jednoleté či vytrvalé byliny, polokeře, keře (v tropech liany, stromy či epifyty), listy obvykle vstřícné, křižnostojné, přisedlé či krátce řapíkaté s čepelí jednoduchou, celokrajnou, někdy na okraji zubatou s palisty různých tvarů, většinou oboupohlavné květy ve vrcholičnatých květenstvích, rozvětvených do různého stupně, někdy stažených v hlávky či lichopřesleny, květy většinou (3–)4–5četné, kalich srostlý či zakrnělý, kolovitá či nálevkovitá koruna, srostlá v různě dlouhou korunní trubku či zcela redukovaná, semeník spodní, plod tobolka, peckovice, bobule či nažka
asi 400 rodů s 5000 druhy převážně v tropech

 

svízel povázka
Galium mollugo L.

svízel povázka
svízel povázka


kvete: červen–červenec (–srpen)
délka plazivých lodyh: (40–)60–70(–140) cm

vlhké louky, pastviny, břehy rybníků, na kyprých, na humus bohatých půd<<seznam čeledí<<

svízel přítula – s. obecný
Galium aparine L.

svízel přítula
svízel přítula
svízel přítula


kvete: květen–říjen (–listopad)
délka vystoupavých
či ve vegeteci popínavých lodyh: (8–)20–150(–180) cm

pole, úhory, okraje cest, lesů, křoviny, rumiště, lužní lesy, sady

častý plevel především v obilninách<<seznam čeledí<<
svízel sivý – mařinka sivá
Galium glaucum L.
svízel sivý
svízel sivý
svízel sivý


kvete: květen–červen
délka vystoupavých lodyh: (30–)40–70(–90) cm

suché, slunné stráně, skály, skalnaté svahy, travnaté svahy, většinou na vápenci

 

<<seznam čeledí<<

svízel syřišťový
Galium verum L.

svízel syřišťový
svízel syřišťový
svízel syřišťový


kvete: červen–červenec
délka vystoupavých lodyh: 30–90(–120) cm

suché, slunné stráně, travnaté svahy, okraje lesů a cest, lesní světliny, železniční a silniční náspy


<<seznam čeledí<<

svízel vonný – mařinka vonná
Galium odoratum (L.) SCOP.

svízel vonný
svízel vonný
svízel vonný


kvete: červen–červenec
délka vystoupavých lodyh:(10–)20–30(–40) cm

bukové, bukohabrové,dubohabrové či dubové lesy, podél lesních cest a pasekách, na čerstvě vlhkých, humozních místech

v lidovém léčitelství se používá nať, sbíraná před rozkvětem, voní po kumarínu


<<seznam čeledí<<

svízelka chlupatá – svízel křížatý
Cruciata laevipes OPIZ.

svízelka chlupatá
svízelka chlupatá


kvete: květen–červen
délka vystoupavých až poléhavých lodyh:20–50(–60) cm

světliny lesů, okraje vlhkých lesů, břehy toků, příkopy, vlhčí, humózní půdy


<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia