byliny, polokeře, mimo naše území i keře, stromy s jednoduchými listy převážně bez palistů, listy jsou střídavé, pouze u některých druhů i vstřícné nebo přeslenité, čepel je celokrajná, květy jsou většinou souměrné, oboupohlavné, v úžlabních nebo vrcholových květenstvích, nejčastějším typem květenství je hrozen nebo lata, kalich je složen z 5 lístků, kališní lístky převážně volné, dva vnitřní obvykle zveličelé a zbarvené jako koruna, korunních lístků 3-5, dva postranní obvykle nevyvinuté nebo zakrnělé, dolní lístek kýlnatě vydutý, někdy částečně nebo zcela srostlý s horními lístky a vytvářející tak trubku, tyčinek je 4–10, semeník je svrchní, plodem je tobolka, bobule nebo peckovice,
čeleď zahrnuje asi 18 rodů s 800–1000 druhy, po celém světě kromě Nového Zélandu a Polynésie.

 
vítod chocholatý
Polygala comosa SCHKUHR
vítod chocholatý
vítod chocholatý
vítod chocholatý

kvete: květen–červenec
10–35 cm vysoký

travnaté, kamenité svahy, teplomilné doubravy, druhotně lomy, haldy na basických substrátech (vápenec, čedič)

<<seznam čeledí<<
vítod obecný
Polygala vulgaris L.
vítod obecný
vítod obecný
vítod obecný

kvete: květen–září
5–25(–30) cm vysoký

krátkostébelné louky, nehnojené pastviny, smilkové louky, vřesoviště, světlé lesy (bory, borové doubravy)

i bílých či červených odstínech

<<seznam čeledí<<
vítod ostrokřídlý
Polygala multicaulis TAUSCH
vítod ostrokřídlý
vítod ostrokřídlý
vítod ostrokřídlý

kvete: květen–září
15–25 cm vysoký

krátkostébelné louky, vřesoviště, světlé lesy (bory, borové doubravy)

<<seznam čeledí<<
zdroje: Květena České republiky 5 - Academia