většinou keře nebo malé stromy,
listy většinou vstřícné,
květenství volně vrcholičnaté, bez obalů nebo okoličnatě až hlávkovitě nahloučené s obalem z podpůrných listenů,
plod peckovice kulovitá či elipsoidní
8–10 rodů, 55–70 druhů


poloha:
slunné stráně, meze, světlé lesy, mýtiny

svída krvavá
Swida sanguinea (L.)OPIZ

keř nebo malý strom 2–5 (–7) m vysoký,
kvete: květen - červen
vysazován:
v sadech, parcích i do živých plotů


využití:

pěstuje se v mnoha pestrobarevných kultivarech
svída krvavá
svída krvavá
svída krvavá svída krvavá svída krvavá svída krvavá
<< seznam čeledí<<


poloha:
skalnaté svahy, slunné stráně, meze, suché šípákové doubravy

dřín obecný (dřín jarní)
Cornus mas L.

keř nebo malý strom 2–6 (–10) m vysoký,
kvete: únor–duben
vysazován:
pro své časné kvetení v sadech, parcích i do živých plotů

využití:
peckovice jedlá, nejlépe po přemznutí, vysoký obsah vitaminu C, tvrdé dřevo se používalo na výrobu tkalcovských člunků
dřín obecný
dřín obecný
dřín obecný
dřín obecný
dřín obecný
dřín obecný
<< seznam čeledí<<


poloha:

dřínovec květnatý
Cynoxylon floridum (L.) BRITON et SHAFER

rozkladitý keř nebo malý strom 7–12 m vysoký,
kvete: květen–červen, původní v Severní Americe

vysazován:
parcích a botanických zahradách, arboretech

využití:
velmi dekorativní rostlina především v době květu
dřínovec květnatý
dřínovec květnatý
dřínovec květnatý
dřínovec květnatý dřínovec květnatý  
<< seznam čeledí<<


poloha:

dřínovka japonská
svída japonská
dřín japonský

Cornus cousa BUERGER ex MIQ.

keř nebo malý strom až 7 m vysoký,
kvete: květen

vysazován:
parcích a botanických zahradách, arboretech

využití:
na podzim krásně zbarvený list
dřínovka japonská
dřínovka japonská
dřínovka japonská
     
<< seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia