š

růžovité Rosaceae JUSS.

vytrvalé keře a byliny, stonky dřevin mají někdy trny, většinou s listy složenými, lichospeřemými, trojčetnými, vzácněji jednoduchými, častěji členitými, většinou oboupohlavné květy jsou ve květenství jednotlivě, hroznovitě či vrcholičnatě, plod nažka (oříšek) zavřené v češuli (šípek), souplodí nažek (jahoda), se 119 rody, asi 3230 druhů

zapnutí posuvné lišty
 
jahodka indická
Duchesnea indica (ANDREWS) FOCKE
jahodka indická
jahodka indická

kvete: červen–červenec
20–50 cmdlouhá

pěstovaná jako ozdobná trvalka, mimo zahrady občas trvale zplaňuje

původní v jižní a jihovýchodní Asii

<<seznam čeledí<<
jahodník obecný
Fragaria vesca L.
jahodník obecný
jahodník obecný

kvete: duben–září
(5–)10–25(–30) cm vysoký

paseky, okraje lesů světliny, křovinaté stráně

<<seznam čeledí<<
jahodník trávnice
Fragaria viridis (DUCHESNE) WESTON
jahodník trávnice
jahodník trávnice

kvete: květen–červen
(5–)10–15(–20) cm vysoký

slunné, suché stráně, louky, trávníky, pastviny, skalní stepy, osluněné okraje lesů<<seznam čeledí<<
jahodník truskavec
Fragaria moschata (DUCHESNE) WESTON
jahodník truskavec
jahodník truskavec
jahodník truskavec

kvete: květen–červen (–červenec)
(15–)20–25(–30) cm vysoký

křoviny, světlé lesy, příkopy, okraje lesů, paseky

<<seznam čeledí<<
kontryhel ostrolaločný
Alchemilla vulgaris L.
kontryhel ostrolaločný
kontryhel ostrolaločný
kontryhel ostrolaločný

kvete: květen–červenec
10–50(–70) cm vysoký

vlhčí louky, trávníky, pastviny

list

<<seznam čeledí<<
kontryhel půlkulovitý
Alchemilla subglobosa C. G. WESTERLUND
kontryhel půlkulovitý
kontryhel půlkulovitý
kontryhel půlkulovitý

kvete: květen–červenec
10–30 cm vysoký

horské louky, pastviny, travnaté lemy lesíků


<<seznam čeledí<<
kontryhel sivý
Alchemilla glaucescens WALLR.
kontryhel sivý
kontryhel sivý
kontryhel sivý

kvete: květen–červenec
10–25 cmvysoký

horské louky, pastviny, travnaté lemy lesíků, nejvíce na pahorkatinách a v podhůří


<<seznam čeledí<<
kontryhel třpytivý
Alchemilla micans BUSER
kontryhel třpytivý
kontryhel třpytivý

kvete: květen–červen (–září)
10–50 cm vysoký

horské louky, pastviny, travnaté lemy lesíků, na návsích, v zahradách, hřbitovech, sadech, podél plotů

<<seznam čeledí<<
krvavec menší
Sanquisorba minor SCOP.
toten menší
toten menší
toten menší

kvete: květen–červenec
(15–)20–60(–80) cm vysoký

sušší travnaté trávníky, pastviny, návsi, podél komunikací, opuštěná, zanedbaná místa, lomy


<<seznam čeledí<<
krvavec toten
Sanquisorba officinalis L.
krvavec toten
krvavec toten

kvete: červen–září
30–120 cm vysoký

vlhčí louky, pastviny, travnaté porosty většinou podél komunikací

pícnina, stará léčivka

<<seznam čeledí<<
kuklík městský
Geum urbanum L.
kuklík městský
kuklík městský
kuklík městský

kvete: květen–červenec(–srpen)
20–80(–120) cm vysoký

křoviny, okraje lesů, pastviny, travnaté lemy lesíků, hřbitovech, sadech, polostinná místa


<<seznam čeledí<<
kuklík potoční
Geum rivale L
kuklík potoční
kuklík potoční
kuklík potoční

kvete:(duben–) květen–červen (–červenec)
(8–)15–60(–70) cm vysoký

břehy potoků, vlhké, áž rašelinné louky, luční prameniště, olšiny, horské nivy

 


<<seznam čeledí<<
kuklík šarlatový
Geum coccineum SIBTH. et SM.
kuklík šarlatový
kuklík šarlatový

kvete: květen–červenec
15–40(–60) cm vysoký

pěstován jako trvalka, dočasně zplaňuje v okolí pěstování

 


<<seznam čeledí<<
mochna anglická
Potentilla anglica LAICHARDING
mochna anglická
mochna anglická

kvete:(květen–) červen–červenec (–září)
10–30(–60) cm vysoká

vlhké louky, mokřady, příkopy, břehy rybníků, světliny v olšinách


<<seznam čeledí<<
mochna bahenní (zábělník bahenní)
Potentilla palustris (L.) SCOP.
mochna bahenní
mochna bahenní
mochna bahenní

kvete: červen–červenec
20–100 cm vysoká

rašeliniště, vlhké louky, mokřady, příkopy, břehy rybníků, olšiny


<<seznam čeledí<<
mochna bílá
Potentilla alba L.
mochna bílá
mochna bílá

kvete: duben–květen
(2–)5–10(–15) cm vysoká

dubové a dubohabrové háje, křovinaté stráně, stepní louky a meze

řazena k ohroženým druhům – C3


<<seznam čeledí<<
mochna Crantzova
Potentilla crantzii (CRANTZ) FRITSCH
mochna Crantzova
mochna Crantzova

kvete: červen–září
(5–)10–20(–30) cm vysoká


skalky a bory na hadcích


<<seznam čeledí<<
mochna husí
Potentilla anserina L.
mochna husí
mochna husí
mochna husí

kvete: červen–srpen
až 80 cm dlouhá


louky, pastviny, návsi, podél komunikací, opuštěná, zanedbaná místa, výživné půdy

<<seznam čeledí<<
mochna chlumní
Potentilla collina WIBEL
mochna chlumní
mochna chlumní

kvete: květen–červen
(5–)10–20(–25) cm vysoká


travnaté stráně s málo zapojenou vegetací, písčiny na okrajích borů, náspy komunikací

<<seznam čeledí<<
mochna chlupatá
Potentilla hirta L.
mochna chlupatá
mochna chlupatá

kvete:duben–červen
20–35 cm vysoká

písčitá místa, skalky


<<seznam čeledí<<
mochna jarní
Potentilla tabernaemontani ASCHERS.
mochna jarní
mochna jarní
mochna jarní

kvete:duben–květen (–červen)
(2–)5–10(–20) cm vysoká

suchá travnatá místa, skalky, kamenité stráně, meze, okraje luk a lesů


<<seznam čeledí<<
mochna nátržník
Potentilla erecta (L.) RÄUSCHEL
mochna nátržník
mochna nátržník
mochna nátržník

kvete: (květen–) červenec–srpen (–září)
(5–)10–30(–60) cm vysoká

vlhké i suché louky, vřesoviště, světlé lesy, okraje komunikací, horské hole


<<seznam čeledí<<
mochna nízká
Potentilla supina L.
mochna nízká
mochna nízká

kvete:červen–září
5–40(–60) cm vysoká

břehy rybníků, zaplavované plochy, návsi, vlhké písčiny, zamokřená pole

<<seznam čeledí<<
mochna písečná
Potentilla arenaria BORKH.
mochna písečná
mochna písečná

kvete: červen–říjen
2–15 cm vysoká

suché trávníky, stepní svahy, skalky, písky


<<seznam čeledí<<
mochna plazivá
Potentilla reptans L.
mochna plazivá
mochna plazivá
mochna plazivá

kvete: červen–srpen
10–100 cm dlouhá

na živiny bohaté louky, zahrady, příkopy, rumiště

<<seznam čeledí<<
mochna přímá
Potentilla recta L.
mochna přímá
mochna přímá

kvete: červen–srpen
20–80 cm dlouhá

kamenité stráně, stepní svahy, okraje cest

<<seznam čeledí<<
mochna sedmilistá
Potentilla heptaphylla L.
mochna sedmilistá
mochna sedmilistá

kvete: duben–červen
20–20 cm vysoká

lada, meze, sušší pastviny, stráně, skalky, lesní světliny

 

<<seznam čeledí<<
mochna skalní
Potentilla rupestris L.
mochna skalní
mochna skalní
mochna skalní

kvete: květen–červenec
20–50 cm vysoká

stráně, skalky, kamenité stráně, lesní lemy a světliny


<<seznam čeledí<<
mochna stříbrná
Potentilla argentea L.
mochna stříbrná
mochna stříbrná

kvete: květen–září
5–60 cm vysoká

suché stráně, skalky, kamenité stráně, skalnaté plochy, meze, písčiny,

<<seznam čeledí<<
mochna šedavá
Potentilla inlinata VILL.
mochna šedavá
mochna šedavá
mochna šedavá

kvete: červen–červenec (–srpen)
(10–)20–50(–60) cm vysoká

suché stráně, trávníky, okraje komunikací

<<seznam čeledí<<
mochna zlatá
Potentilla aurea L.
mochna zlatá
mochna zlatá

kvete: květen–srpen
3–30 cm vysoká

louky , pastviny, okraje lesů, světliny pouze Beskydy, Vysoké Sudety, Javorníky

<<seznam čeledí<<
mochnička kuklíková
Waldsteinia geoides WILLD.
mochnička kuklíková
mochnička kuklíková

kvete: červen–říjen
(8–)10-20(–25) cm vysoká


vlhká, stinná místa

rostlina pěstovaná, původem z jihovýchodní Evropy


<<seznam čeledí<<
řepíček řepíkovitý
Aremonia agrimonoides (L.) DC.
řepíček řepíkovitý
řepíček řepíkovitý
řepíček řepíkovitý

kvete: květen–červenec
8–25 cm vysoký

světlé lesy, křoviny, světliny


<<seznam čeledí<<
řepík lékařský
Agrimonia eupatoria L.
řepík vonný
řepík vonný
řepík lékařský

kvete: červenec–září
15–150 cm vysoký

sušší travnaté trávníky, pastviny, návsi, podél komunikací, opuštěná, zanedbaná místa, sady

lodyha s chlupy

<<seznam čeledí<<
řepík vonný
Agrimonia procera WALLR.
řepík lékařský
řepík lékařský
řepík vonný

kvete: červen–červenec
50–200 cm vysoký

sušší travnaté trávníky, pastviny, návsi, podél komunikací, opuštěná, zanedbaná místa, sady

pěstován jako léčivka, lodyha s chlupy


<<seznam čeledí<<
tužebník jilmový
Filipendula ulmaria (L.) MAXIM.
tužebník jilmový
tužebník jilmový
tužebník jilmový

kvete: červen–srpen
(50–)60–200 cm vysoký

vlhké louky, břehy toků, olšiny, vrbové křoviny, rákosiny, lesní a luční prameniště, lužní lesy


<<seznam čeledí<<
tužebník obecný
Filipendula vulgaris MOENCH
tužebník obecný
tužebník obecný
tužebník obecný

kvete: červen–srpen
(10–)30–80(–100) cm vysoký

slunné travnaté stráně, světliny, paseky,


<<seznam čeledí<<
udatna lesní
Aruncus vulgaris L.
udatna lesní
udatna lesní
udatna lesní

kvete: květen–srpen
50–200 cm vysoká

stinné většinou suťové lesy, rokle, pobřežní nivy, skály

samičí květy čistě bílé, samčí nažloutlé až okrové

bývá pěstována v zahradách a parcích


<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia, www.botany.cz