jednoleté, dvouleté či vytrvalé byliny či polokeře (mimo naše území i keře či stromy), s květy většinou oboupohlavnými, kořeny většinou vřetenovité až kůlovité, stonky zpravidla vyvinuté, listy bez palistů, střídavé či vstřícné a vzácně v přeslenech, někdy všechny v přízemní růžici, řapíkaté nebo přisedlé, celistvé nebo peřeně či lyrovitě členěné v úkrojky, vyjimečně složené, květy drobné uspořádané obvykle v mnohokvětý úbor, které jsou homogamní (všechny květy oboupohlavné a plodné) či heterogamní (úbory složené z květů samičích či jalových a květů oboupohlavních, nebo květů samičích a samčích), úbory bývají jednotlivé nebo skládájící vrcholičnatá, hroznovitá i listenatá květenství, z vnější strany úboru je vyvinut zákrov z jedné či více řad zákrovních listenů, někdy na bázi i se zákrovečkem z velmi drobných listenů, zákrovní listeny bývají stejně dlouhé i různě dlouhé a střechovitě uspořádané,
k zákrovu pritisklé, odstálé či nazpět ohnuté, bylinné, suchomázdřité, kožovité či přeměněné v osten, někdy velké paprskující, lůžko úboru většinou polché či vypouklé, bývá i prodloužené, kuželovité, plné, duté, lysé nebo chlupaté, květy nejčastšji 5četné, zřídka 4četné, kalich téměř ždypřeměněný ve chmýr z rúzného počtu vláskovitých či štětinovitých paprsků, koruna trubkovitých květů pravidelná, trubkovitá, nálevkovitá či níťovitá s 5 či méně často 4cípy, kotuna jazykovitých květů s krátkou korunní trubkou
a jednostraně vyvinutou plochou ligulou, tyčinek 5 u 4 četných květů 4,
jedna nejbohatších čeledí obsahující asi 1200 rodů s 20000 druhy po celém světě

aksamitník jemnolistý
Tagetes tenuifolia CAV.
aksamitník jemnolistý
aksamitník jemnolistý
aksamitník jemnolistý

kvete: červenec–říjen
výška: 25–60 cm

rostlina pěstovaná v plosných parkových výsadbách, či v truhlíkách, záhonech

vyšlechtěn z mexického aksamitníku tenkolistého


<<seznam čeledí<<
ambrosie peřenolistá
Ambrosia artemisiifolia CAV.
ambrosie peřenolistá
ambrosie peřenolistá

kvete: srpen–říjen
výška: 20–100 cm

náspy, okolí železnice a skladů, přístavy, překladiště, rumiště na písčitých půdách

rostlina zavlečená ze Severní Ameriky


<<seznam čeledí<<
artyčok kardový
Cynara cardunculus L. supsp. scolymus (HEGI)
artyčok kardový
artyčok kardový
artyčok kardový

kvete: červenec–srpen
výška: 50–180 cm

pěstován jako zelenina či ozdobu


<<seznam čeledí<<
bělolist rolní
Filago avensis L.
bělolist rolní
bělolist rolní
bělolist rolní

kvete: červenec–září
výška: 10–40 cm

písčiny, úhory, okraje polí, cest většinou na písčitém podkladě, vegetací nezapojená místa

ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §3


<<seznam čeledí<<
bělotrn kulatohlavý
Echinops sphaerocephalus L.
bělotrn kulatohlavý
bělotrn kulatohlavý
bělotrn kulatohlavý

kvete: červenec–srpen
výška: 60–220(–260) cm

kamenitá místa, suché louky a travnatá místa, náspy komunikací, říční navigace

zdomácnělý, zplanělý druh pravděpodobně původní v jižní Evropě, pěstován jako okrasná, nektarodárná rostlina, detail květu


<<seznam čeledí<<
bělotrn modrý
Echinops ritro L.
bělotrn modrý
bělotrn modrý
bělotrn modrý

kvete: červenec–srpen
výška: 70 –150 cm

pěstován jako okrasná, nektarodárná rostlina


<<seznam čeledí<<
bodlák kadeřavý
Cardus crispus L.
bodlák kadeřavý
bodlák kadeřavý
bodlák kadeřavý

kvete: červen–srpen
výška: 60–180(–220) cm

lemy zaplavovaných niv potoků a řek, vhlké, lesní paseky, břehy tůní příkopů, kanálů, pramenišť


<<seznam čeledí<<
bodlák lopuchovitý
Cardus personata (L.) JACQ.
bodlák lopuchovitý
bodlák lopuchovitý
bodlák lopuchovitý

kvete: červen–srpen
výška: 60–180(–200) cm

lemy zaplavovaných niv potoků a řek, vhlké, lesní paseky ve vyšších polohách

<<seznam čeledí<<
bodlák nící
Cardus nutans L.
bodlák nící
bodlák nící
bodlák nící

kvete: červen–červenec
výška: 30–150 cm

úhory, okraje cest, kamenitá místa, suché louky a travnatá místa, zříceniny, lomy

 


<<seznam čeledí<<
bodlák obecný
Cardus acanthoides L.
bodlák obecný
bodlák obecný
bodlák obecný

kvete: červen–červenec
výška: 30–150 cm

úhory, okraje cest, kamenitá místa, navážky, haldy, suché louky a travnatá místa, náspy, zříceniny, lomy


<<seznam čeledí<<
čekanka obecná
Cichorium intybus L.
čekanka obecná
čekanka obecná
čekanka obecná

kvete: červen–září
výška: (15–)30–60 cm

úhory, okraje cest ,rumiště, opuštěná místa,
suché louky a travnatá místa


<<seznam čeledí<<
devětsil bílý
Petasites albus (L.) GAERTN.
devětsil bílý
devětsil bílý
devětsil bílý

kvete: únor–květen
výška za květu: 10–30 cm
výška za plodu: až 80 cm

vlhké lesy, prameniště, příkopy, stinné rokle, okraje potoků

 


<<seznam čeledí<<
devětsil lékařský
Petasites hybridus (L.) G., M. et SCH.
devětsil lékařský
devětsil lékařský
devětsil lékařský

kvete: březen–květen
výška za květu: 10–40 cm
výška za plodu: až 130 cm

vlhké lesy, prameniště, příkopy, stinné rokle, okraje potoků většinou ve větších skupinách

dříve oddenky využívány jako léčivka,
dnes podezříván, že obsahuje karcinogenní a hepatotoxické látky

<<seznam čeledí<<
dvouzubec černoplodý
Bidens frondosa L.
dvouzubec černoplodý
dvouzubec černoplodý

kvete: (červenec–) září
výška: 20–70(–180) cm

břehy rybníků, potoků i řek, letněná dna rybníků, nádrží a přehrad,okraje pobřežních křovin, na půdách zamokřených až mokrých

 


<<seznam čeledí<<
dvouzubec nící
Bidens cernua THUILL.
dvouzubec nící
dvouzubec nící
dvouzubec nící

kvete: (srpen–) září
výška: 15–60(–90) cm

břehy rybníků, potoků i řek,obnažená dna rybníků, náplavy

<<seznam čeledí<<
dvouzubec paprsčitý
Bidens radiata THUILL.
dvouzubec paprsčitý
dvouzubec paprsčitý

kvete: (červenec–) září
výška: 15–80(–150) cm

obnažené břehy rybníků, potoků i řek, letněná dna rybníků, nádrží a přehrad, na půdách zamokřených až mokrých

 


<<seznam čeledí<<
hadí mord nízký
Scorzonera humilis L.
hadí mord nízký
hadí mord nízký

kvete: (květen–) červen–červenec
výška: 5–50 cm

vlhké louky, pastviny, občasně světlé dubové či borové lesy

řazen k ohroženým druhům – C3


<<seznam čeledí<<
hadí mord rakouský
Scorzonera austriaca WILLD.
hadí mord rakouský
hadí mord rakouský

kvete: duben–květen
výška: 10–35 cm


suché, skalnaté a travnaté svahy, okraje lesů

řazen k ohroženým druhům – C3


<<seznam čeledí<<
havez česnáčková
Adenostyles alliariae (GOUAN) KERNER
havez česnáčková
havez česnáčková
havez česnáčková

kvete: červenec–srpen
výška: 60–150 cm


květnaté vysokostébelné a kapradinové nivy, podél potoků, horská prameniště, horské klenové bučiny,papratkové smrčiny ve vyšších polohách


<<seznam čeledí<<
heřmánek pravý
Matricaria chamomilla L.
heřmánek pravý
heřmánek pravý

kvete: květen–září
výška: 10–50 cm

obilná pole, suché louky a travnatá místa, rumiště, okraje polních cest a lesů

velmi dlouho známá léčivka, součástí mnoha druhů čajů, používán do koupelí a v kosmetice

<<seznam čeledí<<
heřmánek terčovitý
Matricaria discoidea DC.
heřmánek terčovitý
heřmánek terčovitý

kvete:červen–srpen
výška: 5–40 cm

plevel na polích, podél cest, na zahradách, šešlapávaná místa v okolí lidských sídel

zdomácnělý v 2. polovině 19. století, první nález 1853 v Záběhlicích, původní pravděpodobně na Dálném východě

<<seznam čeledí<<
heřmánkovec nevonný
Tripleurospermum inodorum (L.) SCHULTZ BIP.
heřmánkovec nevonný
heřmánkovec nevonný
heřmánkovec nevonný

kvete: červen–říjen
výška: 20–30(–70) cm

rumiště, okraje polních cest a lesů, úhory, okraje cest, odvaly lomů, výsypky, haldy

 


<<seznam čeledí<<
hvězdnice alpská
Aster alpinus L.
hvězdnice alpská
hvězdnice alpská

kvete: květen–červen v Čechách
kvete: červen–srpen v Hrubém Jeseníku
výška: 8–12(–20) cm

skály, skalnaté svahy vulkanických kopců

řazena ke kriticky ohroženým druhům – C1,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §1


<<seznam čeledí<<
hvězdnice chlumní
Aster amellus L.
hvězdnice chlumní
hvězdnice chlumní
hvězdnice chlumní

kvete: červenec–říjen
výška: (10–)20–40 cm

výslunné stráně, kamenité svahy, šípákové doubravy, stepní louky, v Českém termofytiku

řazena k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
hvězdnice kopinatá
Aster lanceolatus WILLD.
hvězdnice kopinatá
hvězdnice kopinatá
hvězdnice kopinatá

kvete: červenec–srpen
výška: 50–130(–160) cm

často pěstována, trvale zplaňuje v okolí pěstování, na rumištích, ve vysokých trávnících, podél potoků a řek


<<seznam čeledí<<
hvězdnice zlatovlásek
Aster linosyris (L.) BERNH.
hvězdnice zlatovlásek
hvězdnice zlatovlásek
hvězdnice zlatovlásek

kvete: červenec–září
výška: 10–50 cm

výslunné stráně, kamenité svahy, stepní louky, pastviny v termofytiku

řazena k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
chrpa bělavá
Centaurea dealbata WILLD.
chrpa bělavá
chrpa bělavá
chrpa bělavá

kvete: červen–červenec
výška: 50–100 cm

pěstována jako okrasná trvalka, snadno zplaňuje

původem v jihozápadní Asii a Kavkazu


<<seznam čeledí<<

chrpa čekánek - čekánek obecný
Centaurea scabiosa L. (Colymbada scabiosa L.)

chrpa čekánek
chrpa čekánek
chrpa čekánek

kvete: červenec–říjen
výška: (40–)70–90(–120) cm

křovinaté stráně, lesostepi, meze, opuštěné sady,teplomilné doubravy, okraje cest, suché louky a travnatá slunná místa


<<seznam čeledí<<
chrpa horská
Centaurea montana L.
chrpa horská
chrpa horská

kvete: červen–srpen
výška: (40–)70–90(–120) cm

výslunné křovinaté stráně, lesostepi, kamenité svahy, šípákové doubravy, světliny teplomilných lesů či rozvolněné doubravy

řazena k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněna jako druh silně ohrožený – §2


<<seznam čeledí<<
chrpa chlumní
Centaurea triumfettii ALL. subsp. axillaris (WILLD) DOSTÁL
chrpa chlumní
chrpa chlumní
chrpa chlumní

kvete: květen–červenec(–září)
výška: 10–40(–80) cm

výslunné křovinaté stráně, lesostepi, kamenité svahy, šípákové doubravy, světliny teplomilných lesů či rozvolněné doubravy

řazena k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §3


<<seznam čeledí<<
chrpa latnatá - chrpa porýnská
Centaurea stoebe L.
chrpa latnatá
chrpa latnatá
chrpa latnatá

kvete: červenec–září
výška: 30–150 cm

slunné křovinaté a travnaté stráně, náspy, meze, okraje cest, úhory, kamenitá místa, suché louky a travnatá místa, lomy

 


<<seznam čeledí<<
chrpa luční
Centaurea jacea L.
chrpa luční
chrpa luční
chrpa luční

kvete: červen–září
výška: (30–)50–110 cm

louky, lada, paseky, okraje lesů

chrpa luční ostroperá


<<seznam čeledí<<
chrpa modrá
Centaurea cyanus L.
chrpa modrá
chrpa modrá
chrpa modrá

kvete: červen–září
výška: 30–80 cm

pole bez herbicidů, polní cesty, travnatá slunná místa

dříve obtížný plevel, koruny květů se sbíraly jako léčivka (flores cyani), kultivary různě zbarvené či plnokvěté sepěstují na zahradách

<<seznam čeledí<<
chrpa parukářka
Centaurea pseudophrygia C. A. MEYER
chrpa parukářka
chrpa parukářka
chrpa parukářka

kvete: červenec–září
výška: 30–100 cm

louky většinou podél potoků a říček, pastviny, lesní lemy, příkopy

<<seznam čeledí<<
chrpa rozkladitá
Centaurea diffusa LAM.
chrpa rozkladitá
chrpa rozkladitá
chrpa rozkladitá

kvete: červen–srpen
výška: 20–60 cm

nejteplejší, slunná, suchá místa s nezapojenou vegetací

nepůvodní druh

 

<<seznam čeledí<<
jestřábník dvouklanný
Hieracium bifidum HORNEM.
jestřábník dvouklanný
jestřábník dvouklanný
jestřábník dvouklanný

kvete: květen–červen (–červenec)
výška: (15–)20–40(–60) cm

skály, sutě,kamenité svahy, světlé lesy, většinou na vápenci

<<seznam čeledí<<
jestřábník chlupáček
Hieracium pilosella L.
jestřábník chlupáček
jestřábník chlupáček
jestřábník chlupáček

kvete: květen–červen
výška: 5–30(–50) cm

skalní štěrbiny, vřesoviště, sušší travnatá a kamenitá místa, okraje polních cest a lesů

<<seznam čeledí<<
jestřábník Lachenalův
Hieracium lachenalii SUTER
jestřábník Lachenalův
jestřábník Lachenalův

kvete: květen–červen
výška: 30–70(–100) cm

sušší světlé lesy a křoviny, okraje lesů a cest, lomy,

<<seznam čeledí<<
jestřábník oranžový
Hieracium aurantiacum L.
jestřábník oranžový
jestřábník oranžový

kvete: červenec–srpen
výška: 25–50(–60) cm

vysokohorské nivy, louky, pastviny, hřbitovy, okraje cest, vlhčí, čerstvé půdy

<<seznam čeledí<<
jestřábník trsnatý - luční
Hieracium caespitosum DUMORT
jestřábník trsnatý
jestřábník trsnatý
jestřábník trsnatý

kvete: květen–červenec
výška: (20–)30–50(–80) cm

pastviny, louky, travnatá místa, okraje polních cest a lesů, příkopy

<<seznam čeledí<<
jestřábník zední
Hieracium murorum L.
jestřábník zední
jestřábník zední
jestřábník zední

kvete: duben–září
výška: (10–)20–50(–80) cm


listnaté i jehličnaté lesy, paseky, okraje lesních cest, stráně

<<seznam čeledí<<
kamzičník Columnův
Doronicum columnae TEN.
kamzičník Columnův
kamzičník Columnův
kamzičník Columnův

kvete: duben–květen
výška: 15–60 cm

běžně pěstovaná, kvetoucí trvalka,

zplaňují vzácně, původní v jižních horách Evropy

<<seznam čeledí<<
kamzičník jitrocelový
Doronicum plantagineum L.
kamzičník jitrocelový
kamzičník jitrocelový

kvete: (květen–)červen
výška: 80 (–100) cm

časně kvetoucí trvalka

původní v jihozápadní Evropě

<<seznam čeledí<<
kamzičník rakouský
Doronicum austriacum JACQ.
kamzičník rakouský
kamzičník rakouský
kamzičník rakouský

kvete: červen
výška: 30–150 cm

břehy horských potoků, lesní světliny a lemy, křoviny a ledovcové kary

<<seznam čeledí<<
kociánek dvoudomý
Antennaria dioica (L.) GAERTNER
kociánek dvoudomý
kociánek dvoudomý
kociánek dvoudomý

kvete: květen–červen (–červenec)
výška: 5–30 cm

vřesoviště, světlé lesy, především bory a borové doubravy, paseky, smilkové louky, meze a podél cest

<<seznam čeledí<<
kolotočník ozdobný
Telekia speciosa L.
kolotočník zdobný
kolotočník zdobný
kolotočník zdobný

kvete: červen–říjen
výška: 50–140 cm

vlhká humozní místa, příkopy, vlhké horské louky, břehy potoků

původní v Karpatech a na Balkáně, zplaňuje v okolí míst pěstování jako jsou parky, zámecké zahrady


<<seznam čeledí<<
kopretina bílá
Leucanthemum vulgare LAM.
kopretina bílá
kopretina bílá
kopretina bílá

kvete: květen–říjen
výška: (6–)30–80(–115) cm

louky zvláště c nivách velkých řek, na skalách v údolí toků na čerstvě vlhkých půdách

<<seznam čeledí<<
kopretina irkutská
Leucanthemum ircutianum DC.
kopretina irkutská
kopretina irkutská
kopretina irkutská

kvete: květen–říjen
výška: (20–)30–80(–120) cm

louky a travnatá místa, pastviny, nepravidelně kosené trávníky, okraje polních cest a lesů, příkopy


<<seznam čeledí<<
kopretinovec dřevnatý
Argyrantemum frutenscens (L.) SCHULTZ BIP.
kopretinovec
kopretinovec
kopretinovec

kvete: červenec–září
výška: (20–)30–60(–120) cm

vděčná letnička pěstovaná v mnoha kultivarech,lze ji uchovat po mnoho let ve chladném skleníku

původem z Kanárských ostrovů, vyšlechtěno velké množství kultivarů

<<seznam čeledí<<
kozí brada východní
Tragopogon orientalis DC.
kozí brada východní
kozí brada východní
kozí brada východní

kvete: květen–červenec
výška: 20–110 cm


pastviny, louky, travnatá místa, okraje polních cest a lesů, náspy, příkopy, teplomilná


<<seznam čeledí<<
locika kompasová
Lactuca serriola L.
locika kompasová
locika kompasová

kvete: červenec–říjen
výška: (30–)50–180 cm

navážky, rumiště, kamenolomy, okraje komunikací, akátiny, ruderalizovaná místa


<<seznam čeledí<<
locika vytrvalá
Lactuca perennis L.
locika vytrvalá
locika vytrvalá
locika vytrvalá

kvete: květen–červen
výška: (20–)30–60(–80) cm

skalní štěrbiny a terásky, skalní výchozy v údolí řek, kamenité svahy


<<seznam čeledí<<
lopuch hajní
Arctium nemorosum LEJ.
lopuch hajní
lopuch hajní

kvete: červenec–září
výška: 90 –220 cm

světliny, okraje vlhčích lesů a křovin, průseky, paseky

na rozdíl od ostatních duhů poměrně stínomilný


<<seznam čeledí<<
lopuch plstnatý
Arctium tomentosum MILL.
lopuch plstnatý
lopuch plstnatý
lopuch plstnatý

kvete: (červen–) červenec–září
výška: 50–150 cm

okraje polních cest a lesů, rumiště, skládky, úhory, lada, komposty, zeminy bohaté na dusík


<<seznam čeledí<<
lopuch větší
Arctium lappa L.
lopuch větší
lopuch větší

kvete: červen–září
výška: 80–250 cm

okraje polních cest a lesů, rumiště, skládky, úhory, lada, komposty, zeminy bohaté na dusík


<<seznam čeledí<<
měsíček lékařský
Calendula officinalis L.
měsíček lékařský
měsíček lékařský

kvete: červenec–říjen, často až do mrazů
výška: (15–)30–60(–70) cm

pěstován jako okrasná rostlina, stará léčivka, často zplaňuje


<<seznam čeledí<<
mleč drsný
Sonchus asper (L.) HILL
mleč drsný
mleč drsný
mleč drsný

kvete: červen–říjen
výška: (15–)30–60(–70) cm

plevel v okopaninách, okraje komunikací, návsi, zahrady, dvory průmyslových a zemědělských objektů, zeminy bohaté na dusík


<<seznam čeledí<<
mleč zelinný
Sonchus oleraceus L.
mleč zelinný
mleč zelinný

kvete: červen–říjen
výška: (10–)30–80(–120) cm

rumiště, okraje komunikací, návsi, zahrady, dvory průmyslových a zemědělských objektů, zeminy bohaté na dusík


<<seznam čeledí<<
mléčivec alpský
Cicerbita alpina (L.) WALLR.
mléčivec alpský
mléčivec alpský
mléčivec alpský

kvete: červen–srpen
výška: 70–230 cm

vlhké, horské lesy a křoviny, vysokostébelné nivy a prameniště ve vyšších polohách


<<seznam čeledí<<
mlečka zední
Mycelis muralis (L.) DUMORT.
mlečka zední
mlečka zední

kvete: červenec–srpen
výška: (25–)35–100(–150) cm

stinné humozní lesy, křoviny, lesní světliny, rokle, zastíněná rumiště


<<seznam čeledí<<
oman britský
Inula britannica L.
oman britský
oman britský
oman britský

kvete: červenec–září
výška: 20–70 cm

vlhčí louky, lemy zaplavovaných niv potoků a řek, příkopy, kanály


<<seznam čeledí<<
oman hnidák
Inula conyzae (GRIESSELICH) MEIKLE
oman hnidák
oman hnidák
oman hnidák

kvete: červenec–září
výška: 20–80(–120) cm

travnatá slunná místa, sušší světlé lesy, křoviny, paseky

<<seznam čeledí<<
oman mečolistý
Inula ensifolia L.
oman mečolistý
oman mečolistý
oman mečolistý

kvete: červenec–srpen
výška: 10–600 cm

skalní stepi, skály, slunné stráně, úhory, místa s nezapojenou vegetací, vápnomilný

řazen k ohroženým druhům – C3


<<seznam čeledí<<
oman německý
Inula germanica L.
oman německý
oman německý
oman německý

kvete: červenec–září
výška: 20–80 cm

výslunné stráně, teplomilné křoviny, okraje šípákových doubrav, trávníky, vápnomilný

řazen k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2


<<seznam čeledí<<
oman oko Kristovo
Inula okulus-christi L.
oman oko Kristovo
oman oko Kristovo

kvete: červen–červenec
výška: 30–60 cm

skalní stepi, lesostepi, skaliska

řazen k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3

 


<<seznam čeledí<<
oman pravý
Inula helenium L.
oman pravý
oman pravý
oman pravý

kvete: červenec–srpen
výška: 80–200 cm

pěstovaný druh, občas zplaňuje v okolí pěstování

původní ve Střední Asii, dříve často pěstován jako léčivka

<<seznam čeledí<<
oman srstnatý
Inula hirta L.
oman srstnatý
oman srstnatý
oman srstnatý

kvete: květe–červen (–červenec)
výška: 15–65 cm

výslunné stráně, teplomilné křoviny, okraje šípákových doubrav, trávníky

řazen k ohroženým druhům – C3

<<seznam čeledí<<
oman vrbolistý
Inula salicina L.
oman vrbolistý
oman vrbolistý
oman vrbolistý

kvete: červen–srpen
výška: 25–80 cm

výslunné stráně, teplomilné křoviny, okraje šípákových doubrav, trávníky, vápnomilný

řazen mezi druhy vyžadující pozornost (C4a)

<<seznam čeledí<<
ostálka sličná
Zinnia elegans JACQ.
ostálka sličná
ostálka sličná

kvete: červen–říjen
výška: 30–100 cm

pěstována jako velmi oblíbená letnička,
občas zplaňuje v okolí pěstování

původem z Mexika, vyšlechtěno mnoho kultivarů


<<seznam čeledí<<
ostropes trubil
Onopordum acanthium L.
ostropes trubil
ostropes trubil
ostropes trubil

kvete: červenec–září
výška: 50– 250 cm

rumiště, opuštěná místa,
suché louky a travnatá místa

<<seznam čeledí<<
ostropestřec mariánský
Silybum marianum (L.) GAERTNER
ostropestřec mariánský
ostropestřec mariánský
ostropestřec mariánský

kvete: červenec–říjen, často až do mrazů
výška: (15–)30 –60(–70) cm

okrasná rostlina, v poslední době pěstován jako léčivka, občas zplaňuje v okolí pěstování


<<seznam čeledí<<
pampeliška lékařská - smetánka lékařská
Taraxacum officinale WIGG.
pampeliška lékařská
pampeliška lékařská
pampeliška lékařská

kvete: duben–červenec
výška: 5–50 cm

louky, pastviny a travnatá místa,
okraje polních cest a lesů

léčivá rostlina

 


<<seznam čeledí<<
pelyněk černobýl
Artemisia vulgaris L.
pelyněk černobýl
pelyněk černobýl
pelyněk černobýl

kvete: červenec–listopad
výška: 50–200 cm

navážky, víceleté úhory, paseky, náspy komunikací a rumiště, na slunných až polostinných místech

<<seznam čeledí<<
pelyněk ladní
Artemisia campestris L.
pelyněk ladní
pelyněk ladní
pelyněk ladní

kvete: červenec–říjen
výška: 20–80 cm

travnaté stepy, skalní terasy, písčiny, světlé borové lesy, občas i náspy komunikací a rumiště, na slunných či málo zastíněných místech

<<seznam čeledí<<
pelyněk pontický
Artemisia pontica L.
pelyněk pontický
pelyněk pontický
pelyněk pontický

kvete:srpen–říjen
výška: 20–50 cm

travnaté stepy, skalní terasy, okraje úvozů, lesní okraje, na slunných místech v termofytiku

<<seznam čeledí<<
pelyněk pravý
Artemisia absinnthium L.
pelyněk pravý
pelyněk pravý
pelyněk pravý

kvete: květen–červen v Čechách
kvete: červen–srpen v Hrubém Jeseníku
výška: 8–12(–20) cm

okraje polních cest, rumiště, skládky zeminy, úhory
léčivka a konzervační přísada, ve větším množství jedovatý, používán již ve starém Egyptě, v Evropě v době bronzové, přísada do kořalky absint, v některých zemích pro svoji škodlivost zakázán

<<seznam čeledí<<
peťour maloúborný
Galinsoga parviflora CAV.
peťour maloúborný
peťour maloúborný

kvete: duben–říjen
výška: 20–60 cm

pole, zahrádky, louky, pastviny, opuštěná místa

plevel, původní v Peru, do Evropy dovezen koncen 18. století do botanických zahrad v Paříži a Madridu odkud zplaněl po celé Evropě

<<seznam čeledí<<
pcháč bahenní
Cirsium palustre (L.) SCOP.
pcháč bahenní
pcháč bahenní
pcháč bahenní

kvete: červen–říjen
výška: 60–200 cm

mokré rašelinné louky, olšiny, příkopy, vlhké paseky, břehy stružek, prameniště

<<seznam čeledí<<
pcháč bělohlavý
Cirsium eriophorum (L.) SCOP.
pcháč bělohlavý
pcháč bělohlavý
pcháč bělohlavý

kvete: červenec–září
výška: 50–150 cm

pastviny, teplá opuštěná místa, kamenité stepi, suché louky a travnatá místa, světliny a okraje lesů

řazen k ohroženým druhům – C3


<<seznam čeledí<<
pcháč bezlodyžný - pcháč nízký
Cirsium acaule SCOP.
pcháč bezlodyžný
pcháč bezlodyžný
pcháč bezlodyžný

kvete: červenec–září
výška: 3–10(–50) cm

suché louky, pastviny, travnaté lesní lemy, náspy, často na vápenci, světlé lesíky

na plném slunci

<<seznam čeledí<<
pcháč obecný
Cirsium vulgare (SAVI) TEN.
pcháč obecný
pcháč obecný

kvete: červenec–září
výška: 50–150 cm

rumiště, navážky, skládky, paseky, u zdí a plotů, okraje lesů

<<seznam čeledí<<

pcháč oset - pcháč rolní
Cirsium arvense (L.) SCOP.

pcháč oset

kvete: červenec–září
výška: (30–)50–120(–180) cm

plevel na polích, rumiště, navážky, skládky, paseky, odvaly lomů, u zdí a plotů, okraje lesů


<<seznam čeledí<<
pcháč různolistý
Cirsium heterophyllum (L.) HILL
pcháč různolistý
pcháč různolistý
pcháč různolistý

kvete: červen–říjen
výška: 50–120(–150) cm

vlhká humozní místa, příkopy, mokré a rašelinné louky, břehy potoků a stružek, olšiny, luční prameniště


<<seznam čeledí<<
pcháč šedý
Cirsium canum (L.) ALL.
pcháč šedý
pcháč šedý
pcháč šedý

kvete: červen–říjen
výška: 50–120(–150) cm

vlhká humozní místa, příkopy, vlhké louky, břehy potoků a stružek, olšiny,dobře snáší jak záplavy, tak delší období sucha


<<seznam čeledí<<
pcháč zelinný
Cirsium oleraceum (L.) SCOP.
pcháč zelinný
pcháč zelinný
pcháč zelinný

kvete: červen–září (–říjen)
výška: 50–150(–170) cm

vlhká humozní místa, příkopy, vlhkézaplavované louky, olšiny, vrbové křoviny, prameniště, mokřady, břehy potoků

 


<<seznam čeledí<<
podběl obecný
Tussilago farfara L.
podběl obecný
podběl obecný
podběl obecný

kvete:( únor–) březen–květen
výška za květu: 10–30 cm
výška za plodu: až 80 cm

rumiště, skládky, staveniště, odvaly lomů, výsypky dolů ,náspy, břehy toků, zeminy bohaté na dusík

léčivka, přízemní listy a květy se používají do bylinných čajů a léčivých přípravků

<<seznam čeledí<<
podbělice alpská
Homogyne alpina (L.) CASS.
podbělice alpská
podbělice alpská
podbělice alpská

kvete: červen–srpen
výška: 10–40 cm

horské smrčiny, kosodřevina, subalpínské louky

<<seznam čeledí<<
podzimka obecná – pampeliška podzimní
Scorzoneroides autumnalis (L.) MOENCH
máchelka podzimní
máchelka podzimní
máchelka podzimní

kvete: červen–říjen
výška: 10–60 cm

často sekané louky, pastviny, okraje komunikací, parky, návsi, travnaté lesní cesty


<<seznam čeledí<<
prasetník jednoúborný
Hypochaeris uniflora WILL.
prasetník jednoúborný
prasetník jednoúborný
prasetník jednoúborný

kvete: (červen–) červenec–srpen
výška: 20–50 cm

horské louky, pastviny, trávníky ve vyšších polohách

<<seznam čeledí<<
prha arnika - prha chlumní
Arnika montana L.
prha chlumní
prha chlumní
prha chlumní

kvete: červen–srpen
výška: 30–50 cm

pastviny, louky, mokřiny, vřesoviště, lesní světliny, ve vyšších polohách

řazena k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
protěž bažinná
Gnaphalium uliginosum L.
protěž bažinná
protěž bažinná

kvete: červenec–září (–říjen)
výška:2–20 (–30) cm

podmáčené lesní cesty, dna letněných rybníků, a jejich břehy, náplavy

plevel

 


<<seznam čeledí<<
protěž lesní
Gnaphalium sylvaticum L.
protěž lesní
protěž lesní

kvete: červenec–září (–říjen)
výška: (4–)10–60(–80) cm

lesní cesty, paseky, okraje komunikací, horské pastviny i louky, vřesoviště, úhory, meze, lada


<<seznam čeledí<<
protěž norská
Gnaphalium norvegicum GUNNERUS
protěž norská
protěž norská
protěž norská

kvete: červenec–září
výška: (4–)7–35(–50) cm

horské pastviny, travnaté hole,málo zapojené porsty horských luk


<<seznam čeledí<<
pupava bezlodyžná
Carlina acaulis L.
pupava bezlodyžná
pupava bezlodyžná
pupava bezlodyžná

kvete:červen–září
výška lodyhy: 1–3 cm

suché louky, pastviny, meze, světlé lesy, paseky,
často na vápenci

<<seznam čeledí<<
pupava obecná
Carlina vulgaris L.
pupava obecná
pupava obecná
pupava obecná

kvete:červen–září
výška: 1–3 cm

křovinaté stráně, světlé lesy, suché louky, pastviny, okraje lesů, často na vápenci


<<seznam čeledí<<
rmen barvířský
Anthemis tintoria L.
rmen barvířský
rmen barvířský
rmen barvířský

kvete: červen–září
výška: 20–70 cm

výslunné křovinaté a travnaté stráně, sušší louky a pastviny, teplomilné křoviny, náspy, kamenité svahy a ostrožny, zvláště v údolích řek

<<seznam čeledí<<
řebříček bertrám
Achillea ptarmica L.
řebříček bertrám
řebříček bertrám
řebříček bertrám

kvete: červenec–září
výška: 20–80 cm

vlhká humozní místa, příkopy, vlhké až rašelinné louky, břehy stružek a potoků, rybníků, potoční nivy


<<seznam čeledí<<
řebříček chlumní
Achillea collina HEIMERL
řebříček chlumní
řebříček chlumní

kvete: červenec–září
výška: (10–)25–90(–95) cm

suché trávníky, pastviny, travnaté lesní lemy, náspy, okraje cest


<<seznam čeledí<<
řebříček luční
Achillea pratensis SAUKEL et LÄNGER
řebříček luční
řebříček luční
řebříček luční

kvete: červenec–září
výška: (10–)20–70(–95) cm

suché, pravidelně sečené louky, trávníky, pastviny, travnaté lesní lemy, náspy, okraje cest


<<seznam čeledí<<
řebříček obecný
Achillea millefolium L.
řebříček obecný
řebříček obecný
řebříček obecný

kvete: červen–září (–říjen)
výška: 20–80 cm

sušší stanoviště, louky, pastviny, podél cest, lesní paseky

řebříček obecný sudetský<<seznam čeledí<<
řebříček panonský
Achillea pannonica SCHEELE
řebříček panonský
řebříček panonský
řebříček panonský

kvete: červen–září (–říjen)
výška: (9–) 20–75 (–100) cm

stepní, často skalnaté či kamenité stráně, suché trávníky, světliny teplomilných doubrav a křovin

 <<seznam čeledí<<
řebříček štětinolistý
Achillea setacea W. et K.
řebříček štětinolistý
řebříček štětinolistý
řebříček štětinolistý

kvete: květen–červen (–červenec)
výška: (6–)12–50(–53) cm

skalní a drnové stepi, vřesoviště, a písčiny

 <<seznam čeledí<<
řepeň polabská
Xanthium albinum (WIDDER) SCHOLZ et SUKOPP
řepeň polabský
řepeň polabský

kvete: srpen–říjen
výška:20–80(–120) cm

pobřežní lemy, písčité a štěrkové náplavy, komposty, rumiště, staveniště, výsypky

původem ze severní Ameriky, v ČR doložen 1851 v Děčíně

 <<seznam čeledí<<
sadec konopáč
Eupatorium cannabinum L.
sadec konopáč
sadec konopáč
sadec konopáč

kvete: červenec–září
výška: 70 –150 cm

břehy potoků a řek, okraje ces, tvlhké lesní paseky, stinné náspy komunikací


<<seznam čeledí<<
sadec vonný
Eupatorium aromaticum L.
sadec vonný
sadec vonný
sadec vonný

kvete: červenec–srpen
výška: 70 –180 cm

ozdobná rostlina

původní v Severní Americe


<<seznam čeledí<<
sedmikráska obecná - chudobka
Bellis perennis L.
sedmikráska obecná
sedmikráska obecná
sedmikráska obecná

kvete: březen–listopad
výška: 5–15 cm

louky, pastviny, trávníky, hřbitovy, parky, většinou v okolí lidských sídel

<<seznam čeledí<<
slunečnice roční
Helianthus annuus L.
slunečnice roční
slunečnice roční
slunečnice roční

kvete: červen–září
výška: 60-250(–420) cm

pěstovaná rostlina pro olejnaté nažky, či za zelena jako pícnina

slunečnicový olej používán při přípravě jídel,
v kosmetickém průmyslu na výrobu mýdel

<<seznam čeledí<<
slunečnice topinambur
Helianthus tuberosus L.
slunečnice topinambur
slunečnice topinambur

kvete: srpen–říjen
výška: 120-250 cm

dříve často pěstována jako pícnina pro černou zvěř, zplaňuje a často zdomácňuje podé toků, na rumištích, podél cest, polí, zahrad

nyní jako dietetická potravina, chutné hlízy jsou bohaté na inulin


<<seznam čeledí<<
smil listenatý
Helichrysum bracteatum (VENT.) ANDREWS
smil listenatý
smil listenatý
smil listenatý

kvete: červenec–září
výška: 20–120 cm

pěstovaná letnička

používaná do suchých vazeb

 


<<seznam čeledí<<
sporýšovka zubatá
Verbesina encelioides (CAV.) BENTHAM et HOOKER
Sporýšovka zubatá
Sporýšovka zubatá

kvete: červenec–říjen
výška: 60–100 cm

okrasná rostlina, pěstovaná

původní v Severní Americe


<<seznam čeledí<<
starček celolistý - pastarček celolistý
Tephroseris integrifolia (L.) HOLUB
starček celolistý

kvete: květen – červen
výška: 20–100 cm

výslunné stráně, teplomilné křoviny, okraje šípákových doubrav, trávníky

<<seznam čeledí<<
starček Futakův
Senecio × futakii HODÁLOVÁ in HODÁLOVÁ et MARHOLD
starček Futakův
starček Futakův
starček Futakův

kvete: červenec–říjen
výška: 20–100 cm

stinné okraje lesů a lesních cest, paseky

<<seznam čeledí<<
starček hercynský
Senecio hercynicus HERBORG
starček hercynský
starček hercynský

kvete: (červen–) červenec–srpen
výška: 30–100(–150) cm

vysokobylinné horské nivy, smrkové až smíšené lesy, suťové porosty, kosodřeviny, okraje rašelinišť

<<seznam čeledí<<
starček jarní
Senecio vernalis W. et K.
starček jarní
starček jarní
starček jarní

kvete: (duben–červen(–září)
výška: (8–)20–40(–65) cm

na polích ve víceletých pícninách, rumištích, náspech komunikací, na nádražích, výsypkách, pasekách


<<seznam čeledí<<
starček lepkavý
Senecio viscosus L.
starček lepkavý
starček lepkavý
starček lepkavý

kvete: červen–říjen
výška: 15–50 cm

okraje polních cest a lesů, říční náplavy, lomy, výsypky, pískovny, rumiště, zeminy bohaté na dusík

<<seznam čeledí<<
starček lesní
Senecio sylvaticus L.
starček lesní
starček lesní

kvete: červen – září (–říjen)
výška: 10–60 cm

lesní světliny, paseky, spáleniště, sutě, písčiny, náspech komunikací

 


<<seznam čeledí<<
starček obecný
Senecio vulgaris L.
starček obecný
starček obecný

kvete: (leden–) únor – listopad (–prosinec)
výška: 20–100 cm

pole, louky, vinohrady, skládky, náplavy, okraje cest, nevyužívané plochy

plevel


<<seznam čeledí<<
starček potoční
Tephroseris crispa (JACQ.) SCHUR.
starček potoční
starček potoční
starček potoční

kvete: červenec–říjen
výška: (10–)20–40 cm

výslunné stráně, kamenité svahy, šípákové doubravy, stepní louky, v Českém termofytiku

řazena k ohroženým druhům – C3,
ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §3

<<seznam čeledí<<
starček přímětník
Senecio jacobaea L.
starček přímětník
starček přímětník
starček přímětník

kvete: červen – říjen
výška: 30–100 cm

suché louky, pastviny, lesní světliny, paseky, světlé doubravy


<<seznam čeledí<<
starček roketolistý
Senecio erucifolius L.
starček roketolistý
starček roketolistý
starček roketolistý

kvete: červenec – září
výška: 40–120 cm

suché a střídavě vlhké louky, pastviny, lesní světliny a lemy, paseky

<<seznam čeledí<<
starček stinný
Senecio umbrosus W. et K.
starček stinný
starček stinný
starček stinný

kvete: červenec – září
výška: 50–150 cm

slunné louky, pastviny, lesní světliny a lemy, paseky

řazen k silně ohroženým druhům – C2


<<seznam čeledí<<
starček vejčitý - starček Fuchsův
Senecio fuchsii (G., M. et SCH) WILLD.
starček vejčitý
starček vejčitý
starček vejčitý

kvete: červenec – září
výška: 60–150 cm

obnažené břehy rybníků, potoků i řek, letněná dna rybníků, nádrží a přehrad, na půdách zamokřených až mokrých

 


<<seznam čeledí<<
starček zlatý
Senecio doria L.
starček zlatý
starček zlatý

kvete: srpen – září
výška: 50–150 cm

okraje vlhkých luk, pobřežní křoviny

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1


<<seznam čeledí<<
starčkovec jestřábníkolistý
Erechtites hieraciifolia (L.) DC.
starčkovec jestřábníkolistý
starčkovec jestřábníkolistý
starčkovec jestřábníkolistý

kvete: červenec–září
výška: 30–150 cm

světlé lesní lemy, paseky, lesní světliny

původní v Severní Americe, zdomácnělý

 


<<seznam čeledí<<
suchokvět roční
Xeranthemum annum L.
suchokvět roční

kvete: červenec–srpen
výška: 20–50 cm

výslunné stráně, vinice, náspy komunikací

vzácně zavlékán, vyhynulý A1


<<seznam čeledí<<
suchokvět válcovitý smrdutý
Xeranthemum cylindraceum SIBTH. et SM.
suchokvět válcovitý smrdutý
suchokvět válcovitý smrdutý

kvete: červenec–srpen
výška: 20–50 cm

výslunné stráně, vinice, náspy komunikací

vzácně zavlékán, vyhynulý A1


<<seznam čeledí<<
škarda bahenní
Crepis paludosa (L.) MOENCH
škarda bahenní
škarda bahenní
škarda bahenní

kvete: červen–srpen
výška: 30–100 cm

vlhká humozní místa, příkopy,vlhké louky,
břehy toků

 


<<seznam čeledí<<
škarda
Crepis froelichiana (BECK) GUTERM
Crepis froelichiana
Crepis froelichiana

kvete: květen– červen
výška: 15–40 cm

na horských loukách a pastvinách, na vápenci ve východní Alpách

 


<<seznam čeledí<<
škarda dvouletá
Crepis biennis L.
škarda dvouletá
škarda dvouletá
škarda dvouletá

kvete: červen–srpen
výška: 25–115 cm

louky, pastviny, příkopy, lesní okraje,
břehy toků, vlhká humozní místa

list

 


<<seznam čeledí<<
škarda ukousnutá
Crepis praemorsa (L.) F. L. WALTHER
škarda ukousnutá
škarda ukousnutá

kvete: červen–srpen
výška:30–100 cm

vlhká humozní místa, příkopy,vlhké louky,
břehy toků

 


<<seznam čeledí<<
třapatka srstnatá
Rudbeckia hirta L.
třapatka srstnatá
třapatka srstnatá

kvete: červenec–srpen
výška: 30–100 cm

okrasná rostlina, občas zplaňující podé silnic a cest, v pobřežních křovinách, rumištích

původní v Severní Americe, v mnoha kultivarech

<<seznam čeledí<<
turan ostrý
Erigeron acre L.
turan ostrý
turan ostrý
turan ostrý

kvete: červen–červenec
výška: 10–60 cm

okraje cest, pastviny, narušené stanoviště

<<seznam čeledí<<
turan podolský
Erigeron podolicus BESSER
turan podolský
turan podolský

kvete: červenec–září
výška: 35–120 cm

stepní společenstva na spraši


<<seznam čeledí<<
turan roční
Erigeron annuus BESSER
turan roční
turan roční
turan roční

kvete: červen–září
výška: 40–150 cm

okraje cest, narušené stanoviště, skládky, rumiště, opuštěná místa

<<seznam čeledí<<
turan velkolistý
Erigeron macrophyllus HERBICH
turan velkolistý
turan velkolistý

kvete: červen–září
výška: 30–120 cm

okraje cest, náspy komunikací, narušené stanoviště, skládky, rumiště, opuštěná místa


<<seznam čeledí<<
turan větevnatý
Erigeron strigosus WILLD.
turan větevnatý
turan větevnatý

kvete: červen–září
výška: 30–120 cm

okraje cest, náspy komunikací, narušené stanoviště, skládky, rumiště, opuštěná místa

původní v Severní Americe


<<seznam čeledí<<
turanka kanadská
Conyza canadensis (L.) CRONQ.
turanka kanadská
turanka kanadská
turanka kanadská

kvete: květen–září
výška: 10–150 cm

pole, zahrady, okraje cest, náspy komunikací, narušené stanoviště, skládky, rumiště, opuštěná místa

list, původní v Severní Americe


<<seznam čeledí<<
věsenka nachová
Prenathes purpurea L.
věsenka nachová
věsenka nachová

kvete: červenec–září
výška: (30–)40–160(–190) cm

vlhké, stinné lesy, rokle, údolí lesních potoků

<<seznam čeledí<<
volovec vrbolistý
Buphtalmum salicifolium L.
volovec vrbolistý
volovec vrbolistý

kvete: červen–září
výška:20–70 cm

křovinaté stráně, sutě, křoviny, suché trávníky

 


<<seznam čeledí<<
vratič obecný
Tanacetum vulgare L.
vratič obecný
vratič obecný
vratič obecný

kvete: (červen–) červenec–září
výška: 50–150 cm

okraje polních cest a lesů, rumiště, skládky, úhory, lada, komposty, zeminy bohaté na dusík


<<seznam čeledí<<
vratič chocholičnatý
Tanacetum corymbosum (L.) SCOP.
řimbaba chocholičnatá
řimbaba chocholičnatá
řimbaba chocholičnatá

kvete: červen–srpen
výška:40–120 cm

výslunné křovinaté stráně, teplomilné křoviny, světlé listnaté lesy, trávníky

 


<<seznam čeledí<<
vratič řimbaba
Tanacetum parthenium (L.) SCH. BIP.
řimbaba obecná
řimbaba obecná

kvete: červen–září
výška:30–60 cm

oblíbená léčivka a ozdobná trvalka pěstována na návsích, v parcích, hřbitovech, zplaňuje a často zdomácňuje

původní na Balkánu, v Malé Asii a Kavkazu

<<seznam čeledí<<
zlatobýl obrovský
Solidago gigantea AIT.
zlatobýl obrovský
zlatobýl obrovský
zlatobýl obrovský

kvete: červenec–říjen
výška: 80–170 cm

okraje cest, náspy komunikací, narušené stanoviště, skládky, rumiště, opuštěná místa

původní v Severní Americe


<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia