jednoleté či vytrvalé rostliny, často na bázi dřevnatějíci, velmi často v pletivech mléčnice, lodyhy jednoduché až větvené, listy většinou střídavé, řidčeji vstřícné, s palisty i bez palistů, čepele celistvé, dlanitě členěné, s řapíkem i přisedlé, květenství vrcholičnatá a často
v cyathiích (květ vždy pouze s jednou tyčinkou a z jedním bezobalným samičím květem), květy jednopohlavné, jednodomé či dvoudomé, pravidelné, jednoobalné s potlačenou korunou a kalichem či bezobalné, semeník svrchní, plod pouzdrosečná tobolka,
asi 400 rodů, 8000 druhů většinou v tropech a subtropech celého světa

 
bažanka roční
Mercurialis annua L.
bažanka roční
bažanka roční
bažanka roční

kvete: květen–říjen (–listopad)
vysoká:10–40(–60) cm

pole, zahrady, vinice, komposty, rumiště, vlhké, na živiny bohaté půdy

dříve pěstovaná léčivka i ve veterinární praxi,
v teplých oblastech obtížný plevel

<<seznam čeledí<<
bažanka vytrvalá
Mercurialis perennis L.
bažanka vytrvalá
bažanka vytrvalá
bažanka vytrvalá

kvete: duben-květen
vysoká: 15–30(–40) cm

listnaté a smíšené lesy bohaté na humus

jedovatá


<<seznam čeledí<<
pryšec drobný
Euphorbia exiguus (L.) HILL
pryšec drobný
pryšec drobný
pryšec drobný

kvete:červen–září
vysoký: (4–)5–20(–35) cm

úhory, pole, zahrady, rumiště, podél komunikací

plevel v zahrádkách a zahradnických podnicích

<<seznam čeledí<<
pryšec chvojka
Euphorbia cyparissias (L.) SCOP.
pryšec chvojka
pryšec chvojka
pryšec chvojka

kvete: duben-červen (–červenec)
vysoký: (7–)15–40(–60) cm

meze, stráně, slunné, křovinaté a skalnaté svahy, úhory, lesní lemy, písčiny, podél komunikací

pro tesaříka Oberea erythrocephala je chvojka živnou rostlinou, používán v lidovém léčitelství, často napadán rzí hrachovou (Uromyces pisi)

<<seznam čeledí<<
pryšec karpatský
Euphorbia carpatica WOŁOSZCZ.
pryšec karpatský
pryšec karpatský

kvete: duben–červen
vysoký: 40–60 cm

horské louky, nivy

u nás nepůvodní druh, nejblíže ho můžeme nalézt na Slovensku, jak název napovídá, původní ve východních Karpatech

<<seznam čeledí<<
pryšec kolovratec
Euphorbia helioscopia L.
pryšec kolovratec
pryšec kolovratec
pryšec kolovratec

kvete: květen–říjen
vysoký: (6–)10–40(–60) cm

pole, úhory, pustá místa, zahrady, rumiště

plevel na polích a zahradnických podnicích

<<seznam čeledí<<
pryšec lesklý
Euphorbia lucida W.et K.
pryšec lesklý
pryšec lesklý

kvete: květen–červen
vysoký: (30–)60–110(–150) cm

vlhké louky, podél toků, okraje lužních lesů

řazen k silně ohroženým druhům – C2
ze zákona je chráněn jako druh silně ohrožený – §2


<<seznam čeledí<<
pryšec mnohobarvý
Euphorbia epithymoides L.
pryšec mnohobarvý
pryšec mnohobarvý
pryšec mnohobarvý

kvete: květen–červen
vysoký: 20–50 cm

teplomilné doubravy, slunné stráně, lesní světliny, lesostepy,většinou na vápnitých podkladech

<<seznam čeledí<<
pryšec obecný
Euphorbia esula L.
pryšec obecný
pryšec obecný
pryšec obecný

kvete: červen–červenec
vysoká: (25–)30–70(–110) cm

vlhké louky, příkopy, podél toků, křovinaté břehy, okraje lužních lesů

 

<<seznam čeledí<<
pryšec okrouhlý
Euphorbia peplus (L.) HILL
pryšec okrouhlý
pryšec okrouhlý
pryšec okrouhlý

kvete: červen–září
vysoká: (5–)10–25(–40) cm

zahrady, ovocnářské školky, opuštěná místa

plevel v zelinářských a zahradnických provozech

 

<<seznam čeledí<<
pryšec panonský
Euphorbia pannonica Host
pryšec panonský
pryšec panonský
pryšec panonský

kvete: květen–červen
vysoká: 50-90 cm

doubravy, slunné stráně, lesní světliny, lesostepy

rostiny nepůvodní, pěstované

<<seznam čeledí<<
pryšec prutnatý
Euphorbia waldsteinii (SOJÁK) A. R. SMITH
pryšec prutnatý
pryšec prutnatý
 

kvete: květen–červenec
vysoká: (25–)30-70(–120) cm

zarostlé suťové svahy, slunné stráně, lesní lemy, křoviny na výslunných svazích

<<seznam čeledí<<
pryšec sivý menší
Euphorbia seguieriana subsp. minor (SADLER.) DOMIN
pryšec sivý
pryšec sivý

kvete: květen–červenec
vysoký: (7–)15–20 cm

suchomilné travinné porosty většinou na hadcích, skalních stepích

řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1
ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §1

<<seznam čeledí<<
pryšec skočcový
Euphorbia lathyris L.
pryšec skočcový
pryšec skočcový

kvete: květen–červenec
vysoký: 60–140 cm

pěstovaná rostlina na zahrádkách, občas zplaňuje na rumištích a v okolí pěstování

původní ve Středozemí, podle některých názorů odpuzuje hraboše

<<seznam čeledí<<
pryšec sladký
Euphorbia dulcis L.
pryšec sladký
pryšec sladký
pryšec sladký

kvete: květen–červen
vysoký: (15–)30–50(–60) cm

stinné listnaté, občasně i jehličnaté lesy, pobřežní křoviny, suťové a lužní lesy

<<seznam čeledí<<
pryšec vroubený
Euphorbia marginata PURSH
pryšec vroubený
pryšec vroubený
pryšec vroubený

kvete: květen–červen
vysoký: (30–)60–110(–150) cm

pěstovaná rostlina na zahrádkách, vyjimečně zplaňuje na rumištích a v okolí pěstování


<<seznam čeledí<<
skočec obecný
Ricinus communis L.
skočec obecný
skočec obecný
skočec obecný

kvete: červen–srpen
vysoký: až 5 m vysoké

pěstovaná rostlina v parcích a botanických zahradách a arboretech pro pěkný vzrůst a na podzimní, barevné listy

léčivka, pěstovaná pro ricinový olej

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia