vytrvalé byliny, polokeře, keře, lodyhy se sympodiálně větví, listy střídavé, bez palistů, celistvé,
květětenství kovcový strboul čí klas, oboupohlavné květy podepřeny listeny, bez listenců, zygomorfní (má jednu rovinu souměrnosti), vytrvalý, trubkovitý, kalich srostlý z 5 lístků, kališní cípy stejně dlouhé či 3 horní delší, trubkovitá, dvoupyská, koruna ze 4–5 lístků, pysky hluboce členěné, horní dvoucípý, dolní trojcípý,
plod nažka,
2–3 rody s 2500 druhy většinou v severní a východní Africe, Středozemí a zasahující do jihozápadní Asie, u nás jediný druh

 
koulenka prodloužená
Globularia bisnagarica L.
koulenka prodloužená
koulenka prodloužená
koulenka prodloužená


kvete: květen–červen
5–30(–60) cm vysoká

suché, slunné kamenité či travnaté stráně, světlé borové lesy a jejich světliny, většinou na vápenci

řazena k silně ohroženým druhům – C2, ze zákona je chráněna jako druh ohrožený – §3

 

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia