jednoleté, dvouleté, víceleté až vytrvalé byliny, polokeře, keře (v tropech i malé stromy), vytrvalé byliny někdy tvoří podzemní hlízy, lodyhy se sympodiálně větví, listy střídavé, někdy v horních částí rostlin vstřícné, bez palistů, jednoduché či složené,
květy jednotlivé, ve vijanech či jiných vrcholičnatých květenstvích, nápadné, oboupohlavné květy, pravidelné, vzácněji souměrné, vytrvalý, (4–)5(–6)cípý kalich, někdy se za plodu zvětšující, koruna většinou 5četná, trubkovitá, zvonkovitá, nálevkovitá či kolovitá
semeník svrchní, plod tobolka či bobule,
asi 96 rodů s 2500 druhy většinou v tropických a subtropických částech celého světa, vyjma vodního prostředí

 
blín černý
Hyoscyamus niger L.
blín černý
blín černý
blín černý


kvete: červen–říjen
(20–)30–60(–90) cm vysoký

většinou na rumištích, okolo cest a zdí, na polích většinou v okopaninách, v okolí nádraží, obilných skladů přádelen aj.

nepříjemně zapáchající, prudce jedovatý, již od starověku jako léčivka či magická rostlina, využíván ve farmacii

<<seznam čeledí<<
durman obecný – panenská okurka
Datura stramonium L.
durman obecný
durman obecný
durman obecný


kvete: (červen–) červenec–září
20–60(–140) cm vysoký

většinou na okrajích polí, na rumištích, skládkách, smetištích, v místě pěstování

dříve v lékařství a farmaceutickém průmyslu, silně jedovatý, pěstován jako okrasná letnička či na experimenty jako omamný prostředek

<<seznam čeledí<<
durman obecný fialový – taťula
Datura stramonium var. tatula (L.) TORREY
durman obecný fialový – taťula
durman obecný fialový – taťula


kvete: (červen–) červenec–září
20–60(–140) cm vysoký

většinou na rumištích, skládkách, smetištích, v místě pěstování

dříve v lékařství a farmaceutickém průmyslu, silně jedovatý, pěstován jako okrasná letnička či na experimenty jako omamný prostředek

<<seznam čeledí<<
kustovnice cizí
Licium barbatum L.
kustovnice cizí
kustovnice cizí
kustovnice cizí


kvete: (červen–) červenec–září
100–200 cm vysoký keř

okraje cest, lesů, na neudržovaných svazích, v živých plotech, rumištích, hrázích

porosty s hustými, převislými výhony tvoří neprostupné živé ploty, které nepotřebují sestřih, dobře snáší znečištěné prostředí a snadno se množí kořenovými řízky, jedovatá

<<seznam čeledí<<
lilek brambor
Solanum tuberosum L.
lilek brambor
lilek brambor


kvete: červen–říjen
(30–)60–100(–150) cm vysoký

pěstován jako jednoletá rostlina na polích na celém území nejvíce v podhůří a na pahorkatinách

pěstuje se pro jedlé hlízy s vysokým obsahem glycidů, především škrobu, původem ze Jižní Ameriky, do Evropy dovezena v 16. století, pěstovn jako botanická kuriozita, jako potravina se začal pěstovat ve velkém za pruských válek v druhé polovině 18. století

<<seznam čeledí<<
lilek černý
Solanum nigrum L.
lilek černý
lilek černý
lilek černý


kvete: červen–říjen
(10–)30–50(–70) cm vysoký

na kompostech, hnojištích, na okrajích odpadních stok, dna letněných rybníků,, na rumištích, skládkách, smetištích, na vlhkých půdách čerstvě, vyhnojených polí

jedovatý

<<seznam čeledí<<
lilek potměchuť
Solanum dulcamara L.
lilek potměchuť
lilek potměchuť


kvete: červen–září
30–200(–300) cm vysoký
polokeř

lemy a světliny lužních lesů, mohřadů a olšin, rákosí, křoviny na okrajích toků, řek či tůní

jedovatý

<<seznam čeledí<<
lilík mochyňovitý
Nicandra physalodes (L.) GAERTN.
lilík mochyňovitý
lilík mochyňovitý
lilík mochyňovitý


kvete: červenec–říjen
(10–)30–100(–130) cm vysoký

většinou na rumištích, skládkách, smetištích, v místě pěstování

dříve pěstován jako okrasná a léčivá rostlina, občas zplaňuje, jedovatý

<<seznam čeledí<<
lilkovník hořcokvětý
Lycianhtes rantonnetii (CARRIERE ex LESCUY) BITTER
lilkovník hořcokvětý
lilkovník hořcokvětý
lilkovník hořcokvětý


kvete: červen–srpen
100–200 cm vysoký
keř či stromek

pěstován jako hrnková rostlina, na zimu uložit do bezmrazových místností

původem ze střední části Jižní Ameriky

 

<<seznam čeledí<<
mochyně židovská
Physalis alkekengi L.
mochyně židovská
mochyně židovská
mochyně židovská


kvete: červen–srpen
30–60(–100) cm vysoká

většinou na rumištích, skládkách, smetištích, občas zplaňuje v okolí pěstování a může se stát nepříjemným plevelem

pěstována na zahrádkách a v parcích jako okrasná rostlina do suchých vazeb, dříve pro plody jako léčivka (Fruktus alkengi),

<<seznam čeledí<<
pablen kraňský
Scopolia carniolica JACQ.
pablen kraňský
pablen kraňský
pablen kraňský


kvete: duben–červen
20–60 cm vysoký

pěstován v zahradách, botanických zahradách či arboretech, občas zplanělý, klíčivost semen je udávána na jeden měsíc

poprvé v Čechách udáván na školní zahradě ve Valteřicích u České Lípy, prudce jedovatý, dříve léčivka, pro farmaceutický průmysl se pěstuje

<<seznam čeledí<<
paprika setá
Capsicum annuum L.
paprika setá
paprika setá

kvete: červenec–září
(20–)40–150(–200) cm vysoké

pěstován v teplých oblastech na polích, v chladnějších ve sklenících či pod folií

pěstuje se v mnoha kultivarech pro plody, používané jako zelenina či jako surovina pro výrobu koření, původem ze Střední Ameriky, do Evropy dovezena v 16. století, má vysoký obsah vitaminu C, palčivost způsobuje silice kapsaicin, dříve se používala i ve farmacii


<<seznam čeledí<<
rajče jedlé
Lycopersicon esculentum MILL.
rajče jedlé
rajče jedlé
rajče jedlé

kvete: červenec–září
(20–)40–150(–200) cm vysoké

pěstován v nejteplejších oblastech na polích, vyjimečně zplaňuje

pěstuje se v mnoha kultivarech pro plody, používané jako zelenina či jako surovina pro výrobu protlaků, kečupů, omáček, původem z Jižní a Střední Ameriky, do Evropy dovezena v 16. století, nejdříve jako okrasná květina, plody mají obsah vitaminu C, B, provitamim A, nezralé plody obsahují jedovatý solanin

 

<<seznam čeledí<<
rulík zlomocný
Atropa bella-donna L.
rulík zlomocný
rulík zlomocný
rulík zlomocný

kvete: (červen–)červenec–srpen
50–150(–180) cm vysoký

listnaté a smíšené lesy a jejich paseky, lesní lemy, spíše ve vysokých polohách

léčivá rostina využívána farmaceutickým průmyslem, obsahuje především alkaloidy (hyoscyamin, atropin, scopolamin, belladonin), glykosid methylaeskulin a třísloviny, prudce jedovatý, smrtelné dávky jsou udávány v setinách gramů – POZOR na záměnu plodů

<<seznam čeledí<<
tabák selský
Nicotiana rustica L.
tabák selský
tabák selský

kvete: červen–září
30–150 cm vysoký

již zřídka pěstován v nejteplejších oblastech

pěstují se hlavně pro listy, které po usušení a zfermentování slouží pro výrobu dýmkového či cigaretového tabáku, dovezen v 16. století, poprvé pěstován v 17. století, otužilejší než tabák virginský, pravděpodobně vznikl jako kříženec N. paniculata a N. undulata

<<seznam čeledí<<
tabák virginský
Nicotiana tabacum L.
tabák virginský

kvete: červen–září
80–300 cm vysoký

již zřídka pěstován v nejteplejších oblastech Moravy

pěstují se hlavně pro listy, které po usušení a zfermentování slouží pro výrobu dýmkového či cigaretového tabáku, dovezen v 16. století, poprvé pěstován v 17. století, pravděpodobně vznikl jako spontánní hybrid mezi N. sylvestris a a druhu z okruhu N. tomentosa

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia