jednoleté vodní byliny, zčásti ponořené a zčásti na hladině plovoucí,
kořeny dvojího typu: nezelené, upevňovací a zelené, hřebenitě větvené, přeslenitě větvené, vyživovací,
řapíky často měchýřkovitě nafouklé; květy jednotlivé, bisymetrické,
plod dřevnatý oříšek,
1 rod, 3 druhy

 
kotvice plovoucí
Trapa natans L.
kotvice plovoucí
kotvice plovoucí
kotvice plovoucí

kvete: červen–říjen
lodyha 50–200 (–300) cm dlouhá, většinou větvená

rybníky, slepá ramena, zátoky, nádrže,
ve vodách v létě ohřívaných
s vysokým obsahem živin, částečně
i znečištěných s hloubkou 1–2 m

řazena ke kriticky ohroženým druhům – C1,
ze zákona je chráněna jako kriticky ohrožený druh – §1

v rybníkářství slouží jako úkryt rybí násady,či zelené krmivo býložravých ryb, v minulosti
v léčitelství, ořechy můžou být použity jako potravina v vysokým obsahem škrobu a bílkovin

 

kotvice plovoucí
kotvice plovoucí
kotvice plovoucí
<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia