jednoleté nebo víceleté rostliny v uzlinách ztlustlé,
listy střídavé, vstřícné nebo přeslenité, v pletivech buňky šťavelanu vápenatého,
květy jednotlivé či ve hroznovitých květenstvích, některé kleistogamické, kališních lístků pět, často redukovány na tři (horní
s ostruhou), korunních lístků pět, postraní většinou srostlé,
plod šťavnatá tobolka, při dozrávání se při doteku semena vymrští i do velkých vzdáleností,
na celém světě asi 900 druhů

 
netýkavka nedůtklivá
Impatiens noli-tangere L.
netýkavka nedůtklivá
netýkavka nedůtklivá
netýkavka nedůtklivá

kvete: červenec–srpen (–září)
výška: (30–)40–90(–120) cm

zastíněná vlhká místa, podél lesních toků, rokle,lesní prameniště

dříve používána jako léčivka

<< seznam čeledí<<
netýkavka malokvětá
Impatiens parviflora DC.
netýkavka malokvětá
netýkavka malokvětá
netýkavka malokvětá

kvete: červen–září
výška: 30–80(–100) cm

ve vlkých lesích, lesní údolí a rokle, rumiště na půdách bohatých humusem

původně sibiřský druh

<< seznam čeledí<<
netýkavka žláznatá
Impatiens glandulifera ROYLE
netýkavka žláznatá
netýkavka žláznatá
netýkavka žláznatá

kvete: srpen–říjen
výška: 100–300 cm

vlhká místa často podél toků, při zemi až 5 cm silné stonky

dříve pěstována jako okrasná rostlina,
zplanělý invazní druh

<< seznam čeledí<<
netýkavka balzamína
Impatiens balsamina L.
netýkavka balzamína
netýkavka balzamína
netýkavka balzamína

kvete: červen–září
výška: 20–60 cm

vlhká, živinami bohatá půda

pěstována jako okrasná rostlina, do Evropy v 16. stol. přivezena Portugalci,
první mrazík rostlinu zničí

<< seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia