vytrvalé byliny s oddenky, listy stejnotvaré nebo sporotyfy poněkud odchylné od trofofylů, žilnatina otevřená; výtrusnicové kupky bez ostěr nebo s ostěrami ledvinitými či okrouhlými, výtrusnice leptosporangiátní, výtrusy stejnotvaté, monoletní, na povrchu nepravidelně zbrázděné či ostnité; prokel lupenitý, často srdčitého tvaru, zelený;
asi 25 rodů (800 druhů) rozšířených po celém světě, hlavně v horských oblastech tropického pásma

 
bukovník kapraďovitý
Gymnocarpium dryopteris (L.) NEWMAN
bukovník kapraďovitý
bukovník kapraďovitý
bukovník kapraďovitý
zralost výtrusů: červenec–srpen
vysoká: 10–40 cm

stinné lesy,skály, sutě, na kyselých půdách

výtrusy

<<seznam čeledí<<
kapraď osténkatá
Dryopteris carthusiana (VILLARS) H. P. FUCHS
kapraď osténkatá
kapraď osténkatá
kapraď osténkatá
zralost výtrusů: červenec–září
vysoká: (–15) 25–80 (–90) cm

vlhké humozní lesy – bučiny, lužní a su|ťové lesy, křoviny, skalnaté a kamenité stráně, břehy potoků a rybníků, štěrbiny starých zdí

čepel listů nejméně 2,5× delší než široká, pleviny do 1 cm

 

<<seznam čeledí<<
kapraď podobná
Dryopteris expansa (C. PRESL) FRASER-JENKINS et JERMY
kapraď podobná
kapraď podobná
kapraď podobná
zralost výtrusů: červenec–září
vysoká: (–15) 25–80 (–90) cm

vlhké humozní lesy – bučiny, lužní a su|ťové lesy, křoviny, skalnaté a kamenité stráně, břehy potoků a rybníků, štěrbiny starých zdí

čepel listů 1–2× delší než široká, pleviny uprostřed s tmavším pruhem, většinou větší něž 1 cm, bazální lísteček (k řapíku směřující) nejnižšího lístku 0,4–0,6× delší než délka příslušného lístku, stonek

<<seznam čeledí<<
kapraď rozložená
Dryopteris dilatata (HOFFM.) A.GRAY
kapraď rozložená
kapraď rozložená
kapraď rozložená
zralost výtrusů: červenec–září
vysoká: (–15) 25–80 (–90) cm

smrkové a bukové horské lesy, kamenité vlhké stráně, úpatí skal, v nížinách ve vlhkých lesích, křovinách, stiných roklích a březích potoků

čepel listů 1–2× delší než široká, pleviny uprostřed s tmavším pruhem, většinou větší něž 1 cm, bazální lísteček (k řapíku směřující) nejnižšího lístku zřetelně kratší než délka příslušného lístku

<<seznam čeledí<<
kapraď samec
Dryopteris filix-mas (L.) SCOTT
kapraď samec
kapraď samec
kapraď samec
zralost výtrusů: červenec–září
vysoká: (–15) 25–100 (–140) cm

vlhké smrkové a bukové lesy,dubové i dubohabrové lesy, kamenité vlhké stráně, březích potoků, vyhýbá se silně zamokřeným místům

 

 

 

<<seznam čeledí<<
kapradina laločnatá
Polystichum aculeatum (SPENNER) FÉE
kapradina Braunova
kapradina Braunova
kapradina Braunova
zralost výtrusů: červen–září
vysoká: (15–)30–70 cm

podhorské a horské vlhké a stinné lesy – bučiny, smrčiny, suťové lesy

spodní detail listu

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia