lysé či chlupaté rostliny jednoleté či vytrvalé na bázi občas dřevnatějící,
listy vstřícné křižmostojné, řidčeji přeslenité či střídavé, krátce řapíkaté či přisedlé s palisty velmi malými či žádnými,
květenství koncové klasy či hrozny, jednotlivé květy pravidelné či skoro souměrné, 4–6četné, vyjimečně 8 a 16četné,
plod přehrátkosečná či trhající se mnohosemenná tobolka,
asi 25 rodů, cca 550 druhů většinou v tropech a subtropech

 
kyprej obecná - kyprej vrbice
Lythrum salicaria L.
Kyprej obecná
Kyprej obecná
Kyprej obecná

kvete: červen–září
(30–) 50–150 (–200)cm

zaplavované a zamokřené louky, bažiny, rákosové porosty, podmáčené břehy, vlhké příkopy, luční strouhy

 

<<seznam čeledí<<
kalužník šruchovitý
Peplis portula L.
kalužník šruchovitý
kalužník šruchovitý
kalužník šruchovitý

kvete: červenec–říjen (–listopad)
lodyha: (2–)4–25 (–50)cm

dna letněných rybníků, kaluže na cestách, polích, příkopy, mokřiny

 

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia