byliny se vstřícnými listy, koruna plně rozvitých květů pravidelná, korunní cípy stejné,
pod květy není pár srostlých listenců připomínající kalich, semeník svrchní, kalíšek není vytvořen,
plod dvouchlopňová tobolka
 
kropenáč vytrvalý
Swertia perennis
L.
kropenáč vytrvalý
kropenáč vytrvalý
kropenáč vytrvalý

kvete: červen–srpen
vysoký : (10–) 15–30 (–60) cm

horské prameniště, rašelinné louky, mokvavé skalky, většinou trochu zrašelinělé půdy

řazen k silně ohroženým druhům – C2r, ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

květy vzácně 4 četné: a, b,

<<seznam čeledí<<
hořec Clusiův
Gentiana clusii
PERR. et SONGEON
hořec Clusiův
hořec Clusiův
hořec Clusiův

kvete: (duben–) květen–červen(–červenec)
vysoký : 5–10 cm

většinou roste na vápencových skalách, štěrbinách
a kamenitých polích, či na pastvinách až do výšky
2700 m n. m.

své jméno získal na počest botanika Carolusa Clusia, nejblíže roste v Alpách či v slovenských Karpatech

<<seznam čeledí<<
hořec hořepník – hořepník proužkatý
Gentiana pneumonanthe
L.
hořec hořepník
hořec hořepník
hořec hořepník

kvete: (červenec–) srpen–září
vysoký : 15–(20–40)–50 cm

nehnojené, střídavě vlhké pastviny, krátkostébelné louky, vlhké lesní světliny, často s kolísající spodní vodou

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C2t,
ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §2

 

<<seznam čeledí<<
hořec jarní
Gentiana verna
L.
hořec jarní
hořec jarní
hořec jarní

kvete: (duben–) květen–červen (–červenec)
vysoký: 5–13 cm

nehnojené louky udržované kosením, či pastvou, horské mokvavé skalky, a kamenné terásky na vlhkých místech, často na vápenci

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1t,
ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §1

<<seznam čeledí<<
hořec křížatý
Gentiana cruciata
L.
hořec křížatý
hořec křížatý
hořec křížatý

kvete: (červenec–) srpen-září (–říjen)
vysoký: (12–)15–30 (–45)cm

slunné sečené či spásané louky, většinou na vápnitých půdách

řazen k silně ohroženým druhům – C2b, ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
hořec panonský – šumavský
Gentiana pannonica
Scop.
hořec panonský
hořec panonský
hořec panonský

kvete: (červenec–) srpen-září
vysoký: (10–)50–70 (–90)cm

horské pastviny, louky, většinou smilkové, podél horských potoků

řazen k silně ohroženým druhům – C2r, ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3

louka

<<seznam čeledí<<
hořec tečkovaný
Gentiana punctata
L.
hořec tečkovaný
hořec tečkovaný
hořec tečkovaný

kvete: (červenec–) srpen-září (–říjen)
vysoký: (20–)30–40 (–60)cm

vysokostébelné horské louky a pastviny, podél cest
v horských lesích

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1r,
ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §1, než byl chráněn populace byly poškozovány sběrem oddenků používaných jako léčivka či přísada do lihovin

<<seznam čeledí<<
hořec tolitovitý
Gentiana asclepiadea
SCOP.
hořec tolitovitý
hořec tolitovitý
hořec tolitovitý

kvete: (červenec–) srpen-září
vysoký: 20–50 (–70)cm

vysokostébelné horské louky, podél cest
v horských lesích

řazen k ohroženým druhům – C3, ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
hořec žlutý
Gentiana lutea
L.
hořec žlutý
hořec žlutý
hořec žlutý
kvete: červen–srpen
vysoký: 50–110 cm

místy zplaňuje, v ČSR nepůvodní pěstován pro okrasu, ve 20. a 30. letech 20. století vysazován pro potřeby farmaceutického průmyslu
<<seznam čeledí<<
hořec brvitý – trdličník brvitý
Gentianopsis ciliata (L.) MA.
trdličník brvitý
trdličník brvitý
trdličník brvitý

kvete: (červenec–) srpen–říjen
vysoký: až 30 cm

opuštěné lomy, pastviny, vápníkem bohaté půdy, mírně zastíněné polohy

řazen k ohroženým druhům – C3

<<seznam čeledí<<
hořeček drsný Sturmův
Gentianella obtusifolia subsp.sturmiana (A. et J. KERNER) HOLUB
hořeček drsný
hořeček drsný
hořeček drsný

kvete:(srpen–říjen)
vysoký: 10–15 (–35) cm

pastviny, krátkostébelné louky, slatiny, ideálně spásané

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1t,
ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §1

hořeček napadený kokoticí povázkou

<<seznam čeledí<<
hořeček mnohotvarý český
Gentianella praecox subsp. bohemica (SKALICKÝ) HOLUB
hořeček mnohotvarý český
hořeček mnohotvarý český
hořeček mnohotvarý český

kvete:(červenec–) srpen–září (–říjen)
vysoký: 15–30 cm

světlé sečené či spásané louky, chudé na dusík, většinou slabě kyselé

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1t,
ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §1

<<seznam čeledí<<
zeměžluč okolíkatá
Centaurium erythraea
HILL.
zeměžluč okolíkatá
zeměžluč okolíkatá
zeměžluč okolíkatá

kvete: červenec–září
vysoká: 20–40 (8–60) cm

suché nebo mírně vlhké louky, křoviny, okraje lesů, mýtiny

řazena k vzácnějším druhům vyžadujícím další pozornost – C4a

léčivka při zažívacích potížích, součást hořkých žaludečních likérů

<<seznam čeledí<<
zdroje:Klíč ke Květeně České republiky - Academia, www.botany.cz