výroba překližek, zápalek a soustružnické práce

olše lepkavá olše lepkavá olše lepkavá     olše lepkavá
<< seznam čeledí <<
zdroje: Květena České republiky - Academia