dvouleté či vytrvalé byliny s vřetenovitým, často vícehlavým kořenem, lodyhy přímé, listy vstřícné, jednoduché, celokrajné až hluboce peřenosečné, někdy na bázy srostlé, bez palistů,
květenství husté, hlávka či strboul, květy malé, oboupohlavné, kališní lístky čtyř či pětičetné, kalich souměrný, srostlý, koruna se čtyřmi či pěti cípy, semeník svrchní, plod nažka,
asi 12 rodů s 300 druhy v subtropech a mírném pásu Eurasie a Afriky
 
čertkus luční
Succisa pratensis MOENCH
čertkus luční
čertkus luční
čertkus luční


kvete: březen–duben
(20–)35–80(–150) cm vysoký

střídavě vlhké louky a pastviny, slatiny, vlhké lesy, rašelinné louky

dříve léčivka

<<seznam čeledí<<
hlaváč fialový
Scabiosa columbaria L.
hlaváč fialový


kvete: červenec–září
(25–)40–90(–100) cm vysoký

křovinaté a kamenité stráně, světlé lesy a jejich lemy

<<seznam čeledí<<
hlaváč lesklý vápnomilný
Scabiosa lucida VILL. subsp. calcicola BLOŃSKI
hlaváč lesklý vápnomilný


kvete: červen–září
(25–)40–90(–100) cm vysoký

vápenité, kamenité stráně, skalnaté svahy

<<seznam čeledí<<
hlaváč šedavý
Scabiosa canescens W. et K.
hlaváč šedavý
hlaváč šedavý
hlaváč žlutavý


kvete: červenec–září (–říjen)
(5–)15–65 cm vysoký

travnaté, křovinaté a kamenité stráně, světlé lesy a jejich lemy

<<seznam čeledí<<
hlaváč žlutavý
Scabiosa ochroleuca L.
hlaváč žlutavý
hlaváč žlutavý


kvete: červenec–září (–říjen)
(10–)40–70(–100) cm vysoký

výslunné, travnaté, křovinaté a kamenité stráně, náspy komunikací, okraje lesů a cest

<<seznam čeledí<<
chrastavec rolní
Knautia arvensis (L.) COULTER
chrastavec rolní
chrastavec rolní
chrastavec rolní


kvete: červen–září
(25–)40–80(–120) cm vysoký

slunné louky, pastviny, travnaté, křovinaté a kamenité stráně, náspy komunikací, okraje lesů a cest

lůžko

<<seznam čeledí<<
štětička chlupatá
Virga pilosa (L.) HILL
štětička chlupatá
štětička chlupatá
štětička chlupatá


kvete: červen–září
(25–)40–80(–120) cm vysoká

lemy lužních lesů, podél toků, vlhká ruderální a neudržovaná místa, okraje křovin

<<seznam čeledí<<
štětka laločnatá
Dipsacus laciniatus L.
štětka laločnatá


kvete: červenec–září
(50–)80–150(–200) cm vysoká

náspy, kraje polních cest a mezí, rumiště, břehy, opuštěná místa

<<seznam čeledí<<
štětka planá
Dipsacus fullonum L.
štětka planá
štětka planá
štětka planá


kvete: červenec–srpen
80–150(–200) cm vysoká

náspy, kraje polních cest a mezí, rumiště, břehy, opuštěná místa

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky 5 - Academia