vytrvalé byliny s oddenky vystoupavými až přímými, listy stejnotvaré v přízemní růžici, řapík se dvěma svazky, které směrem k vrcholu se spojují v jeden ve tvaru X, pleviny síťované, výtrusnicové kupky čárkovité či podlouhlé s bočními ostěrami či bez nich, asi 10–13 rodů s asi 720 druhy po celém světě

 
jelení jazyk (jazyk)
Phyllitis scolopendrium (L.) NEWMAN
jelení jazyk
jelení jazyk
jelení jazyk

zralost výtrusů: červenec–říjen
vysoký: 15–60 cm

zastíněné vlhké skály, vlhké listnaté lesy na sutích, propasti, či hluboké zářezy

často pěstován na stiných místech, dříve používán jako léčivka, řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1, ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §1

 

<<seznam čeledí<<
kyvor lékařský
Ceterach officinarum WILLD.
kyvor lékařský
kyvor lékařský
kyvor lékařský

zralost výtrusů: květen–srpen
vysoký: 4–15 cm

skalní štěrbiny na vápenci na vlhkých či mírně zastíněných místech

často pěstován jako skalnička, řazen ke kriticky ohroženým druhům – C1, ze zákona je chráněn jako druh kriticky ohrožený – §1

 

<<seznam čeledí<<
sleziník červený
Asplenium trichomanes L.
sleziník červený
sleziník červený
sleziník červený

zralost výtrusů: červenec–říjen
vysoký: (15–)25–30(–40) cm

skály, sutě na různých horninách

<<seznam čeledí<<
sleziník hadcový
Asplenium cuneifolium VIV.
sleziník hadcový sleziník hadcový
sleziník hadcový

zralost výtrusů: červenec–září
vysoký: 15–20(–35) cm

štěrbiny hadcových skal

<<seznam čeledí<<
sleziník routička
Asplenium ruta-muraria L.
sleziník routička
sleziník routička
sleziník routička

zralost výtrusů: květen–říjen
vysoký: (4–)50–15(–20) cm

skalní štěrbiny, kamenité sutě, štěrbiny zdí, kamenných mostů, studní, většinou na vápenatých podkladech

<<seznam čeledí<<
sleziník severní
Asplenium septentrionale (L.) HOFFM.
sleziník severní
sleziník severní
sleziník severní

zralost výtrusů: červenec–říjen
vysoký:15–17 cm

silikátové skály, kamenité sutě, štěrbiny skal a zdí

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia