jednoleté, nekořenující, vodní kapradiny s listy plovoucími na hladině, sporokarpy kulovité, chlupaté; prokel se vyvíjí uvnitř plovoucích výtrusů, jediný rod, asi 15 druhů převážně v tropech

 
nepukalka vzplývající
Salvinia natans (L).ALL.
nepukalka vzplývající
nepukalka vzplývající
nepukalka vzplývající

zralost výtrusů: srpen–říjen
splývající lodyha dlouhá: (5–)10–15(–20) cm

rybníky, slepá ramena řek

řazena k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněna jako druh kriticky ohrožený – §1

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia