s
byliny až polokeře či keře s listy přisedlými, celistvými s palisty či bez,
květy oboupohlavné, pravidelné 4–5 četné,
ve vidlanovitých květenstvích, kališní lístky volný, korunní zúžené v nehet, tyčinky většinou ve stejném počtu jako květní obaly,
plod tobolka či nažka,
asi 15 rodů s 300–350 druhy od tropů do mírného pásma
 
len chlupatý
Linum hirsutum L.
len chlupatý
len chlupatý
len chlupatý

kvete: červen–červenec
25–60 cm vysoký

výslunné stráně, opuštěné sady a vinice

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1,
ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §1

<<seznam čeledí<<
len počistvý
Linum catharticum L.
len počistvý
len počistvý
len počistvý

kvete: červen–srpen
5 –30 cm vysoký

louky, slatiny, pastviny, ve vyšších polohách na vápenci

list

<<seznam čeledí<<
len rakouský
Linum austriacum L.
len rakouský
len rakouský
len rakouský

kvete: květen–červenec (–září)
(15–)25–60 cm vysoký

slunné, kamenité a travnaté stráně, písčiny, náspy komunikací vteplejších oblastech, na příhodném stanovišti se stává expanzivní

na Písečném vrchu,
původní pravděpodobně na jižní Moravě


<<seznam čeledí<<
len setý
Linum usitatissimum L.
len setý
len setý

kvete:červen–srpen
(20–)30–100(–120) cm vysoký

pěstován ve vyšších polohách na lehčích půdách

pěstován od nepaměti jako přadná a olejodárná rostlina, hlavní složkou olejů je kyselina linolová a linolenová, dočasně může zplanět podél cest a polí


<<seznam čeledí<<
len tenkolistý
Linum tenuifoliumm L.
len tenkolistý
len tenkolistý
len tenkolistý

kvete: červenec–srpen
15–30(–40) cm vysoký

slunné, kamenité a travnaté stráně, písčiny,skalní stepi, pěšiny, suché meze

 


<<seznam čeledí<<
len žlutý
Linum flavum L.
len žlutý
len žlutý
len žlutý

kvete: červen–červenec (–srpen)
(10–)20–50 cm vysoký

slunné, kamenité a travnaté stráně, většinou va vápenitém podkladu, teplomilný druh

řazen k silně ohroženým druhům – C2,
ze zákona je chráněn jako druh ohrožený – §3


<<seznam čeledí<<
zdroje:Klíč ke Květeně České republiky - Academia, Květena České republiky 3- Academia