jednoleté až dvouleté rostliny, často se žláznatými chlupy, listy většinou vstřícné, řidčeji střídavé, čepele dlanitě či peřeně členěné, vzácně celistvé, s palisty, květy oboupohlavné, většinou pravidelné či souměrné, květenství vrcholičnatá, semeník svrchní,
plod zobanitý rozpadající se ve zralosti na 5 plůdků,
asi 11 rodů, 800 druhů většinou v mírném pásmu severní polokoule

 
kakost bahenní
Geranium palustre L.
kakost bahenní
kakost bahenní
kakost bahenní

kvete: červen–srpen
vysoký:30–(60–80)–90 cm

vlhké louky, břehy potoků a rybníků, příkopy, půdy s vysokou hladinou spodní vody

list

detail květu

 

<<seznam čeledí<<
kakost český
Geranium bohemicum L.
kakost český
kakost český

kvete: červen–červenec
vysoký:30–60 cm

světliny, okraje cest ve vlhkých smrčinách, bučinách, většinou na spáleništích

nyní A1 – vyhynulý

<<seznam čeledí<<
kakost dvousečný
Geranium dissectum L.
kakost dvousečný
kakost dvousečný
kakost dvousečný

kvete: květen–červenec
vysoký: (15–)30–50(–70) cm

pole, úhory, náspy komunikací, komposty, rumiště,haldy a výsypky

plevel v zahradách, kořen považován za jedlý mohl v minulosti pomáhat rozšíření na druhotných místech

<<seznam čeledí<<
kakost hnědočervený
Geranium phaeum L.
kakost hnědočervený
kakost hnědočervený

kvete: červen–září
vysoký: (30–)40–60(–70) cm

vlhké horské nivy a louky, lužní lesy, často podél řek a potoků, vlhké, na živiny bohaté půdy

<<seznam čeledí<<
kakost holubičí
Geranium columbinum L.
kakost holubičí
kakost holubičí
kakost dvousečný

kvete: květen-červenec
vysoký: 20–40 cm

nezapojené trávníky, křovinaté a skalnaté svahy, lomy, náspy komunikací

struktura plodu

<<seznam čeledí<<
kakost krvavý
Geranium sanguineum L.
kakost krvavý
kakost krvavý
kakost krvavý

kvete: květen-červenec (–srpen)
vysoký: 20–40(–50) cm

výslunné stráně, slunné, křovinaté a skalnaté svahy

<<seznam čeledí<<
kakost lesní
Geranium sylvaticum L.
kakost lesní
kakost lesní

kvete: červen–červenec
vysoký: 30–60(–80) cm

horské a podhorské louky, okraje lesů, řídké křoviny, vysokobylinné nivy podél potoků, v kleči a horských karech

<<seznam čeledí<<
kakost luční
Geranium pratense L.
kakost luční
kakost luční
kakost luční

kvete: červen-červenec (–září)
vysoký: 30–50(–80) cm

louky, trávníky, břehy potoků, travnaté náspy komunikací

občas se vyskytne bílá forma

<<seznam čeledí<<
kakost maličký
Geranium pussilum BURM.
kakost maličký
kakost maličký
kakost maličký

kvete: květen–září
vysoký: 20–30 cm

pole, úhory, pustá místa, zahrady, rumiště

<<seznam čeledí<<
kakost pyrenejský
Geranium pyrenaicum BURM.
kakost pyrenejský
kakost pyrenejský
kakost pyrenejský

kvete: květen–září
vysoký: 20–50(–85) cm

louky, trávníky, okraje cest, rumiště, náspy, parky, sušší mista

původněpěstován v zámeckých zahradách
a parcích odkud v 19. století zplaněl

<<seznam čeledí<<
kakost smrdutý
Geranium robertianum L.
kakost smrdutý
kakost smrdutý
kakost smrdutý

kvete: květen–září
vysoký: 20–40 cm

polostinné, vlhké lesy listnaté i smíšené, rokle, příkopy, neobdělávaná místa, rumiště, skládky,
dusíkaté, humozní půdy

<<seznam čeledí<<
pumpava obecná
Erodium cicutarium (L.) L'H
ÉR
pumpava obecná
pumpava obecná
pumpava obecná

kvete: duben–červenec
vysoká: 20–50(–70) cm

náspy, suché louky, trávníky, zanedbaná, neobdělávaná místa, rumiště

 

<<seznam čeledí<<
pumpava pižmová
Erodium moschatum (L.) L'HÉR
pumpava pižmová
pumpava pižmová

kvete: duben–červenec
vysoká: 20-50 cm

náspy, suché louky, trávníky, zanedbaná, neobdělávaná místa, rumiště

<<seznam čeledí<<
pumpava zobánkatá
Erodium botrys (C
AV.) BERTOL.
pumpava zobánkatá
pumpava zobánkatá  

kvete: červen–červenec
vysoká: 10-40 cm

náspy, suché louky, trávníky, zanedbaná, neobdělávaná místa, rumiště

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia