poloparazitické, stále zelené rostliny rostoucí na nahosemenných a dvoděložných dřevinách, kožovité, vstřícné, listy neopadávavé, dichaziálně větvené se snadno lámavými větvemi, jednopohlavné, drobné květy, obvykle 2 mm veliké, rostliny jednodomé i dvoudomé, okvětní lístky 2–4, nevýrazně zbarvené, plody připomínající bobule s lepkavým oplodím,
asi 7 rodů, s 400 druhy převážně v tropech a subtropech celého světa
 
jmelí bílé pravé
Viscum album subsp. album L.
jmelí bílé
jmelí bílé
jmelí bílé

kvete: březen–květen
až 100 cm v průměru

parazituje na listnatých dřevinách (ve střední Eropě asi na třiceti druzích - lípy, topoly, akáty, javory, jeřáby, vrby, břízy, jabloně, hrušně aj.) většinou mimo les, parky, aleje, solitérní stromy

opylovači jsou mouchy, plody roznášejí do okolí většinou drozdovití ptáci

<<seznam čeledí<<
jmelí bílé borovicovité
Viscum album subsp. austriacum (W
IESB.) VOLLMANN
jmelí bílé borovicovité
jmelí bílé borovicovité

kvete: březen–květen
až 100 cm v průměru

parazituje na borovici lesní, někdy i na borovici černé

opylovači jsou mouchy, plody roznášejí do okolí většinou drozdovití ptáci

 

jmelí bílé borovicovité
jmelí bílé
jmelí bílé
<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia