vytrvalé byliny s bohatě větvenými horizontálními oddenky, křehké lodyhy článkované, v uzlinách s lodyžními pochvami, většinou rýhované, se střední dutinou, sporofyly ve tvaru šestibokých destiček, které uspořádané tesně vedle sebe tvoří výtrusnicový klas,
asi 2 rody s 25 druhy na celém světě s vyjímkou nejjižnějších částí jižní polokoule

 
přeslička bahenní
Equisetum palustris L.
přeslička bahenní
přeslička bahenní
přeslička bahenní

kvete: květen–srpen
vysoká: 10–50(–80) cm

vlhké, rašelinné louky, břehy potoků a rybníků, olšiny

obsahuje jedovatý alkaloid palustrin, který ani sušením neztrácí účinnost, zvlášť jedovatý pro skot a vepře

<<seznam čeledí<<
přeslička lesní
Equisetum sylvaticum L.
přeslička lesní
přeslička lesní
přeslička lesní

kvete: duben–květen
vysoká: 10–60(–80) cm

smrkové, jedlové lesy, rašelinné louky, lesní prameniště, na zamokřených půdách

<<seznam čeledí<<
přeslička největší
Equisetum telmateia EHRH.
přeslička největší
přeslička největší
přeslička největší

kvete: březen–květen
vysoká: (30–)50–150(–200) cm

prameniště, bažiny, mělké tůňky, lužní lesy,

porost v kvetení

řazena k druhům vyžadujícím pozornost – C4

<<seznam čeledí<<
přeslička poříční
Equisetum fluviatile L.
přeslička poříční
přeslička poříční
přeslička poříční

kvete: květen–červenec
vysoká: (20–)30–150 cm

bahnité či rašelinné okraje stojatých nebo pomalu tekoucích vod, světlomilný druh

<<seznam čeledí<<
přeslička rolní
Equisetum arvense L.
přeslička rolní
přeslička rolní
přeslička rolní

kvete: březen–květen
vysoká: 10–70(–100) cm

okraje polí a polních cest, železniční náspy, náplavy, louky, různé typy lesů, od smrčin až po lužní lesy

obtížný plevel

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia