opadavé dřeviny s palisty většinou opadavými palisty,
samčí květenství jehneda, samičí květenství trojkvětý vidlan
v miskovitě rozšířeném květním lůžku – číšce,
plod jednosemenná nažka částečně či zcela uzavřena v číšce
7 –11 rodů, asi 800–1200 druhů

 

buk lesní
Fagus silvatica L.

statný strom 35 (–40) m vysoký, kmen přes 1m v průměru,
kvete v květnu,
plodí v 50–80 letech v 5–8(–10) letých intervalech, dožívá se 200–400 let

vysazován:
v parcích hlavně vysazovány kultivary jako:
cv. Aspleniifolia – laločnaté listy
cv. Atropunicea (f. purpurea) – červený buk s listy tmavě purpurovými
cv. Pendula – smuteční buk, převislé větve
cv. Rohanii – s laločnatými listy tmavě purpurovými
cv. Zlatia – s listy zlatožlutými později žlutozelenými
v lesnictví nejčastěji vysazovaný listnáč
poloha:
od 300 do 1000 m, citlivý k suchu a pozdnímu mrazu,
nesnáší záplavy a zamokřené, ulehlé půdy

využití:
v nábytkářství na dýhy, ohýbaný nábytek, parkety, hračky, dřevěné uhlí, z bukvic se dříve lisoval olej

buk lesní
buk lesní
buk lesní
buk lesní
buk lesní
buk lesní
<<seznam čeledí<<

kaštanovník jedlý
Castanea sativa MILL.

statný strom až 20–30(–40) m vysoký, kmen až 2 m v průměru,
kvete v červnu až červenci,
plodí v 15–40 letech, dožívá se až 500 let vzácně až 2000 let

vysazován:
jako dekorativní dřevina v parcích
a a sadech – kaštankách

poloha:
od 200 do 500 m
teplomilná dřevina, na vegetační dobu potřebuje
160–180 dní, mráz snáší do –27
°C


využití:

jedlé plody, pečené či jako součást nádivky chutné,
kvalitní dřevo, podobné dubovému, kůra obsahuje velmi kvalitní tříslo

kaštanovník jedlý
kaštanovník jedlý
kaštanovník jedlý kaštanovník jedlý
kaštanovník jedlý
kaštanovník jedlý
<<seznam čeledí<<

dub bahenní
Quercus palustris MUENCHH.

statný strom až 18–22 m vysoký,původní na východní polovině Severní Ameriky, v Čechách vysazován
kvete v květnu, dožívá se 300-500 let

vysazován:
v parcích a arboretech jako okrasný strom na podzim pro šarlatově zbarvené listí

dub bahenní
dub bahenní
dub bahenní
dub bahenní
dub bahenní
<<seznam čeledí<<

dub balkánský
Quercus frainetto TEN.

strom až 40 m vysoký, původní výskyt na jižní Moravě, v Čechách vysazován, kvete v květnu

vysazován:
v parcích a arboretech jako solitérní dřevina, jeden z nejozdobnějších dubů, žaludys nízkým obsahem tříslovin, jsou sladké

 

dub balkánský
dub balkánský
dub balkánský
dub balkánský
dub balkánský
<<seznam čeledí<<

dub cer - dub slovenský
Quercus cerris L.

statný strom až 20–30(–35) m vysoký, v ČR původní pouze na jižní Moravě v Čechách vysazován
kvete v květnu, dožívá se 300-500 let

vysazován:
jako lesnicky využívaná dřevina
poloha:
teplomilnější než dub zimní,

využití:
k výrobě pražců, dlažebních špalíků a dřevěného uhlí

dub cer
dub cer
dub cer
dub cer
dub cer
dub cer
<<seznam čeledí<<

dub červený
Quercus rubra L.

statný strom až 25–30(–45) m vysoký,
kmen 0,5–1 m v průměru,
kvete v květnu, dožívá se 300-500 let

vysazován: jako dekorativní dřevina v parcích pro krásné podzimní zbarvení i v lesních porostech
poloha:
nesnáší zaplavování a mokré půdy, raší později než naše domácí duby a tím netrpí pozdními mrazy a hmyzími škůdci

využití:
k zalesnění a rekultivaci hald či zdevastovaných oblastí, dřevo méně kvalitní než dubů letních či zimních, použití ve stavebnictví, na výrobu beden, nábytku a pražců

dub červený
dub červený
dub červený
dub červený
dub červený
dub červený
<<seznam čeledí<<

dub letní – křemelák
Quercus robur L.

statný strom až 30–40(–50) m vysoký,
kmen 1–2 m v průměru,
kvete v (dubnu–) květnu, dožívá se více než 1000 let

vysazován: v nižších polohách důležitá lesní dřevina,
v parcích a sadovnictví jako solitérní dřevina
poloha:
od 200 do 600 m, světlomilný a teplomilný strom

využití:
na výrobu parket, dýh, nábytku a pražců,
na hrázích a březích na účinné zpevnění

dub letní dub letní dub letní
dub letní
dub letní
dub letní
<<seznam čeledí<<

dub šarlatový
Quercus cerris MUENCHH.

strom až 18–30 m vysoký, původní na východní polovině Severní Ameriky, v Čechách vysazován
kvete v květnu

vysazován:
v parcích a arboretech jako okrasný strom na podzim pro šarlatově zbarvené listí

 

dub šarlatový
dub šarlatový
 
<<seznam čeledí<<

dub velkoplodý
Quercus macrocarpa MICHX.

statný strom až 30–30(–50) m vysoký, původní na východní polovině Severní Ameriky, v Čechách vysazován
kvete v květnu, dožívá se 200–300 let, někdy i přes 400 let

vysazován: v parcích a arboretech jako okrasný strom s nápadně velkými listy, až 250cm

využití:
jedno z nejkvalitnějších dubových dřev

dub velkoplodý
dub velkoplodý
 
dub velkoplodý
dub velkoplodý
<<seznam čeledí<<

dub zimní - drnák
Quercus petraea (MATTUSCHKA) LIEBL.

statný strom až 20–30(–40) m vysoký, kmen až 1 m v průměru
kvete v květnu, dožívá se 400-500 let, vzácně i 1000 let

Dub Panny Marie Lurdské (Němčí u Malešova)

vysazován: lesnicky nejvíce využívaná dřevina, s dubem letním nejdůležitější listnatý strom
poloha:
teplomilnější než dub letní, nesnáší záplavy a horské oblasti

využití:
k výrobě pražců, sudů, parket a dřevěného uhlí, často v nábytkářství

dub zimní
dub zimní
dub zimní
dub zimní
<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia