Jednoleté nebo vytrvalé rostliny, polokeře či keře. V pletivech slizové buňky nebo nádržky šťavelanu vápenatého, listy střídavé, jednoduché, celistvé nebo dlanitě členěné s palisty. Květy
v úžlabí jednotlivě či ve vrcholičnatých nebo hroznovitých květenstvích. Kališních lístků pět, volných nebo srostlích, krátce nehetnatnatých. Plod poltivý nebo tobolka, semena s endospermem.
Na celém světě asi 90 rodů s 1600 druhy.
nějaký sléz může být i mezi keři
sléz přehlížený
Malva neglecta WALLR.
sléz přehlížený sléz přehlížený   červen–září
30–50 cm

rumiště a místa
s velkým množstvím dusíku,

léčivka
<<seznam čeledí<<
sléz lesní
Malva sylvestris L.
sléz lesní sléz lesní sléz lesní červen-září
30–120 (–180) cm

rumiště, v okolí cest, na okrajích polí,zahrady,místa
s velkým množstvím dusíku,

léčivka
<<seznam čeledí<<
slézovník pižmový
sléz pižmový

Bismalva moschata(L).MED.
     
slézovník pižmový slézovník pižmový slézovník pižmový

červen–září
30–100 cm

rumiště, v okolí cest, na okrajích polí, místa
s velkým množstvím dusíku,

dříve pěstována jako okrasná květina

slézovník pižmový slézovník pižmový slézovník pižmový
<<seznam čeledí<<
ibišek trojdílný
Hibiscus trionum L.
ibišek trojdílný ibišek trojdílný  

červenec–říjen
10-50 cm

stinné listnaté lesy
a křoviny
na částečně zastíněných místech

<<seznam čeledí<<
proskurník lékařský
Althaea officinalis L.
proskurník lékařský proskurník lékařský proskurník lékařský červenec–září
70–180 cm

pobřežní křoviny, vlhké louky, pastviny a na ruderalizovaných místech vokolí lidských sídel, cest

již od starověku léčivka,
pěstovaná v klášterních zahradách, medonosná
<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky - Academia