rostliny suchozemské nebo pobřežní,
listy přisedlé, celokrajné, čárkovité či úzce kopinaté,
květy pravidelné či mírně nepravidelné,
semeník spodní,
květy oboupohlavné, květní obaly tvořeny barevným okvětím,
vnitřní a vnější okvětní lístky mohou být stejné či zcela rozdílné,
tyčinky 3, čnělka 3dílná,
plod tobolka

 
mečík střechovitý
Gladiolus imbricatus L.
mečík střechovitý
mečík střechovitý
mečík střechovitý

kvete: červenec–srpen
výška: 30–60 cm vysoký

vlhké louky, vlhké lesní světliny

řazen k silně ohroženým druhům – C2b, ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
kosatec bezlistý
Iris aphylla L.
kosatec bezlistý
kosatec bezlistý
kosatec bezlistý

kvete: květen–červen
výška: 5–50 cm vysoký

skalní stepi, skály a výslunné, kamenité stráně,

poupě

řazen k silně ohroženým druhům – C2b, ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
kosatec nízký
Iris pumila L.
kosatec nízký
kosatec nízký
 

kvete: duben–květen
výška: 10–15 cm vysoký

skalní stepi, kamenité stráně, písčité pahorky

pravděpodobně nepůvodní druh,
řazen k silně ohroženým druhům – C2r, ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
kosatec různobarvý
Iris variegata L.
kosatec různobarvý
kosatec různobarvý
kosatec různobarvý

kvete: květen–červen
výška: 20–40 (–55) cm vysoký

ve stepích, na výslunných stráních a loukách, v lemech a na světlinách teplomilných doubrav, poupata

řazen k silně ohroženým druhům – C2b, ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

 

<<seznam čeledí<<
kosatec sibiřský
Iris sibirica L.
kosatec sibiřský
kosatec sibiřský kosatec sibiřský

kvete: květen–červen
výška: 40–80 cm vysoký

vlhká slatinná místa, rašelinné louky, příkopy, lesní mokřady, na jaře snáší krátkodobé zaplavení

řazen k ohroženým druhům – C3, ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
kosatec trávovitý
Iris graminea L.
kosatec trávovitý kosatec trávovitý kosatec trávovitý

kvete: květen–červenec
výška: 30–70 cm vysoký

křovinaté a travnaté stráně, louky, pastviny všechna místa v jarních měsících vlhká

občas krátkodobě může zplaňuje z kultury, řazen
k silně ohroženým druhům – C2b,
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
kosatec žlutý
Iris pseudacorus L.
kosatec žlutý kosatec žlutý
kosatec žlutý

kvete: květen–červenec
výška: 50–90 cm vysoký

bažinatá místa, příkopy, okraje rybníků, rákosiny tekoucích i stojatých vod, lužní lesy

celá rostlina je mírně jedovatá, dříve jako léčivka

<<seznam čeledí<<
šafrán spišský
Crocus discolor G. REUSS
šafrán karpatský
šafrán karpatský  

kvete: březen–duben
ve vyšších polohách až po roztátí sněhu
výška: 10–15 (–20) cm vysoký

vlhké louky, vlhké lesní světliny

původní na Slovensku,
řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1,
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2

<<seznam čeledí<<
zdroje: Klíč ke květeně České republiky - Academia