jednodomé, někdy dvoudomé opadavé dřeviny, listy vstřícné, jednoduché či složené, bez palistů,
semeník svrchní, plod dvounažka,
3 rody, asi 200 druhů

 

javor horský - klen
Acer pseudoplatanus L.

strom 30-40 m vysoký,
kvete:po vyrašení listů v květnu, věk: až 400 let

vysazován: v lesích, parcích, alejích v řadě kultivarů, zplaňuje (bučiny, dubové háje, suťové a roklinové lesy)

využití:
v nábytkářstvína výrobu hudebních nástrojů,
(dobře se napouští a moří),
lesnicky i sadovnicky pěstovaná

poloha:
mírně vlhká místa jako údolí, rokle,
lužní lesy, podél toků, citlivý
k silným mrazům

javor horský
javor horský javor horský
javor horský
javor horský
<<seznam čeledí<<

javor mleč
Acer platanoides L.strom 25-30 m vysoký,
kvete: duben–květen
,
věk: 150-200 let

vysazován: v lesích, parcích, alejích v řadě kultivarů, zplaňuje (bučiny, dubové háje, suťové a roklinové lesy)

využití:
v nábytkářstvína výrobu hudebních nástrojů,
(dobře se napouští a moří), lesnicky i sadovnicky pěstovaná, je jednou z nejčastěji pěstovanou listnatou dřevinou

poloha:
mrazuvzdorná, odolná proti suchu i emisím

javor mleč javor mleč
javor mleč
javor mleč
borka
<<seznam čeledí<<

javor babyka - babyka obecná
Acer campestre
L.


strom 15 (–20)m vysoký,
kvete:po vyrašení listů (v dubnu) v květnu

vysazován: v lesích, parcích, alejích, samovolně zmlazuje

využití: lesnicky i sadovnicky pěstovaná jako solitér či v menších skupinách, pro svoji odolnost k suchu může vevýsadbě alejí nahradit javor mleč

poloha: meze, teplomilné doubravy, lesostepi, křoviny, okraje lesů

javor babyka javor babyka javor babyka
javor babyka
javor babyka javor babyka
<<seznam čeledí<<

javor tatarský
Acer tataricum L.

většinou keř, strom až 8 m vysoký
kvete: květen-červen
nejbližší přirozený výskyt je na Slovensku
do Čech dovezen 1835 (Praha - Stromovka)

vysazován:
v parcich jako solitér či do malých skupin, občas zplaňuje podél toků

využití:
lesnicky i sadovnicky pěstovaná jako solitér či
v menších skupinách

poloha:
meze, teplomilné doubravy, lesostepi, křoviny, okraje lesů

javor tatarský
javor tatarský
javor tatarský
javor tatarský
borka
<<seznam čeledí<<

javor dlanitolistý
Acer palmatum THUNB.

keř až strom 8 (–15m) vysoký,
kvete: květen-červen
Původní v Japonsku, Číně, Koreji v podhorských i horských lesích
do Evropy introdukován roku 1820,
do Čech dovezen 1835 (Praha - Stromovka)

vysazován:
jako solitérní dřevina v parcích, botanických zahradách, arboretech

využití:
okrasná funkce, drobné kultivary se pěstují i na skalkách

poloha:
málo odolný k pozdním mrazům a suchu

javor dlanitolistý
javor dlanitolistý javor dlanitolistý
javor dlanitolistý
javor dlanitolistý
javor dlanitolistý
<<seznam čeledí<<

javor červený
Acer rubrum L.

strom až 20–30(–40) m vysoký,
kvete: v dubnu před rašením listů
do Evropy introdukován roku 1656,
do Čech dovezen 1835 (Praha - Stromovka)

vysazován:
v parcich jako solitér

využití:
okrasná funkce, na podzim nádherně zbarvený list

poloha:
mrazuvzdorná, odolná proti suchu

javor červený
javor červený
javor červený
javor červený
   
<<seznam čeledí<<


javor stříbrný
Acer saccharinum L.

jednodomý či dvoudomý strom až 30(–40) m vysoký,
kvete: v březnu před rašením listů, plody již v květnu až červnu
do Evropy introdukován roku 1725,
do Čech dovezen 1835 (Praha - Stromovka)

vysazován:
v parcich a alejích

využití:
okrasný strom s bělavě zbarvenými listy,
dřevo horší kvality než domácí javory

poloha:
snáší polostín, mrazuvzdorná, odolná proti suchu, prach a imisím

javor stříbrný
javor stříbrný
javor stříbrný
javor stříbrný
javor stříbrný
javor stříbrný
<<seznam čeledí<<

javor cukrový
Acer saccharum L.

jednodomý či dvoudomý strom až 25–35 m vysoký,
kvete: v dubnu až květnu před rašením listů,
na rozdíl od javoru mleče neroní mléčnou šťávu, listy na podzim se zbarvují do oranžova, původem v Severní Americe,
do Čech dovezen před rokem 1885 (Praha - Stromovka)

vysazován:
v parcich

využití:

okrasný strom, v domovině na výrobu sladidel, míza javoru obsahuje 1–6% cukru, javorový sirup má výraznou chuť a obsahuje 66–67% cukru,
javor cukrový
javor cukrový
     
javor cukrový
<<seznam čeledí<<

javor řídkokvětý
Acer laxiflorum PAX in ENGLER

strom až 15 m vysoký,
kvete: v dubnu po vyrašením listů,
původem z Tibetu:Yunnan a Číny: Sichuan

vysazován:
v parcich

využití:

okrasný strom

poloha: v domovině smíšené lesy ve 1800 až 2500 m n. m.

javor řídkokvětý
javor řídkokvětý
javor řídkokvětý
javor řídkokvětý
javor řídkokvětý
javor řídkokvětý
<<seznam čeledí<<

javorovec jasanolistý
Negundo aceroides MOENCH.

strom 10-20 m vysoký,
kvete: před rašením listů březen-duben
původem v Severní Americe,
do Evropy dovezen roku 1688,
v Čechách vysazen 1835 v Královské oboře v Praze

vysazován:
v parcich, zahradách, stromořadích, zplaňuje podél toků a na opuštěných místech

využití:

pěstuje se v řadě kultivarů jako ozdobný strom

poloha:
poloslunná dřevina, mrazuvzdorná, odolná proti suchu i emisím

javorovec jasanolistý
javorovec jasanolistý
javorovec jasanolistý
javorovec jasanolistý
javorovec jasanolistý
kůra
<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia